Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Catalana d'Executius,Directius i Empresaris. ACEDE
Número identificador:   3   Data d'alta:   12/03/2015 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   22497   Data d'inscripció a registres externs:   09/30/2015 01:00:00
Registre extern:   Registre d'associacions
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.acedecatalunya.org/   Adreça electrònica:   mcladera@acedecatalunya.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/17/2015
Data límit per a la propera actualització: 10/16/2016

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
defensar els interessos professionals dels Directius/ves, empresaris/es de catalunya, així com els interessos de la societat Catalana. interrelacionant els seus representants. Recollir i defensar lliurement en col·laboració però sense dependència de cap organització polític, econòmica o financera,

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   dels Escultors Claperós   Número:   36
Bloc:   baixos   Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08018   Telèfon:   934525583
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Francisco   Primer cognom:   Camarasa   Segon cognom:   Muñoz
  Càrrec:   Gerent Executiu

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Participació i ciutadania
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Habitatge
    · Informació i comunicació
    · Esports i lleure
    · Llengua i identitat
    · Cultura
    · Salut
    · Administració i serveis públics
    · Joventut
    · Mobilitat i transport
    · Educació i formació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Justícia
    · Economia i sector financer
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Empresa i competència
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent gran
    · Turisme
    · Emergències i seguretat
    · Indústria i energia
    · Comerç i consum
    · Treball o ocupació
    · Relacions exteriorsInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Assessorament estratègic i tàctic, reunions, audiències, informes, organització d'actes, conferències i mitjans de comunicació i audivisuals de forma oral, presencialment i directament. Publicacions en revistes,premsa de forma escrita i directament
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Fomentar la participació de les pimes a la Contractació Pública, defensar els interessos sectorials de les diferents pimes integrades a l'associació i millorar la competitivitat de les empreses.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Assistint, participant i realitzant contribucions en els diferents actes, referendums, consultes que es realitzin des de l'administració de manera directa.


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 73.040,47 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 73.040,47
 
    Import Total: 73.040,47 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
30/11/2022 12:00:00
Departament de Territori
secretari general del Departament de Territori

Reunió
Presentació empresa
23/03/2022 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Reunió
Afectació de la Reforma Laboral.
19/05/2022 14:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Directora general de Contractació Pública

Reunió
• Llei de Contractació Catalana. • Acords marcs dels sectors de: neteges, seguretat privada, serveis auxiliars d’informació, recepció i control d’accessos i entitats adherides. • Oficina d’avaluació i seguiment. • Innovació i clàusules socials i mediambientals a la contractació pública. • Observatori català dels sectors de mà d’obra intensiva.
18/02/2022 09:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Directora general de Contractació Pública

Acte
II Jornada: Generant Valor Mitjançant la Contractació Pública
01/02/2022 12:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Presentar l'associació i petició participació DGCP en la propera Jornada: Generant Valor Mitjançant la Contractació Pública.
24/05/2022 12:00:00
Departament d'Interior
directora general d'Administració de Seguretat

Reunió
Petició de reunió per donar a conèixer l’àmbit de les funcions d'ACEDE, l’abast dels socis que en formen part i les possibles participacions en els projectes de la Direcció General d'Administració de Seguretat.
20/05/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
V Fòrum Viles Florides: 20 de maig - Sant Joan les Fonts
14/06/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
• Projecte llei d’acció concertada de Catalunya. • Recursos propis. • Acreditacions de les residències.
05/07/2022 14:00:00
Departament d'Interior
directora general d'Administració de Seguretat

Acte
ACEDE organitza un dinar - col·loqui, en què convida a la directora per tractar assumptes d'actualitat del sector de la seguretat, en concret, les problemàtiques existents actualment, els reptes de futur i les línies de treball, així com les propostes de millora per a continuar fomentant la col·laboració públicoprivada.
13/07/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirector de Programes de Formació

Reunió
Sessió informativa en relació a la Convocatòria de formació contínua a les empreses.“Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
13/07/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirector de Programes de Formació

Reunió
Sessió informativa en relació a la convocatòria de formació contínua a les empreses, en el marc del Component 20 " Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)
14/06/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Projecte llei d’acció concertada de Catalunya, recursos propis i acreditacions de les residències.
27/09/2022 11:45:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Intercanvi d'impressions
27/09/2022 11:45:00
Departament d'Empresa i Treball
Responsable de Coordinació Directiva del SOC

