Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Junta de Compensació del Poligon d'Actuació de Fussimanya
Número identificador:   5028   Data d'alta:   02/09/2023 15:01:26
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:     Adreça electrònica:   veinsfussimanya@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 02/03/2023
Data límit per a la propera actualització: 02/03/2024

Àmbits de registre
 
  Ajuntament de Tavèrnoles
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Junta de propietaris destinada als tràmits de legalització del poligon d'actuació de Fussimanya.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d'activitat col·lectiva, sense ànim de lucre

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carretera   Nom via:   del parador km: 7   Número:   s/n
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08519   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Osona   Municipi:   Tavèrnoles

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Junta de Compensació del Poligon d'Actuació de Fussimanya
 
  Representant
  Nom:   David   Primer cognom:   Calle   Segon cognom:   Pradell

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Territori, urbanisme i paisatgeInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Tràmits per la legalització del polígon de Fussimanya a Tavèrnoles
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Gestions amb tècnics de l'Ajuntamemnt i del Departament d'Urbanisme de la Generalitat
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Informes tècnics pels tràmits de reparcel·lació i urbanització
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 3.500,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 3.500,00
 
    Import Total: 3.500,00 €€