Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Número identificador:   30   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   977900009   Data d'inscripció a registres externs:   02/14/1997 00:00:00
Registre extern:   Oficina Dipòsit i Registre Org. empresarials i sindicals
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   info@laconfederacio.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/15/2016
Data límit per a la propera actualització: 04/15/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Confederació és l¿organització empresarial que des de l¿any 1997 representa a les entitats no lucratives ¿ associacions, cooperatives d¿iniciativa social i fundacions ¿ que presten serveis d¿atenció a les persones a Catalunya. En el seu conjunt agrupa a 1200 organitzacions.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Laietana   Número:   54
Bloc:     Pis:   1r   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08003   Telèfon:   932688560
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Segarra   Segon cognom:   Ferran
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Salut
    · Infància, família i gent gran
    · Educació i formació
    · Empresa i competència
    · Treball o ocupació
    · Inclusió i benestar social
    · Administració i serveis públics
    · Esports i lleure
    · Economia i sector financer
    · Justícia
    · Habitatge
    · Joventut
    · Participació i ciutadania

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Difusió de l'existència del Registre i foment de la inscripció entre les entitats associades de La Confederació a qui correspongui.
Explicitació de la tasca d'incidència política desenvolupada en les memòries anuals de La Confederació, disponibles i consultables al web


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Representació i interlocució davant d¿administracions públiques i agents socials per a la defensa dels interessos del Tercer Sector Social de Catalunya (polítiques socials, d'ocupació, de foment de l'economia social, etc...) Impuls de la negociació col·lectiva i d¿un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions representades. Millora del marc de concertació i contractació pública on el Tercer Sector i els actors de l¿economia social siguin aliats estratègics en la provisió de serveis públics socials i d¿atenció a les persones. Defensa de d'un Estat del Benestar fort amb capacitat per lluitar contra les desigualtats socials i garantir els drets de la ciutadania.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  - Propostes per garantir la sostenibilitat del sistema de serveis socials i d'atenció a les persones - Propostes entorn un marc català de contractes del sector públic - Propostes entorn l'ocupació i el marc català de relacions laborals - Propostes per al foment del Tercer Sector - Propostes per al foment de l'Economia Social - Propostes per garantir els drets de la ciutadania, especialment la més vulnerable
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Tota la tasca d'incidència política desenvolupada des de La Confederació busca el reconeixement del Tercer sector Social com a agent social i econòmic; l'enfortiment de les polítiques socials; i la millora del marc de relació i col·laboració entre l'Administració Pública i la Iniciativa social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, especialment la que pateix situacions d'especial vulnerabilitat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Des de La Confederació contribuirem en totes aquelles normatives que estiguin relacionades en l'àmbit dels serveis socials i d'atenció a les persones; així com en aquelles que tinguin a veure amb el foment del Tercer Sector i de l'Economia Social.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Consorcis   Import:   94.240,00 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   15.000,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.163,00 ¤
    Altres   Import:   3.300,00 ¤
  Convenis:
    Altres   Import:   7.000,00 ¤
 
        Import Total:   120.703,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   40.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
22/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Entitas Catalanes d'Acció Social. Repàs de temes
10/01/2019 16:05:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió conjunta amb el conseller i el secretari Iglesias (SASF) per parlar de la situació de l'entitat i millor el finançament del sistema públic d'atenció a les persones
19/02/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Futura llei de concertació social
22/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Acte
Presentació de l' Anuari de l' Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya.
16/10/2018 00:00:00
Departament de la Presidència
directora general de Coordinació Interdepartamental
Ester Obach Medrano
Reunió
Reunió de treball
23/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Presentació Projecte
15/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Programa de Governança Democràtica
14/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Subvencions
16/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Immigració
31/05/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Directora general
Mercè Corretja i Torrens
Reunió
Explicar el projecte de llei d'Acció Concertada.
