Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associacio Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Número identificador:   60   Data d'alta:   06/08/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   7951   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Ministerio de Trabajo
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.acra.cat/ca/   Adreça electrònica:   mllopis@acra.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 06/03/2016
Data límit per a la propera actualització: 06/03/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Representació, defensa, promoció i gestió dels interessos generals, econòmics i socials dels seus socis, que pertanyen al sector social, majoritàriament a l'àrea de l'atenció a la dependència.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Travessera   Nom via:   de Gràcia   Número:   40
Bloc:     Pis:   2a   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08021   Telèfon:   934147552
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Montserrat   Primer cognom:   Llopis   Segon cognom:   Graells
  Càrrec:   Directora General

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Inclusió i benestar social
    · Salut
    · Infància, família i gent gran
    · Empresa i competència
    · Economia i sector financerInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reunions, informes, actes, mitjançant correu electrònic, telefònic o presencial
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Reunions amb la finalitat de millorar el sistema públic de prestació de serveis socials
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes aquelles que siguin d'interès per al sector


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Altres   Import:   5.000,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   7.900,00 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   196.309,00 €
 
        Import Total:   209.209,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   711.540,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
17/03/2022 15:30:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Associació Catalana de Recursos Assistencials
26/01/2023 16:22:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària d'Igualtats

Reunió
Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTBI+ a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans
31/03/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Conveni GERCAT
31/03/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tema no especificat. La Secretària acompanya a la Consellera a la reunió amb ACRA.
21/03/2022 12:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Reunió
Presentació, a la Junta Directiva d'ACRA, de l'atenció integrada social i sanitària.
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes - gent gran . La secretària Figueras acompanya a l'Honorable Consellera.
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Tarifes serveis
21/03/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Presentar projecte de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària a la Junta directiva d'ACRA
24/05/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes
04/05/2022 09:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió de seguiment.
16/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Sector GG + DGAPID: Acreditació
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes gent gran
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes - gent gran. La directora Pons acompanya a l'Honorable Consellera.
24/05/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes Gent Gran
23/05/2022 15:15:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Acte
Participació a la 7a Jornada d'Atencio Centrada en la Persona, "Innovem"
23/05/2022 09:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Acte
Inauguració 7a Jornada d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)
28/07/2021 09:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
1.Reforçar i estructurar un mecanisme de diàleg bilateral amb l’administració per abordar els reptes sistèmics del sector 2. Manca d’ocupació en el sector social 3. Agilitat en la tramitació d’expedients 4. Manca de personal sanitari 5. Conveni col·lectiu català (Conveni GERCAT) 6. Situació dels centres de dia 7. Punts reivindicats per ACRA i presentats a la Gat i als partits polítics 8. Propostes
15/12/2021 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió mensual de seguiment: temes ordinaris, estratègics i altres diversos.
18/11/2021 19:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Acte
19a edició dels Premis ACRA que consten de les categories següents: - Premi ACRA a la millora de la qualitat en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal. - Premi ACRA a la innovació en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal. - Premi ACRA a la millor trajectòria i aportació professional en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal.
17/12/2021 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Acte
Participació taula rodona virtual sobre la integració sociosanitària en el model ACP.
29/09/2021 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió mensual: tarifes, obertura cdia integrats a rcia, resolució PEVS, estat pagaments places rcials, manteniment mòdul cost covid.
27/10/2021 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió bilateral de seguiment mensual: tractar temes tant ordinaris com estratègics.
21/10/2021 18:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals de gent gran, discapacitats i salut mental, sobre les “noves mesures COVID19” i altres temes. Acompanya la directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut Aina Plaza. També es presenta la nova directora general de Provisió de Serveis, Maria Rosa Pons.
20/07/2021 17:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Presentar la nova directora general i tractar temes d'interès dels diferents sectors. A la reunió també assisteix la Sra. Anna Figueras Ibañez, secretària d'Afers Socials i Famílies i la Sra. Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut.
17/09/2021 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió virtual amb les patronals del sector de gent gran sobre la 3a dosi de vacunació a les persones grans que viuen en residències. Acompanya: per part del Departament de Salut la secretària de Salut Pública, senyora Carme Cabezas, la directora general de Planificació en Salut, senyora Aina Plaza i el director estratègic de la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic.
15/02/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals del sector de gent gran sobre l’ “Actualització del Pla sectorial de mesures en front a la COVID en l’entorn residencial i diürn post 6a onada”. Acompanya, per part del Departament de Salut, la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza Tesías.
31/03/2022 18:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals dels sectors de gent gran, discapacitats i salut mental, sobre els “Plans Sectorials i mesures COVID 19”. Acompanya, per part del Departament de Salut , a la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza Tesías.
16/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals del sector de gent gran, per tal d’informar-los sobre el “Procés d’acreditació” (sistema d’acreditació de les entitats proveïdores, regulat pel Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública).
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals gent gran per tractar sobre l’augment de tarifes del sector.
09/09/2022 13:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Visita-reunió a la Residencia de gent gran i centre de dia d'ACRA Vila Clavelina, per veure el centre i parlar del projecte de cronicitat.
01/07/2022 10:30:00
Departament d'Economia i Hisenda
Secretari general del Departament d'Economia i Hisenda