Reunió
Intercanvi d'impressions.
13/07/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Directora

Reunió
Sessió informativa en relació a la Convocatòria de formació contínua a les empreses.“Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
20/07/2022 16:30:00
Departament de Salut
Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària

Reunió
Regulació del sector de les teràpies naturals
08/11/2022 17:30:00
Departament de Recerca i Universitats
Secretari general

Reunió
Presentació projectes de l'Associació entre l'Administració pública i el món empresarial
10/11/2022 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Reunió
Reunió per tractar la gestió de les convocatòries dels programes de Formació.
10/11/2022 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirector de Programes de Formació

Reunió
Reunió per tractar la gestió de les convocatòries dels programes de Formació.
21/12/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Presentar un nou projecte social
30/01/2023 13:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació (e.f.)

Reunió
Presentar ACEDE i Fundació Privada Claperós
21/12/2022 09:30:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Secretari general de Justícia, Drets i Memòria

Reunió
Presentació dels projectes de l'entitat
27/01/2020 13:41:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Reunió
Reunió per parlar de les línies estratègiques del Consorci
27/02/2019 12:50:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Tractar diferents temes d'interès de l'Entitat
04/09/2019 11:29:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió juntament amb el secretari general pel tema del segell social
25/03/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Reunió
Contractació pública.
22/09/2021 20:30:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari d'Empresa i Competitivitat

Reunió
Conèixer futurs projectes d'inversió
01/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
potenciar el teixit empresarial català
26/04/2018 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general

Reunió
Clàusules sobre salaris mínims i millores salarials. Estan en desacord amb les clàusules previstes a la nova llei.
06/06/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Reunió
Reunió - col·loqui. Relacions Laborals sector Facility Services.
29/05/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Parlar sobre el Salari Mínim Interprofessional i altres temes d'interès comú. A aquesta reunió també hi ha assistit el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa
19/06/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Reunió
Contractació pública.
14/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Directora general de Comerç

Presentació
Presentar l'Associació a la DGC i conèixer-la
04/02/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Reunió
Absentisme Laboral Sector Serveis i Inserció Col·lectius Especials Dificultats en el Sector Serveis.
06/09/2019 13:45:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Reunió
Dinar- reunió per traslladar inquietuds i problemàtiques que envolten actualment el sector i que poden influir en les empreses
23/07/2019 12:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC)

Reunió
Temes Hipotecaris
04/09/2019 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Llei d'atenció a les persones
31/05/2019 10:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Retorn de la reunió anterior i incorporació de la DG d'Ordenació i Regulació Sanitàries.
11/03/2019 11:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Regulació sobre teràpies naturals.
28/06/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President

Reunió
Dinar col·loqui a l'hotel NH10 Marina Barcelona
28/06/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Reunió
Dinar col·loqui a l'Hotel NH10 Marina Barcelona
07/06/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió amb ACEDE sobre centres especials de treball
11/05/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Al·legacions a l'Avantprojecte de llei d'atenció a les persones
16/03/2017 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Directora general de Tributs i Joc

Reunió
A petició de l'Associació
22/02/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general

Reunió
presentació projecte
03/02/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Valorització dels residus porcins
23/01/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general

Reunió
presentació nou projecte
20/01/2017 00:59:00
Departament d'Interior
Secretari general

Reunió
Presentació projectes
12/01/2017 00:59:00
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Directora general de Funció Pública

Reunió
Informació sobre noves actuacions i projectes Mútua universal
22/12/2016 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Comentar els recursos pendents davant el Tribunal i propostes d'esmenes a la Llei estatal
28/09/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Exposar queixes en relació amb el contracte de mútues de la Generalitat de Catalunya. Sobre el contracte de 2008, el qual està prorrogat: es vol modificar el Plec de clàusules perquè l'actual perjudica les característiques de la Mútua General.
17/11/2016 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Comentar els problemes en un plec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
19/09/2017 00:00:00
Departament d'Interior
Secretari general

Reunió
Presentació projectes
14/03/2023 09:30:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Secretari general de Justícia, Drets i Memòria

Reunió
Presentació dels projectes de l'entitat
15/01/2020 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
directora general de Contractació Pública

