Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Endesa, S. A.
Número identificador:   705   Data d'alta:   10/18/2016 11:40:28
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Física
Pàgina web:     Adreça electrònica:  
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/18/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/18/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Generació, distribució i comercialització d'energia.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:     Número:  
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08018   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Isabel   Primer cognom:   Buesa   Segon cognom:   Gambau
  Càrrec:   DIRECTORA GENERAL D'ENDESA A CATALUNYA

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Comerç i consum
    · Inclusió i benestar social
    · Habitatge
    · Cultura
    · Emergències i seguretat
    · Informació i comunicació
    · Infància, família i gent gran
    · Indústria i energia
    · Treball o ocupació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Mobilitat i transport
    · Turisme
    · Economia i sector financer
    · Participació i ciutadania
    · Administració i serveis públics
    · Justícia
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Educació i formació
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Esports i lleure
    · Empresa i competènciaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Regulació del sector energètic i altres àmbits amb impacte en l'activitat d'Endesa (consum, fiscalitat, urbanisme, transport, etc)
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Projectes normatius i polítiques públiques relacionades amb la regulació del sector energètic
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Regulació sectorial
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Regulació sectorial


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   999.999.999,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
31/01/2020 18:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Acte
Visita central hidroelèctrica Tavascàn
10/09/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles i Sabadell
Reunió
Correcció de suports perillosos i retirada de nius
24/01/2020 14:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa Energètica
08/10/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Subministraments consumidors vulnerables
10/10/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió per tractar temes d'interès comú
11/04/2019 12:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Reunió
Comptadors de telegestió
11/04/2019 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme
Elisabet Cirici i Amell
Reunió
CRT
19/06/2019 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Conveni col·laboració protecció d'Avifauna amb Endesa Distribució Elèctrica (EDE)
15/05/2019 12:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Acte
Serveis bàsics d'Atenció al Client
10/05/2019 09:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Reunió
Reclamacions
25/10/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Temes de seguiment
01/10/2019 13:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Canal de Seròs
14/03/2019 14:29:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presa de Susqueda
18/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació de projectes
18/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Presentació de projectes
17/05/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Enregistradors Lleida
29/04/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Interrupcions subministrament elèctric a Lleida
08/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Fundació Endesa/Patrimoni Natural
05/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
PDU 3 xemeneies
30/03/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Presentació del Pla Collserola
13/02/2020 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Seguiment dels projectes en col·laboració
13/03/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Seguiment de temes
16/02/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Secretari d'Empresa i Competitivitat
Joan Aregio i Navarro
Reunió
Tractar el tema de Vilagrassa
20/01/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Subministrament depuradora Gratallops
19/01/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Seguiment de temes
29/09/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Pla d'inversions a Catalunya
21/12/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Normes Tècniques Particulars
16/12/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Soterrament línia Vic
16/12/2016 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Acte
Visita instal·lacions cotxes elèctrics
12/12/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Centrals Nuclears
23/01/2020 11:57:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)
Albert Civit Fons
Reunió
Seguiment Projecte
15/11/2016 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles i Sabadell
Reunió
Projecte sobre línies elèctriques
24/02/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa energètica
23/10/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Tancament anella elèctrica municipi de Capafonts
07/08/2020 08:42:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió en relació a la MAT amb la Generalitat i Ajuntaments de la Selva
06/07/2020 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa Energètica - reunió també amb altres administracions
14/07/2020 19:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
pobresa energètica - reunió també amb altres administracions
27/07/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Estat de la xarxa de baixa tensió a municipis de la província de Lleida
07/09/2018 16:22:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme
Elisabet Cirici i Amell
Reunió
Línia 110 kV de Roda de Berà
08/10/2018 16:31:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme
Elisabet Cirici i Amell
Reunió
Presa de contacte amb la Directora General
11/03/2019 10:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Acte
Signatura del conveni de col·laboració per la cessió i la custòdia de dades i documentació
16/03/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària
Marta Subirà i Roca
Acte
Inauguració de l'exposició "50 Anys de Susqueda"
03/11/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Directora general de Comerç
Montserrat Vilalta Cambra
Reunió
CONSUM-COMERÇ ENDESA
02/09/2019 09:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement
Maria Àngels Chacón i Feixas
Reunió
Canvi d'impressions
22/11/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Poobresa energètica
30/10/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa energètica
20/12/2019 08:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pobresa Energètica
09/01/2020 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Seguiment conveni col·laboració protecció d'Avifauna amb Endesa Distribució Elèctrica (EDE)
29/09/2020 14:37:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement
Ramon Tremosa i Balcells
Reunió
Intercanvi d'impressions
22/09/2020 14:26:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement
Ramon Tremosa i Balcells
Reunió
Intercanvi d'opinions
11/03/2020 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretària d'Hisenda
Marta Espasa Queralt
Reunió
Consideracions d?Endesa envers els temes econòmics que tenim en comú i d?actualitat amb el Govern. En especial, la repercussió del nou impost sobre la generació nuclear i el seu impacte en l?operació futura de les centrals nuclears d?Ascó I i Ascó II.
22/10/2020 16:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Montserrat Ribera i Puig
Reunió
Arbitratge de consum
05/11/2020 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Finca El Vinyet
21/10/2020 09:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Projectes d?ENDESA (ENEL-GREEN-POWER)
13/10/2020 11:50:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Col·laboració en economia circular
21/09/2020 09:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Projectes d?ENDESA (ENEL-GREEN-POWER)
07/07/2020 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació del "Pla de conservació de la biodiversitat"
29/05/2020 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Pla inversió renovables
29/05/2020 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació del pla d'inversió d'energies renovables
20/01/2021 10:43:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Segona reunió del grup de treball de Riudarenes, per parlar de la MAT
19/02/2021 09:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Projectes eòlics en L?Espluga de Francolí
18/02/2021 16:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Montserrat Ribera i Puig
Reunió
Nova oferta d'adhesió a l'arbritratge
04/03/2021 08:23:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió del grup de treball de Riudarenes
25/02/2021 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies
Marta Cassany i Virgili
Reunió
Pobresa energètica
03/02/2021 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies
Marta Cassany i Virgili
Reunió
La secretària acompanya a l'Honorable Conseller a la reunió- pobresa energètica
26/03/2021 08:19:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió del Grup de Treball de Riudarenes
14/04/2021 08:36:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Reunió
Reunió del Grup de Treball de Riudarenes
03/05/2021 17:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Avifauna
04/05/2021 11:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Reunió de seguiment de la implantació del conveni de Pobresa Energètica.
26/02/2021 13:26:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)
Albert Civit Fons
Reunió
Presentació projecte Tarragona
03/05/2021 17:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Ferran Miralles Sabadell
Reunió
Avifauna
18/05/2021 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Reunió de seguiment de la implantació del conveni de Pobresa Energètica.
14/05/2021 10:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb autoconsum
25/05/2021 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Reunió de seguiment de l'Acord Sobre pobresa energètica
28/07/2021 09:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies
Anna Figueras i Ibañez
Reunió
Reunió telemàtica sobre pobresa energètica
29/09/2021 08:08:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Laia Cañigueral i Olivé
Reunió
Participació en la reunió de coordinació de risc d'inundacions
13/09/2021 13:00:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials
Josep Maria Forné i Febrer
Reunió
Conveni sobre Pobresa Energètica
13/09/2021 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies
Anna Figueras i Ibañez
Reunió
Pobresa energètica