Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Unió Empresarial Intersectorial - Cercle d'Empresaris
Número identificador:   836   Data d'alta:   11/03/2016 14:48:16
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   10/25/2016 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   gestio@uei.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/25/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/25/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
SOPAR INSTITUCIONAL: V NIT EMPRESARIAL-PREMIS UEI

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   d' Europa   Número:   19
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08401   Telèfon:   938604700
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Oriental   Municipi:   Granollers

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d'Empresaris
 
  Representant
  Nom:   Joaquím   Primer cognom:   Colom   Segon cognom:   Royo

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Empresa i competènciaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  La UEI-CERCLEM és una agrupació de diferents entitats que tenen una finalitat comuna: representar institucionalment a l'empresari.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   448.141,92 €€€