Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Catalana d'Executius,Directius i Empresaris. ACEDE
Número identificador:   3   Data d'alta:   12/03/2015 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   22497   Data d'inscripció a registres externs:   09/30/2015 01:00:00
Registre extern:   Registre d'associacions
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.acedecatalunya.org/   Adreça electrònica:   mcladera@acedecatalunya.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/17/2015
Data límit per a la propera actualització: 10/16/2016

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
defensar els interessos professionals dels Directius/ves, empresaris/es de catalunya, així com els interessos de la societat Catalana. interrelacionant els seus representants. Recollir i defensar lliurement en col·laboració però sense dependència de cap organització polític, econòmica o financera,

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   dels Escultors Claperós   Número:   36
Bloc:   baixos   Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08018   Telèfon:   934525583
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Francisco   Primer cognom:   Camarasa   Segon cognom:   Muñoz
  Càrrec:   Gerent Executiu

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Cultura
    · Indústria i energia
    · Educació i formació
    · Informació i comunicació
    · Relacions exteriors
    · Salut
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Llengua i identitat
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Habitatge
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Economia i sector financer
    · Mobilitat i transport
    · Participació i ciutadania
    · Infància, família i gent gran
    · Justícia
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Joventut
    · Inclusió i benestar social
    · Empresa i competència
    · Administració i serveis públics
    · Turisme
    · Comerç i consum
    · Esports i lleure
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Emergències i seguretatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Assessorament estratègic i tàctic, reunions, audiències, informes, organització d'actes, conferències i mitjans de comunicació i audivisuals de forma oral, presencialment i directament. Publicacions en revistes,premsa de forma escrita i directament
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Fomentar la participació de les pimes a la Contractació Pública, defensar els interessos sectorials de les diferents pimes integrades a l'associació i millorar la competitivitat de les empreses.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Assistint, participant i realitzant contribucions en els diferents actes, referendums, consultes que es realitzin des de l'administració de manera directa.


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 73.040,47 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 73.040,47 ¤
 