Reunió
1. Propostes en matèria d'innovació. 2. Creació del Segell de Serveis a la Comunitat, avaluació i seguiment dels contractes. 3. Clàusules per fomentar la inserció laboral de determinats col·lectius d'immigrants. Se'ls adreça a parlar amb ACCIÒ i esperem propostes concretes per seguir dialogant.
22/10/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Secretari d'Universitats i Recerca

Reunió
Presentació de l'Associació
20/10/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general de Turisme

Reunió
Problemàtica PIMES del sector
20/10/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Secretari general

Reunió
Presentar propostes de millora sobre un nou model de l'Administració de justícia en català en l'àmbit jurídic
20/10/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia

Reunió
Presentar propostes de millora sobre un nou model de l'Administració de justícia en català en l'àmbit jurídic
03/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Llei de serveis de contractes a les persones
08/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació associació i altres temes. La secretària acompanya a l' Honorable Consellera a la reunió.
31/03/2020 17:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Reunió
Reunió mesures Covid-19
13/05/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Reunió
Reunió de treball
13/05/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Reunió
Presentació institucional amb HC
13/05/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
Presentació institucional amb HC
10/03/2020 12:56:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Reunió
La inserció laboral dels joves migrats sols.
20/07/2021 10:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Acreditació residència clecevltam
27/10/2021 16:00:00
Departament d'Educació
secretària general d'Educació

Reunió
Temes generals. Reunió amb el Sr. Paco Camarasa, secretaria general.
29/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecost covid, revisió temes funcionament residències
08/01/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Reunió de presentació
20/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Temes diversos
04/02/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Informació de programes d'emprenedoria actuals i propostes de futur
23/01/2018 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general

Reunió
Queixes contra la clàusula contractual que proposen millores en les condicions laborals dels treballadors. Queixes entre projecte Llei de contractes de serveis a les persones. La DGCP van explicar la legalitat de les dues qüestions i van quedar que s’estudiaria una aplicació gradual de la clàusula per sectors.
04/09/2019 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Reunió
Llei d'atenció a les persones.
28/01/2021 10:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut

Reunió
Presentació institucional
08/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Creació grup de treball al Parlament de Catalunya per debatre quin és el model d'autonomia personal d'aquest país
07/02/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
La vacunació antiràbica obligatòria i sistemes de reg amb aigua de mar
02/02/2024 13:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Consellera d'Economia i Hisenda

Acte
Participació en el 3r col·loqui "Catalunya Competitiva"
12/01/2023 11:00:00
Departament de Salut
Secretària general

Reunió
Presentació institucional
26/04/2023 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Responsable de Coordinació Directiva del SOC

Reunió
Intercanvi d'impressions.
09/06/2022 13:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Acte
Dinar - col·loqui ACEDE
06/11/2023 16:00:00
Departament d'Interior
directora general d'Administració de Seguretat

Reunió
Reunió amb ACEDE per valorar el nou grau de Formació Professional de tècnic de seguretat.
23/03/2023 14:30:00
Departament de Territori
secretari general del Departament de Territori

Acte
Trobada de caire protocol·lari
15/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Presentar el projecte de Sistemes de Reg amb Aigua de Mar
22/03/2023 10:30:00
Departament d'Interior
directora general d'Administració de Seguretat

Reunió
Seguiment dels temes tractats en anteriors reunions a petició de l'entitat.
28/04/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
També volen tractar: Estat actual i posicionament per part del Departament de Drets Socials de: • La Llei del Tercer Sector (actualment amb compareixences al Parlament) • Llei de Acció Concertada. • Llei de la Gent Gran, presentada pel PSC.
04/07/2023 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director de l'Agència Catalana del Consum (ACC)

Reunió
Impulsar el Codi de Bones Pràctiques dels professionals del sector de les Teràpies Naturals
19/01/2024 13:00:00
Departament d'Interior
cap del Gabinet del Conseller

Acte
Assistència al col·loqui "Catalunya Competitiva"
19/01/2024 13:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Acte
Participació al dinar - col·loqui "Catalunya Competitiva".
05/10/2023 14:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Secretari general de Justícia, Drets i Memòria

Acte
Col·loqui sobre la contractació pública de qualitat.
19/01/2024 11:01:00
Departament d'Interior
directora general d'Administració de Seguretat

Acte
Assistència en el II Col·loqui #CatalunyaCompetitiva
30/11/2023 14:00:00
Departament d'Interior
secretaria general d'Interior

Acte
Participació en el dinar-col·loqui dins del Cicle de Contractació Pública de Qualitat