Reunió
Situació del sector de la dependència i l'atenció a la gent gran després de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 i propostes per a la recuperació
22/09/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Signatura de l'Acord al reconeixement a la tasca professional i millora de la qualitat en la prestació dels serveis per les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.
17/06/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
IRPF i Bases de digitalització
06/10/2022 15:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió bilateral octubre
06/10/2022 15:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió mensual bilateral de seguiment.
03/11/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Projectes i col·laboracions
06/10/2022 15:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Reunió bilateral octubre
17/11/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Acte
Lliurament 20ns Premis ACRA per la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones
17/11/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Lliurament dels 20ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
03/11/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Projectes i col·laboracions
17/11/2022 19:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Lliurament Premis ACRA amb nosaltres
17/11/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
director general d'Acció Cívica i Comunitària

Acte
Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones
17/11/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Acte
Premis ACRA
03/11/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Presentació
17/11/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Acte
20a edició dels Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones
30/08/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Sector empresarial i de base associativa. Presentació Entitat
28/11/2019 20:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
Premis ACRA - assistència a part final de l'acte
29/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Inspecció de serveis socials
29/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director de Serveis

Reunió
Inspecció de Serveis Socials
09/05/2019 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb el president
04/07/2019 13:06:00
Departament de Salut
consellera de Salut

Reunió
Projectes amb el Departament de Salut.
16/07/2019 14:22:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Gent Gran
05/09/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ordre acreditació i provisió de gestió delegada
01/10/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Observatori de la Dependència
26/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Evolució tarifària 2018
16/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Reunió
Tarifes públiques
12/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació projecte CREA
12/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Reunió
Presentació estudi fet amb UPF
04/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Reunió
Reunió de treball
28/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Visita instal.lacions gestionades per l'associació.
21/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Associacions professionals, empresarials i sindicals. Increment costos del conveni laboral i de l'increment de preu de la tarifa de grau II
17/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
Lliurament premis ACRA
15/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació projecte
17/12/2021 12:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Acte
Taula Rodona "Reflexió sobre el futur del model ACP: la integració socio-sanitària"
18/11/2021 19:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Acte
Lliurament Premis ACRA
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
01/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb l'Associació Catalana de Recursos Assistencials.
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
22/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generaliat amb el sector de les residències de gent gran.
08/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya.
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
03/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector de les residències de gent gran
11/03/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió amb Patronals Sindicats - Plans de contingència Covid19. També va assistir La unió (UCH)
17/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ratis i tarifes residencies i centres
03/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament
11/06/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecost centres de dia i Programa atenció continuada del centre de dia a la Llar
05/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió de ratios i tarifes de Residencies de GG i de Centres de Dia,
28/05/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecostos de serveis en Pandemia Covid19
22/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament Centres de Dia - reunió de seguiment
16/05/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ratios
15/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament Centres de Dia
19/05/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Formació Dual
20/07/2020 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb la Junta Directiva d'ACRA
28/11/2019 18:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Assistència a la gala de lliurament dels 7ns premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
14/11/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Participació a la 17a edició dels Premis ACRA com a jurat
09/05/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Tractar diferents temes de les dificultats del sector i sobre el V Conveni SAD que s’està negociant
07/08/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla Contingència Residències
31/07/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Inclusió centres privats mesures econòmiques i desescalada
09/07/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Centres de Dia
01/09/2021 13:15:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Parlar dels diferents temes que té l’entitat relacionats amb la Direcció General
01/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb l'Associació Catalana de Recursos Assistèncials (ACRA), acompanyament MHP
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
08/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
22/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Secor Gent Gran, acompanyament MHP.
15/09/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Gratificació als Professionals èmbit residencial - el secretari acompanya a Secretari General
04/09/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Factuació i COVID19
01/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies – Covid19
25/11/2020 18:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Acte
Jornada lliurament dels 18ns Premis ACRA
08/01/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Situació del sector
08/01/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Temes diversos- La secretària Cassany acompanya a secretari general a reunió telemàtica.
25/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Acte
Assitència a Lliurament dels 18ns Premis ACRA - telemàtic
25/11/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Acte
Assitència 6a. jornada en Atenció Centrada en la Persona (ACP) - telemàtic
08/10/2020 12:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut

