Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associacio Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Número identificador:   60   Data d'alta:   06/08/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   7951   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Ministerio de Trabajo
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.acra.cat/ca/   Adreça electrònica:   mllopis@acra.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 06/03/2016
Data límit per a la propera actualització: 06/03/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Representació, defensa, promoció i gestió dels interessos generals, econòmics i socials dels seus socis, que pertanyen al sector social, majoritàriament a l'àrea de l'atenció a la dependència.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Travessera   Nom via:   de Gràcia   Número:   40
Bloc:     Pis:   2a   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08021   Telèfon:   934147552
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Montserrat   Primer cognom:   Llopis   Segon cognom:   Graells
  Càrrec:   Directora General

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Economia i sector financer
    · Infància, família i gent gran
    · Empresa i competència
    · Salut
    · Inclusió i benestar socialInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reunions, informes, actes, mitjançant correu electrònic, telefònic o presencial
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Reunions amb la finalitat de millorar el sistema públic de prestació de serveis socials
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes aquelles que siguin d'interès per al sector


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   7.900,00 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   196.309,00 ¤
    Altres   Import:   5.000,00 ¤
 
        Import Total:   209.209,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   711.540,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
30/08/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Sector empresarial i de base associativa. Presentació Entitat
28/11/2019 20:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
Premis ACRA - assistència a part final de l'acte
29/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Inspecció de serveis socials
29/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director de Serveis

Reunió
Inspecció de Serveis Socials
09/05/2019 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb el president
04/07/2019 13:06:00
Departament de Salut
consellera de Salut

Reunió
Projectes amb el Departament de Salut.
16/07/2019 14:22:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Gent Gran
05/09/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ordre acreditació i provisió de gestió delegada
01/10/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Observatori de la Dependència
26/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Evolució tarifària 2018
16/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Reunió
Tarifes públiques
12/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació projecte CREA
12/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social

Reunió
Presentació estudi fet amb UPF
04/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Reunió
Reunió de treball
28/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Visita instal.lacions gestionades per l'associació.
21/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Associacions professionals, empresarials i sindicals. Increment costos del conveni laboral i de l'increment de preu de la tarifa de grau II
17/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
Lliurament premis ACRA
15/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació projecte
17/12/2021 12:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Acte
Taula Rodona "Reflexió sobre el futur del model ACP: la integració socio-sanitària"
18/11/2021 19:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Acte
Lliurament Premis ACRA
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
01/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb l'Associació Catalana de Recursos Assistencials.
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
22/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generaliat amb el sector de les residències de gent gran.
08/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya.
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
03/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector de les residències de gent gran
11/03/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió amb Patronals Sindicats - Plans de contingència Covid19. També va assistir La unió (UCH)
17/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ratis i tarifes residencies i centres
03/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament
11/06/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecost centres de dia i Programa atenció continuada del centre de dia a la Llar
05/06/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió de ratios i tarifes de Residencies de GG i de Centres de Dia,
28/05/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecostos de serveis en Pandemia Covid19
22/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament Centres de Dia - reunió de seguiment
16/05/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ratios
15/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament Centres de Dia
19/05/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Formació Dual
20/07/2020 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb la Junta Directiva d'ACRA
28/11/2019 18:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Assistència a la gala de lliurament dels 7ns premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
14/11/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Participació a la 17a edició dels Premis ACRA com a jurat
09/05/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Tractar diferents temes de les dificultats del sector i sobre el V Conveni SAD que s?està negociant
07/08/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla Contingència Residències
31/07/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Inclusió centres privats mesures econòmiques i desescalada
09/07/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Centres de Dia
01/09/2021 13:15:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Parlar dels diferents temes que té l?entitat relacionats amb la Direcció General
01/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb l'Associació Catalana de Recursos Assistèncials (ACRA), acompanyament MHP
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
08/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
22/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Secor Gent Gran, acompanyament MHP.
15/09/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Gratificació als Professionals èmbit residencial - el secretari acompanya a Secretari General
04/09/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Factuació i COVID19
01/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies ? Covid19
25/11/2020 18:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Acte
Jornada lliurament dels 18ns Premis ACRA
08/01/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Situació del sector
08/01/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Temes diversos- La secretària Cassany acompanya a secretari general a reunió telemàtica.
25/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Acte
Assitència a Lliurament dels 18ns Premis ACRA - telemàtic
25/11/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Acte
Assitència 6a. jornada en Atenció Centrada en la Persona (ACP) - telemàtic
08/10/2020 12:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut

Reunió
Reptes del sector de serveis d'atenció a la gent gran
25/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acte
Videoconferència. Assistència al lliurament dels 18ns Premis ACRA.
25/03/2021 09:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director de Serveis

Reunió
Calendari de pagaments.
02/03/2020 15:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Presentació del Projecte de Decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
08/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Entrevista
Entrevista butlletí ACRA
28/11/2018 18:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
16ª Edició dels Premis ACRA
28/02/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació Projecte
30/10/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Temes diversos
28/11/2019 19:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Gala de lliurament dels 17ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones - 30 anys d' ACRA.
18/11/2021 19:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Gala de lliurament dels 19ns Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
31/01/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Conveni Col.lectiu GERCAT
13/01/2022 09:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Reunió institucional
17/03/2022 15:30:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Associació Catalana de Recursos Assistencials
31/03/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Conveni GERCAT
31/03/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tema no especificat. La Secretària acompanya a la Consellera a la reunió amb ACRA.
21/03/2022 12:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Reunió
Presentació, a la Junta Directiva d'ACRA, de l'atenció integrada social i sanitària.
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes - gent gran . La secretària Figueras acompanya a l'Honorable Consellera.
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Tarifes serveis
21/03/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Presentar projecte de l?Agència d?Atenció Integrada Social i Sanitària a la Junta directiva d'ACRA