Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número identificador:   819   Data d'alta:   11/03/2016 14:55:03
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   02/02/1987 00:00:00
Registre extern:   Registre de Col.legis Professionals
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.eic.cat/   Adreça electrònica:   srodriguez@eic.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/27/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/27/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
L'ordenació, la representació i la defensa de la professió d'enginyer, mitjançant l'exercici de les funcions públiques previstes a l'article 39 de la Llei 7/2006 -excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Registre- i de les funcions privades regulades a l'article 40 de la mateixa Llei.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Laietana   Número:   39
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08003   Telèfon:   933192300
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Pere   Primer cognom:   Homs   Segon cognom:   Ferret
  Càrrec:   DIRECTOR GENERAL

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Mobilitat i transport
    · Emergències i seguretat
    · Administració i serveis públics
    · Indústria i energia
    · Economia i sector financer
    · Comerç i consum
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Empresa i competència
    · Relacions exteriors
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Educació i formacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Qualsevol activitat legislativa i/o política que pugui tenir una incidència en els àmbits d'interès dels nostres col.legiats i que s'emmarqui dins de les funcions privades del Col.legi.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  El COEIC preveu mantenir, de forma directa, reunions, comunicacions orals i escrites, així com audiències, amb les autoritats i empleats públics qualsevol àmbit d'interès que pugui relacionar-se directament amb les finalitats del Col.legi.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Realitzar aportacions que redundin en benefici de l'enginyeria, de les empreses i de la societat en general en aquelles matèries compreses dins dels àmbits d'interès abans indicats.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  En l'exercici de les seves funcions públiques, el Col.legi ja participa en totes aquelles consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres que puguin endegar-se i que estiguin relacionades especialment amb les matèries següents: indústria, energia, medi ambient, recerca i innovació, mobilitat, transport, gestió de residus i sostenibilitat. Estudi de les normes i recomanacions sobre la indústria i els serveis amb vistes a millores, entre d¿altres, de l¿economia i del medi ambient. Promoció d'estudis, activitats i iniciatives pel foment de la competitivitat de les empreses. De la mateixa manera, també es preveu que el Col.legi pugui contribuir i /o participar en el cas d'exercici de funcions privades.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
09/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat
Ricard Font i Hereu
Reunió
Peatges
09/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Peatges
08/06/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Acte
Diada de l'Enginyer, entrega de premis.
27/04/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Conseller d'Empresa i Coneixement
Jordi Baiget i Cantons
Presentació
Presentació i invitació a la Diada de l?Enginyer
04/04/2017 00:00:00
Departament d'Ensenyament
Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Melcior Arcarons Rua
Reunió
Activitats de formació professional del sector industrial
20/03/2017 00:59:00
Departament de Justícia
Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Xavier Bernadí i Gil
Reunió
Seguiment del Col·legi d'Enginyers Industrials
07/03/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Peatges
22/12/2016 00:59:00
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Meritxell Borràs i Solé
Reunió
Funció Pública
27/02/2020 13:30:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Polítiques Digitals
David Ferrer i Canosa
Acte
Sinergia Mobile
27/02/2020 09:30:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital
Daniel Marco i Pàrraga
Acte
Sinergia Mobile Day
14/02/2019 17:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement
Maria Àngels Chacón i Feixas
Reunió
Reunió canvi d'impressions.
18/11/2019 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital
Daniel Marco i Pàrraga
Reunió
Presentació institucional
13/11/2019 16:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital
Daniel Marco i Pàrraga
Acte
Inauguració del II Fòrum del Vehicle Autònom
04/11/2020 18:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari de l'Agenda Urbana i Territori
Agustí Serra Monté
Reunió
Reglament Llei Arquitectura
18/05/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Situació de les obres
05/12/2019 17:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari de l'Agenda Urbana i Territori
Agustí Serra Monté
Reunió
Llei de Territori
05/12/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Llei de Territori
18/05/2020 13:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari de l'Agenda Urbana i Territori
Agustí Serra Monté
Reunió
Situació de les obres
17/03/2021 17:45:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital
Daniel Marco i Pàrraga
Acte
NEWSPACE today
01/07/2021 19:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Pere Aragonès i Garcia
Acte
Assistència del president de la Generalitat de Catalunya a la Diada dels Enginyers 2021
01/07/2021 19:15:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital
Daniel Marco i Pàrraga
Acte
Diada dels Enginyers Industrials