Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Número identificador:   30   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   977900009   Data d'inscripció a registres externs:   02/14/1997 00:00:00
Registre extern:   Oficina Dipòsit i Registre Org. empresarials i sindicals
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   info@laconfederacio.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/15/2016
Data límit per a la propera actualització: 04/15/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Confederació és l¿organització empresarial que des de l¿any 1997 representa a les entitats no lucratives ¿ associacions, cooperatives d¿iniciativa social i fundacions ¿ que presten serveis d¿atenció a les persones a Catalunya. En el seu conjunt agrupa a 1200 organitzacions.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Laietana   Número:   54
Bloc:     Pis:   1r   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08003   Telèfon:   932688560
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Segarra   Segon cognom:   Ferran
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Joventut
    · Justícia
    · Salut
    · Educació i formació
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent gran
    · Administració i serveis públics
    · Economia i sector financer
    · Habitatge
    · Treball o ocupació
    · Esports i lleure
    · Participació i ciutadania
    · Empresa i competència

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Difusió de l'existència del Registre i foment de la inscripció entre les entitats associades de La Confederació a qui correspongui.
Explicitació de la tasca d'incidència política desenvolupada en les memòries anuals de La Confederació, disponibles i consultables al web


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Representació i interlocució davant d¿administracions públiques i agents socials per a la defensa dels interessos del Tercer Sector Social de Catalunya (polítiques socials, d'ocupació, de foment de l'economia social, etc...) Impuls de la negociació col·lectiva i d¿un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions representades. Millora del marc de concertació i contractació pública on el Tercer Sector i els actors de l¿economia social siguin aliats estratègics en la provisió de serveis públics socials i d¿atenció a les persones. Defensa de d'un Estat del Benestar fort amb capacitat per lluitar contra les desigualtats socials i garantir els drets de la ciutadania.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  - Propostes per garantir la sostenibilitat del sistema de serveis socials i d'atenció a les persones - Propostes entorn un marc català de contractes del sector públic - Propostes entorn l'ocupació i el marc català de relacions laborals - Propostes per al foment del Tercer Sector - Propostes per al foment de l'Economia Social - Propostes per garantir els drets de la ciutadania, especialment la més vulnerable
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Tota la tasca d'incidència política desenvolupada des de La Confederació busca el reconeixement del Tercer sector Social com a agent social i econòmic; l'enfortiment de les polítiques socials; i la millora del marc de relació i col·laboració entre l'Administració Pública i la Iniciativa social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, especialment la que pateix situacions d'especial vulnerabilitat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Des de La Confederació contribuirem en totes aquelles normatives que estiguin relacionades en l'àmbit dels serveis socials i d'atenció a les persones; així com en aquelles que tinguin a veure amb el foment del Tercer Sector i de l'Economia Social.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   15.000,00 ¤
    Consorcis   Import:   94.240,00 ¤
    Altres   Import:   3.300,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.163,00 ¤
  Convenis:
    Altres   Import:   7.000,00 ¤
 
        Import Total:   120.703,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   40.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
22/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Entitas Catalanes d'Acció Social. Repàs de temes
10/01/2019 16:05:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió conjunta amb el conseller i el secretari Iglesias (SASF) per parlar de la situació de l'entitat i millor el finançament del sistema públic d'atenció a les persones
19/02/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Futura llei de concertació social
22/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Presentació de l' Anuari de l' Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya.
16/10/2018 00:00:00
Departament de la Presidència
directora general de Coordinació Interdepartamental

Reunió
Reunió de treball
23/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació Projecte
15/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Programa de Governança Democràtica
14/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Subvencions
16/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Immigració
31/05/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Directora general

Reunió
Explicar el projecte de llei d'Acció Concertada.
06/05/2019 18:03:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Previsions concert ocupacional
19/02/2019 15:12:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió amb el conseller i La Confederació, per tractar el tema de la Llei de Concertació Social
13/05/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Jornada ?de la contractació pública a l?acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre?
15/11/2018 15:59:00
Departament de Salut
secretària general de Salut

Reunió
Presentació de l'entitat
05/07/2019 13:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb el Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya
13/05/2019 15:20:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Acompanya al secretari general a la Jornada de la contractació concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre, on fa el parlament institucional
19/02/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Reunió amb Conselleria, Secretaria General, Secretaria SASIF i la Confederació per tractar el tema de la Llei de Concertació Social
13/05/2019 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Acte
Jornada de la Contractació Pública a l'acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre
29/05/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
1a sessió grup de treball principis rectors de la Llei de Concertació
16/04/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Cartera de Serveis Socials
04/04/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Finançament/facturació dels serveis d?infància
04/04/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Llei de Concertació
18/09/2019 17:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Lliurament dels premis La Confederació 2019
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Concertació Social
12/07/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Recuperació finançament
05/09/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ordre acreditació i provisió de gestió delegada
11/07/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President

