Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Colla Gegantera de la Llagosta
Número identificador:   4882   Data d'alta:   11/30/2022 16:08:26
Número d'inscripció a registres externs:   34781   Data d'inscripció a registres externs:   07/02/2007 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   https://www.facebook.com/gegantslallagosta   Adreça electrònica:   gegantsllagosta@hotmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/09/2023
Data límit per a la propera actualització: 11/16/2024

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Ajuntament de la Llagosta
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Organització de trobades geganteres i activitats culturals, esportives, lúdiques i solidàries al municipi de la Llagosta. Representació del municipi i de la població de la Llagosta a les trobades geganteres i activitats d'arreu de Catalunya i d'altres municipis de l'Estat espanyol i de l'estranger.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de les Escoles   Número:   62
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08120   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Oriental   Municipi:   Llagosta (La)

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Colla Gegantera de la Llagosta
 
  Representant
  Nom:   Pablo   Primer cognom:   Martín   Segon cognom:   Vegas

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Esports i lleure
    · Infància, família i gent gran
    · Participació i ciutadania
    · Cultura
    · JoventutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Organització de trobades geganteres i activitats culturals, esportives, lúdiques i solidàries al municipi de la Llagosta. Representació del municipi i de la població de la Llagosta a les trobades geganteres i activitats d'arreu de Catalunya i d'altres municipis de l'Estat espanyol i de l'estranger.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Altres   Import:   3.000,00 €
 
        Import Total:   3.000,00

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 4.500,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Altres fonts   Import: 3.000,00
 
    Import Total: 3.000,00 €€