Reunió
Reptes del sector de serveis d'atenció a la gent gran
25/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acte
Videoconferència. Assistència al lliurament dels 18ns Premis ACRA.
25/03/2021 09:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director de Serveis

Reunió
Calendari de pagaments.
02/03/2020 15:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Presentació del Projecte de Decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
08/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Entrevista
Entrevista butlletí ACRA
28/11/2018 18:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
16ª Edició dels Premis ACRA
28/02/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació Projecte
30/10/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Temes diversos
28/11/2019 19:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Gala de lliurament dels 17ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones - 30 anys d' ACRA.
18/11/2021 19:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Gala de lliurament dels 19ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
31/01/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Conveni Col.lectiu GERCAT
13/01/2022 09:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Reunió institucional
30/11/2023 19:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Acte
Assistència Lliurament 21ns premis ACRA
30/11/2023 19:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Lliurament 21ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
26/01/2023 13:34:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària d'Igualtats

Reunió
Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTBI+ a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans
05/03/2024 17:30:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Conveni col·lectiu atenció gent gran
25/05/2023 16:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
8a Jornada en ACP d'ACRA.
03/05/2023 17:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Consellera d'Economia i Hisenda

Reunió
Per tractar de la greu de la greu situació econòmica que afecta el sector d’atenció a les persones grans amb dependència
01/06/2023 10:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Acte de signatura Acord d'augment de tarifes.
31/05/2023 17:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Explicar el model de planificació i parlar de la reactivació de les taules tècniques
23/05/2023 09:00:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
baròmetre de valoració del Servei d’Inspecció i Registre de Drets Socials.
01/03/2023 16:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
subvenció de la Cospe
15/02/2023 17:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
IRPF i Next Generation.
05/03/2024 17:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Conveni GERCAT i situació de les PEVS a l’atenció domiciliària
15/02/2023 17:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
IRPF i Next Generation.
23/05/2023 09:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
baròmetre de valoració del Servei d’Inspecció i Registre de Drets Socials.
15/03/2023 17:30:00
Departament de Salut
director de la Direcció General de Professionals de la Salut

Reunió
Presentació institucional
15/12/2023 16:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema de serveis socials de Catalunya
22/06/2023 10:15:00
Departament de Salut
conseller de Salut

Reunió
Reunió de treball
31/05/2023 17:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
reunio amb patronals gent gran per explicar el model de planificació i parlar de la reactivació de les taules tècniques
25/05/2023 15:45:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Acte
assistencia 8a Jornada en ACP d’ACRA “Els professionals en el centre de l’atenció”.
21/12/2022 11:33:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes
22/05/2023 17:30:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
assistència a una reunió de junta d'ACRA
13/01/2023 13:02:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
reunió de presentació dels nous càrrecs de secretari d'Afers Socials i Famílies i de la titular de la direcció general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat
10/03/2023 15:59:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
centres de gestió delegada
29/03/2023 16:30:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Reunió
Reunió sobre l'ús de mascaretes a les residències.
26/01/2023 16:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general de Polítiques Públiques LGBTI+

Reunió
Polítiques d'Igualtat
12/04/2023 12:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general de Polítiques Públiques LGBTI+

Reunió
Seguiment de projectes
16/03/2023 17:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general de Polítiques Públiques LGBTI+

Reunió
Seguiment de projectes
26/01/2023 16:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general de Polítiques Públiques LGBTI+

Reunió
GUIA PRÀCTICA PER INCORPORAR LA PERSPECTIVA LGBTI+ A LES RESIDÈNCIES I ALTRES CENTRES I RECURSOS PER A LES PERSONES GRANS
30/11/2023 19:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Acte
Lliurament 21ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
02/04/2024 18:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Compliment dels acords subscrits a l’Acord sectorial de bases per a la construcció d’un sistema de serveis socials propi de Catalunya. Equiparació salarial per als professionals del sector.
30/11/2023 19:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acte
Assistència a l'acte de lliurament dels 21ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones que va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès.
20/11/2023 08:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió virtual per tractar diferents temes de l'associació
05/03/2024 17:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Conveni col·lectiu atenció gent Gran (GERCAT)