Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Eduació i la Cultura (Acellec)
Número identificador:   67   Data d'alta:   06/15/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   17950   Data d'inscripció a registres externs:   12/18/2001 00:00:00
Registre extern:   Of. dipòsit estatuts Departament Treball Generalitat
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.acellec.cat   Adreça electrònica:   acellec@acellec.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 06/15/2016
Data límit per a la propera actualització: 06/15/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Representació i defensa dels interessos professionals dels associats davant de l'administració, institucions i entitats. Participar en la regulació i perfeccionament de la concurrència del mercat. Promoure la formació professional del personal de les empreses. Promoure el sector socialment.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Vallirana   Número:   69
Bloc:     Pis:   Baixos   Escala:     Porta:   2a
Codi postal:   08006   Telèfon:   934180257
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Josep   Primer cognom:   Montes   Segon cognom:   Sala
  Càrrec:   Gerent

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Esports i lleure
    · Llengua i identitat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Cultura
    · Infància, família i gent gran
    · Empresa i competència
    · Inclusió i benestar social
    · Educació i formació
    · Administració i serveis públics
    · Joventut
    · Participació i ciutadania
    · Treball o ocupacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Millora de la contractació pública Competència Regulació del lleure educatiu, els serveis del sistema educatiu i els serveis culturals Regulació d'instal·lacions juvenils (colònies i albergs) Menjadors escolars, activitats extraescolars Serveis de cultura de proximitat. Centres cívics, museus, centres patrimonials Convenis sectorials afectats Polítiques de joventut, infància i gent gran Interculturalitat i igualtat de genere
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Menjadors escolars Lleure educatiu Contractació pública Instal·lacions juvenils Gestió d'equipament culturals
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Informar els responsables públics de les necessitats tècniques vinculades a les activitats de referència per garantir que són tingudes en compte de manera adequada en les regulacions que les afectin, amb l'objecte de garantir la seva viabilitat i la preservació del seu caràcter de servei públic.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Qualsevol que afecti al nostre sector d'activitat i ens sigui sol·licitat


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Cultura   Import:   1.700,00 €
 
        Import Total:   1.700,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   56.223,50 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
09/02/2023 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjadors Escolars També assisteixen: - Sr. Francesc Vidal, representant de Comertel - Sr. Oriol Carbonell, representant de 7itria
01/03/2022 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Ajuts a la contractació Joves. Intermediació laboral.
25/04/2022 14:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Joventut

Reunió
Parlar dels seus projectes.
30/11/2021 16:30:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Menjador escolar, activitats educatives.
11/05/2023 16:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Tractar temes de l'àmbit de treball
01/09/2022 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Seguiment Tardes de Setembre També assisteixen representants de: - La Confederació - Serunion - Fundesplai - Comertel
13/10/2022 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Tardes de setembre. Model servei migdia a les escoles. Decret de menjadors.
12/01/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Lleure educatiu, projectes
09/02/2023 12:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de Joventut

Reunió
Parlar dels seus projectes.
06/07/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentar l'associació i explorar vies de col·laboració
30/09/2019 16:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Presentació de l'entitat.
11/06/2019 13:10:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Presentació del sector de la micro, petita i mitjana empresa de lleure educatiu i cultura de proximitat, de fort caràcter social - Presentació de l'Acellec com a associació patronal de referència a Catalunya del sector - Riscos per a les PIME relacionats amb la futura llei de contractes d'atenció a les persones i l'anomenada economia social
04/02/2020 12:30:00
Departament d'Educació
secretari de Polítiques Educatives

Reunió
conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
14/01/2019 16:10:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió delegada pel conseller. - Donar a conèixer l'Acellec (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura) al conseller, com a associació patronal de referència en el sector - Informar el conseller sobre la realitat del sector econòmic del Lleure Educatiu i la Cultura de Proximitat, del qual la petita i mitjana empresa catalana n'és fundadora i clarament majoritària.
14/11/2018 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Acte
Representació institucional i intervenció del Director general en l'acte de lliurament del II Premi Colònies i Educació
22/05/2019 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Acte
Representació institucional del Director general en la conferència “La gestió de les empreses a l’era de la intel•ligència artificial” a càrrec del Sr. Xavier Marcet
11/06/2019 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació de l'associació, informar sobre la realitat del sector econòmic del Lleure Educatiu i la Cultura de Proximitat i llei concertació social
09/05/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Reunió
Presentació de l’entitat a la nova Subdirectora general de Joventut, hi assisteix també el Director general
30/09/2019 16:00:00
Departament d'Educació
secretari de Polítiques Educatives

