Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   associacio catalana expresos politics del franquisme
Número identificador:   803   Data d'alta:   10/31/2016 09:16:58
Número d'inscripció a registres externs:   4481   Data d'inscripció a registres externs:   05/06/1980 00:00:00
Registre extern:   gobierno civil barcelona
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   https://expresospoliticsdelfranquisme.com/   Adreça electrònica:   expresospolitics@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/12/2021
Data límit per a la propera actualització: 08/24/2022

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
recuperacio i difusio de la memoria antifranquista i tutela de les victimes del franquisme

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   laietana   Número:   16
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08003   Telèfon:   934812853
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Enric   Primer cognom:   Pubill   Segon cognom:   Arnó
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · CulturaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  memoria, justicia, reparació, anulacio consells de guerra i d'altres i tutela de les victimes del franquisme
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Parlamen de catalunya, conselleries, direccions generals, memorial democratic
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Memoria democràtica, justicia i reparació victimes
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Memoria democràtica, justicia i reparació victimes


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 6.452,50 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 6.452,50 ¤
 
    Import Total: 6.452,50 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
14/09/2016 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Director del Memorial Democràtic

Reunió
Preparació acte homenatge afusellats Camp de la Bota
06/02/2019 11:00:00
Departament de Justícia
directora general de Memòria Democràtica

Reunió
Presentació i contacte amb el senyor Carles Vallejo.
20/06/2019 09:30:00
Departament de Justícia
director del Memorial Democràtic

Reunió
Comissió per convertir la històrica Prefectura (Via Laietana), seu de la policia política franquista i encara avui comissaria de la Policia Nacional espanyola, en un centre memorial i documental sobre la tortura policial durant la dictadura.
21/04/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Director del Memorial Democràtic

Acte
Homenatge al senyor Enric Pubill
14/11/2019 12:00:00
Departament de Justícia
directora general de Memòria Democràtica

Reunió
Reunió amb César Lorenzo i Carles Vallejo, sobre la publicació del Llibre sobre l'Associació d'Expresos Polítics del Franquisme.