Acte
Presentació Economia social catalunya
24/07/2018 18:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació
11/07/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
Presentació de l'Associació Economia social Catalunya
21/06/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Jornada de cloenda del programa de formacíó
04/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Acte
20è aniversari de La Confederació
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Informar sobre les activitats que duen a terme
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Secretari de Transparència i Govern Obert

Reunió
Social / Presentació activitats
10/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Situació actual
23/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació Institucional de l'organització
17/02/2020 10:28:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Amb la Laia Grabulosa , directora de la Confederació , conjuntament amb la Sra. Ma. Mercè Batlle ; presidenta de la FEPCCAT, parlar sobre les subvencions, despeses de personal, ràtios, de les escoles educatives.
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
24/11/2021 10:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
? Model d?educació 0-3 ? Activitats de lleure educatiu en l?entorn escolar (educació formal i no formal) ? Unitats d?Escolarització Compartida (UECS) ? Escoles de Segona Oportunitat ? Escoles d?Educació Especial ? Proposta de Llei d'Acció Concertada per la provisió de serveis públics atenció persones caràcter social
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
22/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generaliat amb el sector de les residències de gent gran.
08/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya.
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
03/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector de les residències de gent gran
30/04/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19
10/06/2020 08:43:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Reunions periòdiques. Condicions econòmiques
01/06/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament
02/06/2020 08:42:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Tractament recursos econòmics
30/05/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla de desescalada i reobertura de centres i serveis socials d?atenció a les persones #Covid-19. Aspectes clau a tenir en compte i propostes des del Tercer Sector Social de Catalunya. El Secretari acompanya a l'Honorable Conseller en aquesta reunió.
29/05/2020 08:42:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Tractament recursos econòmics
12/05/2020 08:35:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Problemes ocasionats per la pandèmia
09/04/2020 08:33:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Projectes famílies acollidores
12/05/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Desconfinament EAIA, centres oberts, ICIF
29/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Pla de mesures urgents
14/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Lleure
11/05/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Activitats lleure educatiu 2020
14/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Primera reunió institucional amb la Secretària
31/07/2020 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Acte de signatura de l'acord "Per una Catalunya Social"
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
2a sessió Grup Treball s/principis rectors de la Llei de Concertació. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, Secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva
18/07/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats
16/04/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Consulta sobre aplicació compromisos sector discapacitat. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies i la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva
07/08/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla Contingència Residències
27/07/2020 18:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecostos discapacitat
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Proposta acord per una Catalunya Social
30/09/2021 12:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència

Reunió
Projecte de llei acció concertada per la provisió de serveis públic d?atenció a les persones de caràcter social + Pla de Suport al Tercer Sector
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar (COVID-19)
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
08/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
22/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Secor Gent Gran, acompanyament MHP.
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Document Acord per a una Catalunya Social
28/10/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Comissió seguiment Acord Catalunya Social, reunió junt amb Francesc Iglesies, Secretari d?Afers Socials i Famílies i Bernat Valls, Director General d?Acció Cívica
17/09/2020 10:19:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Resoldre dubtes sobre el Decret 69/2020 - Concert Social
21/09/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
3a. reunió comissió delegada Pacte Social, reunió junt amb secretari Francesc Iglesies
03/09/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies ? Covid19
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
2a sessió Grup Treball s/principis rectors de la Llei de Concertació. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, Secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva
01/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies ? Covid19
11/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Explicació del Model de Facturació i la Instrucció conseqüent derivades del Decret de Tarifes
10/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
23/10/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Continuació sobre reunions tècniques
03/11/2020 13:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Concreció sobre els compromisos incorporats als pressupostos 2020 de la Generalitat en matèria de revisió de mòduls i tarifes dels serveis de Cartera de Serveis Socials
02/12/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Presentació Pla Estratègic de serveis Socials als agents econòmics i socials
15/05/2020 11:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Parlar sobre les activitats de lleure als centres i del mal moment de les colònies escolars. Reunió conjunta amb l'Assoc. Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) i l'Assoc. Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC). (covid-19).
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar, conjuntament amb el Conseller d'Educació. (COVID-19).
22/12/2020 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
. Decret 39/2020 . Sindicats
10/12/2021 08:33:00
Departament d'Empresa i Treball
Directora

Acte
Invitació participació taula rodona Jornada "TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA FORMACIÓ AL TERCER SECTOR SOCIAL: REPTES I OPORTUNITATS"
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació institucional i qüestions que afecten i preocupen al sector
09/09/2021 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària general de Drets Socials