    Import Total: 73.040,47 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
27/01/2020 13:41:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Ariadna Rectoret Jordi
Reunió
Reunió per parlar de les línies estratègiques del Consorci
27/02/2019 12:50:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Tractar diferents temes d'interès de l'Entitat
04/09/2019 11:29:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió juntament amb el secretari general pel tema del segell social
25/03/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Contractació pública.
01/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
potenciar el teixit empresarial català
26/04/2018 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general
Mercè Corretja i Torrens
Reunió
Clàusules sobre salaris mínims i millores salarials. Estan en desacord amb les clàusules previstes a la nova llei.
06/06/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Reunió - col·loqui. Relacions Laborals sector Facility Services.
29/05/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Parlar sobre el Salari Mínim Interprofessional i altres temes d'interès comú. A aquesta reunió també hi ha assistit el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa
19/06/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Contractació pública.
14/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Directora general de Comerç
Muntsa Vilalta Cambra
Presentació
Presentar l'Associació a la DGC i conèixer-la
04/02/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Absentisme Laboral Sector Serveis i Inserció Col·lectius Especials Dificultats en el Sector Serveis.
06/09/2019 13:45:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Albert Castellanos Maduell
Reunió
Dinar- reunió per traslladar inquietuds i problemàtiques que envolten actualment el sector i que poden influir en les empreses
23/07/2019 12:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)
Elisabet Abad i Giralt
Reunió
Temes Hipotecaris
04/09/2019 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Llei d'atenció a les persones
31/05/2019 10:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació
Carme Bertral López
Reunió
Retorn de la reunió anterior i incorporació de la DG d'Ordenació i Regulació Sanitàries.
11/03/2019 11:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació
Carme Bertral López
Reunió
Regulació sobre teràpies naturals.
28/06/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President
Josep Rius i Alcaraz
Reunió
Dinar col·loqui a l'hotel NH10 Marina Barcelona
28/06/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Reunió
Dinar col·loqui a l'Hotel NH10 Marina Barcelona
07/06/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Reunió amb ACEDE sobre centres especials de treball
11/05/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Al·legacions a l'Avantprojecte de llei d'atenció a les persones
16/03/2017 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Directora general de Tributs i Joc
Marta Espasa Queralt
Reunió
A petició de l'Associació
22/02/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
presentació projecte
03/02/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Valorització dels residus porcins
23/01/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
presentació nou projecte
20/01/2017 00:59:00
Departament d'Interior
Secretari general
Cèsar Puig i Casañas
Reunió
Presentació projectes
12/01/2017 00:59:00
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Directora general de Funció Pública
Susanna Bouis i Gutiérrez
Reunió
Informació sobre noves actuacions i projectes Mútua universal
22/12/2016 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Comentar els recursos pendents davant el Tribunal i propostes d'esmenes a la Llei estatal
28/09/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Exposar queixes en relació amb el contracte de mútues de la Generalitat de Catalunya. Sobre el contracte de 2008, el qual està prorrogat: es vol modificar el Plec de clàusules perquè l'actual perjudica les característiques de la Mútua General.
17/11/2016 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja Torrens
Reunió
Comentar els problemes en un plec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
19/09/2017 00:00:00
Departament d'Interior
Secretari general
Cèsar Puig i Casañas
Reunió
Presentació projectes
15/01/2020 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
directora general de Contractació Pública
Mercè Corretja i Torrens
Reunió
1. Propostes en matèria d'innovació. 2. Creació del Segell de Serveis a la Comunitat, avaluació i seguiment dels contractes. 3. Clàusules per fomentar la inserció laboral de determinats col·lectius d'immigrants. Se'ls adreça a parlar amb ACCIÒ i esperem propostes concretes per seguir dialogant.
22/10/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Secretari d'Universitats i Recerca
Arcadi Navarro Cuartiellas
Reunió
Presentació de l'Associació
20/10/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general de Turisme
Octavi Bono Gispert
Reunió
Problemàtica PIMES del sector
20/10/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Secretari general
Adrià Comella i Carnicé
Reunió
Presentar propostes de millora sobre un nou model de l'Administració de justícia en català en l'àmbit jurídic
20/10/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia
Patricia Gomà i Pons
Reunió
Presentar propostes de millora sobre un nou model de l'Administració de justícia en català en l'àmbit jurídic
03/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
David Mascort Subiranas
Reunió
Llei de serveis de contractes a les persones
31/03/2020 17:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
Lluís Juncà Pujol
Reunió
Reunió mesures Covid-19
13/05/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
Jordi Puigneró i Ferrer
Reunió
Reunió de treball
13/05/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital
Joana Barbany i Freixa
Reunió
Presentació institucional amb HC
13/05/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital
Daniel Marco i Pàrraga
Reunió
Presentació institucional amb HC
10/03/2020 12:56:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Oriol Amorós i March
Reunió
La inserció laboral dels joves migrats sols.
23/01/2018 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general
Mercè Corretja i Torrens
Reunió
Queixes contra la clàusula contractual que proposen millores en les condicions laborals dels treballadors. Queixes entre projecte Llei de contractes de serveis a les persones. La DGCP van explicar la legalitat de les dues qüestions i van quedar que s?estudiaria una aplicació gradual de la clàusula per sectors.
04/09/2019 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Enric Vinaixa i Bonet
Reunió
Llei d'atenció a les persones.
29/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Oriol Amorós i March
Reunió
Sobrecost covid, revisió temes funcionament residències
08/01/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Reunió de presentació
20/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies
Marta Cassany i Virgili
Reunió
Temes diversos
04/02/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Informació de programes d'emprenedoria actuals i propostes de futur
28/01/2021 10:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut
Marc Ramentol i Sintas
Reunió
Presentació institucional
20/07/2021 10:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials
Josep Maria Forné i Febrer
Reunió
Acreditació residència clecevltam
27/10/2021 16:00:00
Departament d'Educació
secretària general d'Educació
Patrícia Gomà i Pons
Reunió
Temes generals. Reunió amb el Sr. Paco Camarasa, secretaria general.
08/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials
Violant Cervera i Gòdia
Reunió
Creació grup de treball al Parlament de Catalunya per debatre quin és el model d'autonomia personal d'aquest país
08/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies
Anna Figueras i Ibañez
Reunió
Presentació associació i altres temes. La secretària acompanya a l' Honorable Consellera a la reunió.