Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Agroecològica La Fresca
Número identificador:   4399   Data d'alta:   04/28/2022 08:29:19
Número d'inscripció a registres externs:   40825   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Departament de Justícia
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   https://lafresca.eco/   Adreça electrònica:   c10asjunta@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/28/2022
Data límit per a la propera actualització: 03/28/2023

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Ajuntament de Cardedeu
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Associació dedicada a consum agroecològic, la sobirania alimentària i el comerç local i de proximitat

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Diagonal Josep Pujades   Número:   11
Bloc:     Pis:   baixos   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08440   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Oriental   Municipi:   Cardedeu

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Associació Cardedeu Autosuficient
 
  Representant
  Nom:   Martí   Primer cognom:   Marfà   Segon cognom:   Castán

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Participació i ciutadania
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Comerç i consum
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscosInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Agroecologia, cooperativisme, consum, sobirania alimentària
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2020    fins a   12/31/2020
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 228.025,62 €¤
 
Fonts de finançament:
 
 
    Import Total: 0,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
29/03/2022 13:15:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Visita l'entitat per conèixer el Projecte Singular La Fresca
29/03/2022 13:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Visita al projecte Singular La Fresca