Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Value Retail
Número identificador:   456   Data d'alta:   09/22/2016 12:21:58
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:     Adreça electrònica:   NOTIFICACIONESLEGAL@VALUERETAIL.COM
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/20/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/20/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Gestió de centres comercials

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Lloc   Nom via:   la Roca Village   Número:   S/N
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08430   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Oriental   Municipi:   Roca del Vallès (La)

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Value Retail Management Spain, S.L.
 
  Representant
  Nom:   Michael   Primer cognom:   Goldenberg   Segon cognom:  

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Comerç i consum
    · Empresa i competència
    · Turisme
    · Mobilitat i transportInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Llei de Comerç Normativa turística
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reunions amb els representants polítics corresponents
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Donar a conèixer les necessitats del turisme de compres
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Incorporar millores en el marc normatiu sobre el turisme de compres


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1,00 €€€