Reunió
Presentar-se i explicar les prioritats de l'Entitat i seguir col·laborant amb el Departament.
03/11/2021 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Reunió
Canvi d'impressions.
14/01/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
PATRONALS MENJADORS ESCOLARS: INICI CURS 20-21 També varen assistir-hi representants de: - COMERTEL - HOSTESA - 7ITRIA,SA
14/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Estudi de costos Cases d'infants
24/11/2020 17:54:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Acte
Cloenda del Lliurament dels premis La Confederació 2020
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general de Centres Públics

Reunió
Aplicació de la normativa a les restriccions en l'activitat de lleure
09/02/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Espai de seguiment
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació institucional i repàs de les qüestions que afecten i preocupen al sector. La secretàri Cassany acompanya al Secretari General a la reunió telemàtica.
03/03/2021 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Espai de seguiment
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Reunió
Presentació institucional i qüestions que afecten al sector.
02/02/2021 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Reunió
Problemàtica del sector.
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
ENTITATS DEL SECTOR COLÒNIES Assistents: - PERE TARRÉS; - FUNDESPLAI; - ACCAC; - ACELLEC; - EIXESTELS
23/03/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Seguiment i presentació del Pla de millora
24/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Acte de lliurament de premis de La Confederació 2020
23/07/2020 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Jornada virtual presentació de l'eina d'autodiagnosi pel foment de l'equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
29/01/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Sol.liciten reunió per parlar sobre l'Observatori del Tercer Sector Social
11/02/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Seguiment del curs Patronals Menjadors Escolars. Assistents: - GRUPSERHS; - COMERTEL; -SERUNION; - 7ITRIA; - HOSTESA; - ACELLEC; - FUNDESPLAI; - PERETARRES
11/10/2018 11:59:00
Departament d'Ensenyament
president del Consell Català de Formació Professional

Reunió
Sobre FP, a la seu del CCFP, reunió amb Laia Grabulosa, Directora, i Joan Segarra, president.
10/01/2019 10:14:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Proposta llei d?acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre
10/01/2019 11:25:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Nova Llei d'acció concerta amb el conseller
05/03/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Immigració
03/09/2021 11:30:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjadors Escolars
21/10/2021 11:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Situació del sector de l?atenció a la gent gran i reprendre les converses iniciades amb l?anterior equip de Govern. La secretària d'Afers acompanya a Secretària General.
03/11/2021 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
El DGESSTSC acompanya al Molt Honorable Conseller. Petició de les entitats per presentar-se i explicar les tasques que desenvolupen
14/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Reunió per petició de la Confederació del Tercer Sector i presentació del HC Roger Torrent i Secretari de Treball Enric Vinaixa
10/02/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Conveni entre el Departament d'Empresa i treball i la Confederació per l'any 2022
20/12/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Mesures de suport context pandèmia i sobrecostos COVID
27/01/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Comissió discapacitats, salut mental i atenció precoç
08/04/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
1) Millora del finançament dels serveis socials i d?atenció a les persones (mòduls, tarifes) 2) Proposta de llei d?acció concertada per la provisió de serveis d?atenció a les persones de caràcter social La secretària d'Afers Socials i Famílies assisteix com acompanyant de l'Honorable Consellera a la reunió.
08/04/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Millora del finançament dels serveis socials i d?atenció a les persones (mòduls, tarifes...). Proposta de llei d?acció concertada per la provisió de serveis d?atenció a les persones de caràcter social.
27/01/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Des de la Comissió de Discapacitat, Salut Mental i Atenció Precoç de La Confederació, volen abordar les perspectives de millora del finançament en aquests àmbits. d?activitat.
16/11/2021 13:30:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Presentació entitat i projectes
16/11/2021 13:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet de la Consellera

Reunió
Presentació de l'entitat i projectes
10/05/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Directora

Reunió
Reunió d'espai de treball compartit, per analitzar i trobar respostes als reptes i oportunitats en matèria de Formació Contínua dels professionals del sector.
13/05/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes - discapacitats. La secretària Figueras acompanya a l'Honorable Consellera
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes - gent gran . La secretària Figueras acompanya a l'Honorable Consellera.
13/05/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Tarifes serveis
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Tarifes serveis Patronal Gent Gran
23/05/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes
24/05/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes
11/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Sector DISC/SM + DGAPID: Acreditació
16/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Sector GG + DGAPID: Acreditació
23/05/2022 12:00:00
Departament d'Educació
director general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
parlar de l?àmbit del lleure educatiu en les escoles concertades, i de l'espai de lleure de les tardes de setembre
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes gent gran
10/06/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes discapacitats, salut mental i CDIAP
15/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Finançament i model d?atenció a les persones, l?àmbit de l?acció social i d?infància. La Secretària d'Afers Socials i Famílies, acompanya a la Secretària General a la reunió.
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes - gent gran. La directora Pons acompanya a l'Honorable Consellera.
13/05/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes - discapacitats. La directora Pons acompanya a l'Honorable Consellera
24/05/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes
23/05/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes