Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Tramit Smart app SL
Número identificador:   3155   Data d'alta:   03/18/2019 11:22:08
Número d'inscripció a registres externs:   1293   Data d'inscripció a registres externs:   06/28/2017 00:00:00
Registre extern:   Barcelona
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:   http://www.apptramit.com   Adreça electrònica:   judith@apptramit.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 02/28/2019
Data límit per a la propera actualització: 02/28/2020

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Elaboración, estudio, diseño y ejecución de proyectos de base tecnológica

Categoria
 
Categoria:   Categoria I: Sector de serveis de consultoria i assessorament
Subcategoria:   Despatxos col·lectius

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Plaça   Nom via:   de Pau Vila   Número:   1
Bloc:     Pis:   2   Escala:     Porta:   2
Codi postal:   08039   Telèfon:   606400374
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Tramit Smart app SL
 
  Representant
  Nom:   Judit   Primer cognom:   Bayes   Segon cognom:   Cadena

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Administració i serveis públics
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Llei de procediment administratiu comú i accés a administració electrònica per part dels ciutadans
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  desenvolupament de l'administració electrònica
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Col·laboracions en l'àmbit de desenvolupament de tecnologia
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  En cas que la Generalitat ens sol·liciti opinió i/o col·laboració en elaboració de nova normativa ens oferim a col·laborar


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2018    fins a   12/31/2018
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria I
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:   <= 99.999 ¤
 
Relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
 
  Sense clients (activitats pròpies)
  Informació complementària:
 


Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
11/04/2019 18:15:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Modernització i Innovació de l'Administració

Reunió
Reunió estratègica