Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació de Professionals de la dansa de Catalunya
Número identificador:   599   Data d'alta:   10/06/2016 12:47:58
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://dansacat.org/   Adreça electrònica:   info@dansacat.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/05/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/05/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Defensar els interessos dels professionals de la dansa.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Eugeni d'Ors   Número:   12
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08028   Telèfon:   932682473
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Associació de Professionals de la dansa de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Gemma   Primer cognom:   Calvet   Segon cognom:   Villena

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · CulturaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Establir relacions amb els organismes oficials i forces polítiques per subministrar informació i orientació en referència a les necessitats i problemàtiques de la dansa i instar a promoure i fomentar les accions i activitats derivades de la professió.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Preveiem mantenir reunions,contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Establir relacions amb els organismes oficials i forces polítiques per subministrar informació i orientació en referència a les necessitats i problemàtiques de la dansa i instar a promoure i fomentar les accions i activitats derivades de la professió.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Cultura   Import:   55.000,00 €
  Altres:
    Departament de Cultura   Import:   1.720,00 €
 
        Import Total:   56.720,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   165.388,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
09/12/2021 10:00:00
Departament de Cultura
director general

Reunió
Programa.cat
17/01/2022 11:00:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Línies subvencions arts escèniques
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica entitats món de la cultura acompanyament MHP
07/10/2021 10:00:00
Departament de Cultura
director general

Reunió
Presentació projecte "Fem camí amb la dansa"
15/09/2021 13:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
13/10/2021 10:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Plans i projectes de l'entitat
25/05/2023 12:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
02/12/2022 09:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Reunió amb representants de l'àmbit social i associatiu. Llei de Drets Culturals.
20/07/2023 18:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Reunió Pla d'impuls de la Dansa