Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació el 7 d'Astres
Número identificador:   4169   Data d'alta:   12/23/2021 11:48:07
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   https://plataformaeducativa.org   Adreça electrònica:   el7astres@el7astres.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/07/2023
Data límit per a la propera actualització: 03/07/2024

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Treballar per aconseguir la plena inclusió de les persones a través de l'activitat laboral.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   del Pintor Fortuny   Número:   17
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   17190   Telèfon:   972405454
Província:   Girona   Comarca:   Gironès   Municipi:   Salt

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Josep Guarro i Tapis i Agustí Isún i Sampietro
 
  Representant
  Nom:   Albert   Primer cognom:   Rosa   Segon cognom:   Congost

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Inclusió i benestar social
    · Treball o ocupació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Tot allò relacionat amb la diversitat funcional, discapacitat i persones en exclusió que afecti la seva inserció laboral.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Participarem aportant apropostes de millora del setor d'atenció a les persones amb discapacitat i com aconseguir que aquests tinguin un entorn sociolaboral més inclusiu.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   711.687,41 €
    Altres   Import:   8.185,45 €
 
        Import Total:   719.872,86

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 2.775.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 750.000,00
    Altres fonts   Import: 2.025.000,00
 
    Import Total: 2.775.000,00 €€