06/05/2019 18:03:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Mercè Antònia Garau i Blanes
Reunió
Previsions concert ocupacional
19/02/2019 15:12:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió amb el conseller i La Confederació, per tractar el tema de la Llei de Concertació Social
13/05/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Acte
Jornada ?de la contractació pública a l?acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre?
15/11/2018 15:59:00
Departament de Salut
secretària general de Salut
Laura Pelay i Bargalló
Reunió
Presentació de l'entitat
05/07/2019 13:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió amb el Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya
13/05/2019 15:20:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Acompanya al secretari general a la Jornada de la contractació concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre, on fa el parlament institucional
19/02/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Reunió amb Conselleria, Secretaria General, Secretaria SASIF i la Confederació per tractar el tema de la Llei de Concertació Social
13/05/2019 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Acte
Jornada de la Contractació Pública a l'acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre
29/05/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
1a sessió grup de treball principis rectors de la Llei de Concertació
16/04/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Cartera de Serveis Socials
04/04/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Finançament/facturació dels serveis d?infància
04/04/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Llei de Concertació
18/09/2019 17:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
Lliurament dels premis La Confederació 2019
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Concertació Social
12/07/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Recuperació finançament
05/09/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Ordre acreditació i provisió de gestió delegada
11/07/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President
Josep Rius i Alcaraz
Acte
Presentació Economia social catalunya
24/07/2018 18:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Presentació
11/07/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
Presentació de l'Associació Economia social Catalunya
21/06/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Jornada de cloenda del programa de formacíó
04/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Acte
20è aniversari de La Confederació
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Informar sobre les activitats que duen a terme
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Secretari de Transparència i Govern Obert
Jordi Foz Dalmau
Reunió
Social / Presentació activitats
10/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Situació actual
23/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Presentació Institucional de l'organització
17/02/2020 10:28:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats
Pilar Contreras Llanas
Reunió
Amb la Laia Grabulosa , directora de la Confederació , conjuntament amb la Sra. Ma. Mercè Batlle ; presidenta de la FEPCCAT, parlar sobre les subvencions, despeses de personal, ràtios, de les escoles educatives.
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
22/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generaliat amb el sector de les residències de gent gran.
08/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya.
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
03/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector de les residències de gent gran
30/04/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19
10/06/2020 08:43:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Agnès Russiñol i Amat
Reunió
Reunions periòdiques. Condicions econòmiques
01/06/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Desconfinament
02/06/2020 08:42:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Agnès Russiñol i Amat
Reunió
Tractament recursos econòmics
30/05/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pla de desescalada i reobertura de centres i serveis socials d?atenció a les persones #Covid-19. Aspectes clau a tenir en compte i propostes des del Tercer Sector Social de Catalunya. El Secretari acompanya a l'Honorable Conseller en aquesta reunió.
29/05/2020 08:42:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Agnès Russiñol i Amat
Reunió
Tractament recursos econòmics
12/05/2020 08:35:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Agnès Russiñol i Amat
Reunió
Problemes ocasionats per la pandèmia
09/04/2020 08:33:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Agnès Russiñol i Amat
Reunió
Projectes famílies acollidores
12/05/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Desconfinament EAIA, centres oberts, ICIF
29/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Pla de mesures urgents
14/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Lleure
11/05/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Activitats lleure educatiu 2020
31/07/2020 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
Acte de signatura de l'acord "Per una Catalunya Social"
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
2a sessió Grup Treball s/principis rectors de la Llei de Concertació. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, Secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva
18/07/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Acte
Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats
16/04/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Consulta sobre aplicació compromisos sector discapacitat. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies i la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva
07/08/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Pla Contingència Residències
27/07/2020 18:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Sobrecostos discapacitat
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Proposta acord per una Catalunya Social
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació
Josep Bargalló Valls
Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar (COVID-19)
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
08/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
22/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb Secor Gent Gran, acompanyament MHP.
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Document Acord per a una Catalunya Social
28/10/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Comissió seguiment Acord Catalunya Social, reunió junt amb Francesc Iglesies, Secretari d?Afers Socials i Famílies i Bernat Valls, Director General d?Acció Cívica
17/09/2020 10:19:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Resoldre dubtes sobre el Decret 69/2020 - Concert Social
21/09/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
3a. reunió comissió delegada Pacte Social, reunió junt amb secretari Francesc Iglesies
03/09/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies ? Covid19
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
2a sessió Grup Treball s/principis rectors de la Llei de Concertació. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, Secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva
01/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies ? Covid19
11/10/2018 11:59:00
Departament d'Ensenyament
president del Consell Català de Formació Professional
Fabian Mohedano i Morales
Reunió
Sobre FP, a la seu del CCFP, reunió amb Laia Grabulosa, Directora, i Joan Segarra, president.
10/01/2019 10:14:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Proposta llei d?acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre
10/01/2019 11:25:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Nova Llei d'acció concerta amb el conseller
05/03/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Immigració
11/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Explicació del Model de Facturació i la Instrucció conseqüent derivades del Decret de Tarifes
10/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
23/10/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Continuació sobre reunions tècniques
02/12/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació Pla Estratègic de serveis Socials als agents econòmics i socials
03/11/2020 13:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Concreció sobre els compromisos incorporats als pressupostos 2020 de la Generalitat en matèria de revisió de mòduls i tarifes dels serveis de Cartera de Serveis Socials
15/05/2020 11:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats
Pilar Contreras Llanas
Reunió
Parlar sobre les activitats de lleure als centres i del mal moment de les colònies escolars. Reunió conjunta amb l'Assoc. Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) i l'Assoc. Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC). (covid-19).
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats
Pilar Contreras Llanas
Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar, conjuntament amb el Conseller d'Educació. (COVID-19).
22/12/2020 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
. Decret 39/2020 . Sindicats
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Oriol Amorós i March
Reunió
Presentació institucional i qüestions que afecten i preocupen al sector
14/01/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Juan José Falcó i Monserrat
Reunió
PATRONALS MENJADORS ESCOLARS: INICI CURS 20-21 També varen assistir-hi representants de: - COMERTEL - HOSTESA - 7ITRIA,SA
14/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Estudi de costos Cases d'infants
24/11/2020 17:54:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Acte
Cloenda del Lliurament dels premis La Confederació 2020
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general de Centres Públics
Josep González Cambray
Reunió
Aplicació de la normativa a les restriccions en l'activitat de lleure
09/02/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Espai de seguiment
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies
Marta Cassany i Virgili
Reunió
Presentació institucional i repàs de les qüestions que afecten i preocupen al sector. La secretàri Cassany acompanya al Secretari General a la reunió telemàtica.
03/03/2021 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Espai de seguiment
02/02/2021 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Problemàtica del sector.
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Presentació institucional i qüestions que afecten al sector.
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Juan José Falcó i Monserrat
Reunió
ENTITATS DEL SECTOR COLÒNIES Assistents: - PERE TARRÉS; - FUNDESPLAI; - ACCAC; - ACELLEC; - EIXESTELS
23/03/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Seguiment i presentació del Pla de millora
24/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives
Josep Vidal i Fàbrega
Acte
Acte de lliurament de premis de La Confederació 2020
23/07/2020 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives
Josep Vidal i Fàbrega
Acte
Jornada virtual presentació de l'eina d'autodiagnosi pel foment de l'equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
29/01/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Sol.liciten reunió per parlar sobre l'Observatori del Tercer Sector Social
11/02/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Juan José Falcó i Monserrat
Reunió
Seguiment del curs Patronals Menjadors Escolars. Assistents: - GRUPSERHS; - COMERTEL; -SERUNION; - 7ITRIA; - HOSTESA; - ACELLEC; - FUNDESPLAI; - PERETARRES