Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Organización Nacional de Ciegos Españoles (once)
Número identificador:   961   Data d'alta:   11/16/2016 10:10:36
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.once.es   Adreça electrònica:   ebcp@once.es
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/26/2019
Data límit per a la propera actualització: 11/28/2020

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
L'ONCE és una Corporació de dret públic, de caràcter social i les seves finalitats es dirigeixen a la consecució de l'autonomia personal i plena integració de les persones cegues i amb deficiència visual greu. L'ONCE mitjançant la seva Fundació realitza activitats per persones amb discapacitat.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Sepúlveda   Número:   1
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08015   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Organización Nacional de Ciegos Españoles (once)
 
  Representant
  Nom:   Enric   Primer cognom:   Botí   Segon cognom:   Castro de la Peña

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Esports i lleure
    · Inclusió i benestar social
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Joventut
    · Salut
    · Infància, família i gent gran
    · Participació i ciutadania
    · Cultura
    · Educació i formació
    · Treball o ocupació
    · Mobilitat i transport
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Codi Ètic de conducta dels consellers, directius, caps i altres responsables de gestió de l'ONCE.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Les relacionades amb la inclusió social de les persones amb discapacitat, en especial les persones cegues i amb deficiència visual greu. Les activitats, normativa i polítiques referents a l'accessibilitat, benestar social, educació i formació, oci, cultura i temps de lleure, atenció a persones amb discapacitat, jocs i apostes que es desenvolupen a Catalunya.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Diverses autoritats i d'altres persones relacionades amb la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, Diputacions, Ajuntaments i d'altres administracions i ens públics.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Temes relacionats amb la inclusió social i atenció de les persones amb discapacitat, accessibilitat i mobilitat, educació, formació, treball, transport, territori, tecnologia, temps de lleure, joc i apostes, cooperació i participació ciutadana.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Referents a l'accessibilitat, benestar social, educació i formació, oci, cultura i temps de lleure, atenció a persones amb discapacitat, i en referencia al joc i apostes.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/01/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 212.748.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 212.748.000,00
 
    Import Total: 212.748.000,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
12/06/2022 14:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acte
Diada de la Gran Família de l'ONCE Catalunya al Santuari de Montserrat.
05/05/2022 09:30:00
Departament de la Presidència
cap del Gabinet del President

Acte
Visita MHP ONCE
05/05/2022 09:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Visita a la ONCE
28/07/2022 10:00:00
Departament de Salut
Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària

Reunió
Tractar el tema de les baixes per IT
26/01/2023 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació (e.f.)

Reunió
Presentació calendari convocatòries SOC, incidències FOAP, incidències Treball i Formació, problemes amb les oficines de treball, inserció, estratègies territorials
31/01/2023 09:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Visita a la Delegació Territorial de l'Once a Barcelona
31/01/2023 10:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Jurat dels XXV Premis Literaris Roc Boronat en Llengua Catalana
06/02/2020 13:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
directora general de Tributs i Joc

Reunió
Regulació a catalunya sobre Addiccions socials i temes de Joc en general
28/07/2021 16:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Presentació del servei de bugaderia pública per persones discapacitades
26/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
"Tota una vida laboral a l'ONCE"
10/06/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
80è Aniversari ONCE Catalunya
24/07/2019 12:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
directora general de Tributs i Joc

Reunió
Presentació de la nova direcció de l'ONCE i canvi d'impressions sobre temes de joc
04/07/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Projectes de l'entitat
23/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Intercanvi d'opinions
20/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Acte
Xerrada-col·loqui: Les persones al centre de tot
14/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Acte "TOTA UNA VIDA LABORAL A L'ONCE
28/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Acte
Assistència a la inauguració de Mostra i Concert homenatge a Tete Montoliu
27/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Persones diminuïdes. Situació del sector
02/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Acte
10è anivesari FOAPS - ONCE
17/12/2016 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
Dinar de germanor "Santa Llúcia 2016"
27/10/2016 00:00:00
Departament d'Ensenyament
Consellera d'Ensenyament

Reunió
Visita centre recursos educatius
14/12/2018 09:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Reunió de presentació i per enfortir la relació en el marc del conveni signat entre les dues parts
15/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat - COCARMI.
27/06/2019 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Assistència a l’acte del “Dia Internacional de les persones amb sordeceguesa”
15/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
10/09/2020 11:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretària d'Hisenda

Reunió
Reunió amb l'ONCE
30/03/2020 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Interlocutar amb les entitats de la discapacitat, situació amb la COVID-19, l'assistència sanitària de les persones amb discapacitat (atenció als establiments col.lectius i als domicilis) i finançament del sector ( convocatòries subvencions COSPE, CETs, SIOAS,...)
28/06/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Acte
Dia Internacional de Persones Sordcegues
21/07/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Conseller de la Presidència

Acte
Signatura conveni Generalitat - ONCE
27/10/2021 16:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Acompanya al Molt Honorable Conseller on l'entitat vol explicar l'estat del Grup Social ONCE (ONCE, Fundació ONCE i ILUNION) al nostre país i la importància que l'ONCE té a Catalunya per contribuir a millorar la qualitat laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.
29/03/2023 18:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Secretari general de Justícia, Drets i Memòria

Acte
Lliurament dels XXV Premis del concurs literari Roc Boronat
01/12/2023 09:30:00
Departament de Territori
consellera de Territori

Acte
Visita a la nova senyalització per a persones amb discapacitat cognitiva a l'estació de FGC de Vallparadís Universitat
14/02/2023 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Reunió
Presentació del delegat ONCE a Catalunya i visita a la seva seu
18/10/2022 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Reunió per tractar temes d'ocupació de discapacitats i intercanvi de parers
22/06/2023 00:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Director general de Fons Europeus i Ajuts d'Estat

Reunió
Fons Europeus
15/09/2023 00:00:00
Departament de Salut
conseller de Salut

Acte
Visita a l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya a Catalunya