Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Endesa, S. A.
Número identificador:   705   Data d'alta:   10/18/2016 11:40:28
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Física
Pàgina web:     Adreça electrònica:  
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/18/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/18/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Generació, distribució i comercialització d'energia.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:     Número:  
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08018   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Isabel   Primer cognom:   Buesa   Segon cognom:   Gambau
  Càrrec:   DIRECTORA GENERAL D'ENDESA A CATALUNYA

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Turisme
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Empresa i competència
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Treball o ocupació
    · Esports i lleure
    · Comerç i consum
    · Habitatge
    · Educació i formació
    · Inclusió i benestar social
    · Indústria i energia
    · Cultura
    · Justícia
    · Emergències i seguretat
    · Economia i sector financer
    · Informació i comunicació
    · Mobilitat i transport
    · Infància, família i gent gran
    · Participació i ciutadania
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Administració i serveis públicsInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Regulació del sector energètic i altres àmbits amb impacte en l'activitat d'Endesa (consum, fiscalitat, urbanisme, transport, etc)
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Projectes normatius i polítiques públiques relacionades amb la regulació del sector energètic
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Regulació sectorial
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Regulació sectorial


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   999.999.999,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
06/07/2020 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa Energètica - reunió també amb altres administracions
14/07/2020 19:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
pobresa energètica - reunió també amb altres administracions
07/08/2020 08:42:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió en relació a la MAT amb la Generalitat i Ajuntaments de la Selva
24/02/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa energètica
23/01/2020 11:57:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)
Albert Civit Fons
Reunió
Seguiment Projecte
13/02/2020 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Seguiment dels projectes en col·laboració
10/10/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió per tractar temes d'interès comú
31/01/2020 18:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Acte
Visita central hidroelèctrica Tavascàn
08/10/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Subministraments consumidors vulnerables
24/01/2020 14:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa Energètica
10/09/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles i Sabadell
Reunió
Correcció de suports perillosos i retirada de nius
11/04/2019 12:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Reunió
Comptadors de telegestió
11/04/2019 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme
Elisabet Cirici i Amell
Reunió
CRT
19/06/2019 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Conveni col·laboració protecció d'Avifauna amb Endesa Distribució Elèctrica (EDE)
15/05/2019 12:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Acte
Serveis bàsics d'Atenció al Client
10/05/2019 09:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Reunió
Reclamacions
25/10/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Temes de seguiment
01/10/2019 13:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Canal de Seròs
14/03/2019 14:29:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presa de Susqueda
18/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació de projectes
18/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Presentació de projectes
17/05/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Enregistradors Lleida
29/04/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Interrupcions subministrament elèctric a Lleida
08/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Fundació Endesa/Patrimoni Natural
05/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
PDU 3 xemeneies
30/03/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Presentació del Pla Collserola
13/03/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Seguiment de temes
16/02/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Secretari d'Empresa i Competitivitat
Joan Aregio i Navarro
Reunió
Tractar el tema de Vilagrassa
20/01/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Subministrament depuradora Gratallops
19/01/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Seguiment de temes
29/09/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Pla d'inversions a Catalunya
21/12/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Normes Tècniques Particulars
16/12/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Soterrament línia Vic
16/12/2016 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Acte
Visita instal·lacions cotxes elèctrics
12/12/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Centrals Nuclears
15/11/2016 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles i Sabadell
Reunió
Projecte sobre línies elèctriques
23/10/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Tancament anella elèctrica municipi de Capafonts
27/07/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Estat de la xarxa de baixa tensió a municipis de la província de Lleida
07/09/2018 16:22:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme
Elisabet Cirici i Amell
Reunió
Línia 110 kV de Roda de Berà
08/10/2018 16:31:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme
Elisabet Cirici i Amell
Reunió
Presa de contacte amb la Directora General
11/03/2019 10:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Acte
Signatura del conveni de col·laboració per la cessió i la custòdia de dades i documentació
16/03/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària
Marta Subirà i Roca
Acte
Inauguració de l'exposició "50 Anys de Susqueda"
03/11/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Directora general de Comerç
Montserrat Vilalta Cambra
Reunió
CONSUM-COMERÇ ENDESA
02/09/2019 09:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement
Maria Àngels Chacón i Feixas
Reunió
Canvi d'impressions
22/11/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Poobresa energètica
30/10/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa energètica
20/12/2019 08:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa Energètica
09/01/2020 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Seguiment conveni col·laboració protecció d'Avifauna amb Endesa Distribució Elèctrica (EDE)