Reunió
Menjador escolar
04/02/2020 12:30:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Menjador escolar.
09/11/2016 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Secretari general

Reunió
Per motiu del seu 15è aniversari, exposar projectes passats i futurs
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
04/03/2020 12:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Acord de col·laboració.
25/05/2021 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Acte
Presentació plataforma digital "El Guaita"
05/06/2020 10:00:00
Departament d'Educació
secretari de Polítiques Educatives

Reunió
Colònies de tardor
14/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Lleure
11/05/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Activitats lleure educatiu 2020
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar (COVID-19)
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
19/11/2019 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
MENJADORS ESCOLARS
27/01/2020 12:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
MENJADORS
25/11/2019 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
COLÒNIES I EDUCACIÓ
12/11/2020 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Continuació reunió Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
10/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
15/05/2020 11:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Parlar sobre les activitats de lleure als centres i del mal moment de les colònies escolars. Reunió conjunta amb La Confederació Empresarial del Tercer Sector i l'Assoc. Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC). (covid-19)
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar, conjuntament amb el Conseller d'Educació. (COVID-19).
05/06/2020 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Colònies Tardor També assisteix en representació de La Confederació: - Sr. Pere Vives
14/01/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
PATRONALS MENJADORS ESCOLARS: INICI CURS 20-21 També varen assistir-hi representants de: - COMERTEL - HOSTESA - 7ITRIA,SA
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general de Centres Públics

Reunió
Aplicació de la normativa a les restriccions en l'activitat de lleure
29/01/2021 09:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
PATRONALS MENJADORS ESCOLARS: INICI CURS 20-21 Assistents: - COMERTEL; - HOSTESA; - LA CONFEDERACIÓ; - SERUNION; - 7ITRIA; - FUNDESPLAI; - PERE TARRÈS
14/01/2020 14:13:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Joventut

Reunió
Presentar l'entitat i les activitats que fan i conèixer la directora general de Joventut
14/11/2018 00:59:00
Departament d'Ensenyament
conseller d'Ensenyament

Acte
Lliurament del II Premi Interuniversitari Colònies i Educació.
10/01/2019 16:53:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Joventut

Reunió
Presentació entitat i projectes i relació de col·laboració amb la DGJ
14/01/2019 11:25:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
posar en coneixement de tots els temes en què treballen (delegada pel conseller)
27/02/2019 16:59:00
Departament d'Educació
secretari de Polítiques Educatives

Reunió
Presentar activitats ACELLEC
14/11/2018 15:52:00
Departament d'Ensenyament
secretari de Polítiques Educatives

Acte
CLOENDA ACTE "LES COLÒNIES ESCOLARS EN EL SISTEMA EDUCATIU"
28/07/2021 11:59:00
Departament de Drets Socials
director general de Joventut

Reunió
Presentació al Director General de Joventut
12/01/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Presentació projecte
13/01/2023 13:02:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
acompanyar a l'hble conseller - proposició de Llei Tercer Sector Social de Catalunya
09/03/2023 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjador i Lleure També assisteixen representants de COMERTEL i 7iTRIA, S.A.
13/04/2023 15:30:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Pilot Acord Marc menjadors escolars També assisteix el Sr. F. Vidal (COMERTEL)
20/12/2023 09:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Coordinació Menjadors Escolars. També assisteixen: AUSOLAN.- Sra. Rosa Giné COMERTEL.- Sr. Francesc Vidal 7ITRIA.- Sr. Oriol Carbonell
25/01/2024 00:00:00
Departament d'Educació
subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat i Beques

Reunió
Seguiment incidències i novetats amb afectació al servei de menjador escolar
26/02/2024 12:00:00
Departament d'Educació
consellera d'Educació

Reunió
- Creació de la Taula Professional del Lleure Educatiu i Sociocultural - Servei de menjador escolar. Regulació general i model de contractació - Accés i garantia de les pime a la contractació pública de serveis educatius - Sistema de beques de menjador escolar. Retards i deficiències del model - Inclusivitat. Necessitat en relació amb els monitors per a alumnes amb NEE - Activitats extraescolars.
12/03/2024 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Joventut

Reunió
Trobada prèvia al 1er Fòrum Econòmic i Social d'Acellec
13/03/2024 17:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Reunió Taula Rodona Fòrum Econòmic i Social de l'ACELLEC.
25/01/2024 16:30:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Acord Marc/Decret Menjador També hi assisteixen: - COMERTEL.- Sr. Francesc Vidal - 7ITRIA.- Sr. Oriol Carbonell
16/04/2024 00:00:00
Departament d'Educació
subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat i Beques

Reunió
Seguiment incidències i novetats amb afectació al servei de menjador escolar