Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya
Número identificador:   35   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   78790043   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Llibre d'organitzacions empresarials
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   info@confe.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/28/2016
Data límit per a la propera actualització: 04/28/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Correspon a Confederació Empresarial d¿Hostaleria i Restauració de Catalunya la representació i defensa col·lectiva dels interessos, drets i accions de tota mena que afectin a la totalitat o part de les empreses integrants de l'entitat.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Laietana   Número:   47
Bloc:     Pis:   1   Escala:     Porta:   2
Codi postal:   08003   Telèfon:   933016240
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Manel   Primer cognom:   Casals   Segon cognom:   i Saborit
  Càrrec:   Secretari General

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Emergències i seguretat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Comerç i consum
    · Mobilitat i transport
    · Empresa i competència
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Participació i ciutadania
    · Turisme
    · Treball o ocupació
    · Economia i sector financerInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Totes aquelles que tinguin a veure en algun dels àmbits d¿interès especificats anteriorment.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Tractar qualsevol tema d'interès corresponent als àmbits d¿interès especificats anteriorment
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes aquelles que tinguin a veure en algun dels àmbits d¿interès especificats anteriorment.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   2.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
13/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Reunió
Objectius i tractar temes del sector.
13/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
cap del Gabinet del Conseller

Reunió
Objectius i tractar temes del sector.
07/07/2021 14:00:00
Departament d'Empresa i Treball
directora general de Turisme

Reunió
Trobada empresarial dels òrgans de govern de la Confederació Empresarial d?Hostaleria i Restauració de Catalunya, a la que assisteixen els presidents i màxims representants de les federacions empresarials d?hostaleria, restauració i turisme del país i que conformen la nostra entitat, per abordar la situació actual, les necessitats i preocupacions del sector així com, de les expectatives de futur.
13/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
directora general de Turisme

Reunió
Parlar del sector
09/09/2016 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President

Acte
Dinar amb els membres de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya.
09/09/2016 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
Visita
02/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Directora general de Comerç

Reunió
Conèixer la Directora
26/07/2018 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement

Reunió
Reunió Institucional
25/07/2018 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement

Reunió
Reunió canvi d'impressions
21/09/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Reunió
Exposició queixes i reptes del sector
23/11/2018 14:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Reunió
Exposició nous projectes sector gastronòmic
05/12/2018 13:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Establir vies de cooperació vers la creixent inseguretat i l'increment de fets delictius
17/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector del turisme.
27/07/2020 11:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb el president de la
27/07/2020 11:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de treball, acompanyament MHP.
17/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica Sector Turisme, acompanyament MHP.
14/10/2020 11:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Reunió amb entitats sector restauració situació COVID
31/08/2020 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Temes d'interès comú Covid-19
27/11/2020 17:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb el COVID.
16/11/2020 16:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb el COVID.
18/11/2020 17:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb el COVID.
16/11/2020 16:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb el COVID.
12/11/2020 11:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb el COVID.
18/12/2019 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretària d'Hisenda

Reunió
Reunió amb la Confederació empresarial d'hostaleria i restauració de Catalunya
04/02/2021 11:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb la COVID
26/01/2021 17:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Next generation
26/01/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb la COVID
01/03/2021 11:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Temes diversos sector covid-19
31/03/2021 09:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb la COVID
31/03/2021 10:40:00
Departament de Salut
consellera de Salut

Reunió
Mesures relacionades amb el seguiment de la COVID-19.
28/04/2021 11:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Mesures relacionades amb la COVID.
13/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari d'Empresa i Competitivitat

Reunió
? Males perspectives 2021: El pitjor Barcelona (40% hotels oberts a preus molt baixos) < grans destinacions costa internacionals < Pirineu, muntanya i Ebre ? Representativitat de CONFECAT > 90% oferta hotelera ? Necessitat d?allargar els ERTOs fins a desembre 2021 (mínim) ? Observacions sobre RDL 5/2021: criteri més ampli per deutes 2021 / possibilitat incorporar empreses sostenibles amb pèrdues 2