Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Catalana d'Escoles de Música
Número identificador:   36   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   acem@acem.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 05/27/2016
Data límit per a la propera actualització: 05/27/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Som una associació d¿escoles de música de tot Catalunya que treballem per aconseguir que l¿ensenyament de música sigui un servei a l¿abast de tothom, i que tingui una funció formativa, social i cultural. Volem escoles per a totes les edats, per a totes les músiques i per a totes les necessitats.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   Drassanes   Número:   3
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08001   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Carles   Primer cognom:   Farràs   Segon cognom:   Vilaginés
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Cultura
    · Educació i formacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  - Mantenir converses regulars amb les diferents institucions per garantir la continuïtat del servei públic que ofereixen actualment les escoles municipals de música. - Consolidar la subvenció que el Departament d¿Ensenyament destina al finançament de les escoles municipals de música i dansa. - Participar als grups de treball del Pla Integral de la Música que convoca el Departament d'Ensenyament. - Participar al grup de treball "Metodologies de l'instrument" que convoca el Departament d'Ensenyament.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  - Reunions amb representants dels partits polítics del Parlament
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  - Per consolidar la subvenció per al finançament de les escoles municipals de música i dansa.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Altres   Import:   10.000,00 €
    Departament de Cultura   Import:   3.332,38 €
 
        Import Total:   13.332,38

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 108.900,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 3.900,00
    Altres fonts   Import: 10.000,00
  Fonts privades:   Import: 95.000,00
 
    Import Total: 108.900,00 €€