Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació de Centres d¿Atenció a la Dependència de Catalunya
Número identificador:   918   Data d'alta:   11/11/2016 10:38:13
Número d'inscripció a registres externs:   164   Data d'inscripció a registres externs:   03/08/2013 00:00:00
Registre extern:   Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treb
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://associacioacad.cat/   Adreça electrònica:   acad@associacioacad.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/02/2016
Data límit per a la propera actualització: 11/02/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La asociación integra empresarios que prestan servicios de tipo asistencial dirigidos a personas de tercera edad o en situación de dependencia y su objetivo es representar a sus afiliados en las relaciones laborales y promover sus intereses profesionales, laborales, económicos y sociales.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Mallorca   Número:   362
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08013   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Associació de Centres d¿Atenció a la Dependència de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Miguel   Primer cognom:   Durán   Segon cognom:   Campos

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Salut
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent gran



Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Cualquier normativa que afecte al sector de las residencias geriátricas o de la tercera edad
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Con los responsables de los Departaments que afectan la actividad de nuestros asociados
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Conocer el punto de vista de la administración en todos aquellos asuntos que afecten al sector.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Las iremos comunicando a medida que surjan


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   500,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
28/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Reunió informativa
05/09/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Ordre d'acreditació i provisió de la gestió delegada
11/07/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director de Serveis
Jaume Serra i Casals
Reunió
Valoració inspecció de Serveis Socials
16/01/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Presentació projecte
12/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social
Joan Ramon Ruiz Nogueras
Reunió
Situació del sector
12/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Presentació de l'entitat
14/12/2016 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Presentació de l'Associació ACAD i comentar les principals preocupacions en matèria de contractació pública i serveis a les persones
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
11/06/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Sobrecost centres de dia i Programa atenció continuada del centre de dia a la Llar
03/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Desconfinament
22/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Desconfinament Centres de Dia - reunió de seguiment
08/05/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Reobertura centres de dia
15/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Desconfinament Centres de Dia
07/08/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pla Contingència Residències
31/07/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Inclusió centres privats mesures econòmiques i desescalada
09/07/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Centres de Dia
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
15/09/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Gratificació als Professionals èmbit residencial - el secretari acompanya a Secretari General
04/09/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Factuació i COVID19
15/01/2019 12:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Presentació projecte
12/12/2019 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Acte
SERVEIS D'ATENCIÓ DIÜRNA