Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público
Número identificador:   284   Data d'alta:   09/01/2016 10:13:33
Número d'inscripció a registres externs:   598703   Data d'inscripció a registres externs:   06/26/2013 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.ccies.org   Adreça electrònica:   comunicacion@ccies.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/31/2016
Data límit per a la propera actualització: 08/31/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
CCIES és una associació d'empreses identificades amb activitats de serveis a la Comunitat mitjançant processos diversos de col·laboració publicoprivada (en règim de concessió, de preus públics autoritzats o altres tipus de regulació administrativa). Representa els interessos del sector concessional.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Rambla   Nom via:   de Catalunya   Número:   47
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08007   Telèfon:   934676370
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público
 
  Representant
  Nom:   Francesc   Primer cognom:   Sibina   Segon cognom:   Burón

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Participació i ciutadania
    · Salut
    · Habitatge
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Economia i sector financer
    · Informació i comunicació
    · Indústria i energia
    · Inclusió i benestar social
    · Mobilitat i transport
    · Educació i formació
    · Justícia
    · Comerç i consum
    · Relacions exteriors
    · Administració i serveis públics
    · Empresa i competència
    · Esports i lleure
    · Infància, família i gent granInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Totes aquelles que poden afectar als interessos de les nostres empreses associades a l'àmbit de la contractació pública i la col·laboració publicoprivada a Catalunya i Espanya.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  CCIES té previst col·laborar i/o participar mitjançant comunicacions escrites i orals, reunions i accions formatives en tota iniciativa que afecti les relatives a la contractació pública, i en general al sector concessional i l'impuls de la col·laboració publicoprivada a Catalunya.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  L'objecte de les comunicacions es fer arribar als diversos agents que incideixen el sector, fent-li arribar les nostres propostes en defensa de les empreses prestadores de serveis públics a Catalunya.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  CCIES participarà i col·laborarà en qualsevol consulta que es pugui plantejar respecte a la contractació pública a Catalunya, i en general a l'àmbit concessional i el d'empreses regulades des de l'òptica d'aquelles entitats privades que fomenten,creen i presten serveis públics en col·laboració amb l'Administració Pública i altres organismes integrants del Sector Públic.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   70.000,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
11/05/2022 10:51:00
Departament d'Economia i Hisenda
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Reunió amb CCIES per comentar les esmenes pròpies de CCIES al Projecte de llei per la qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (procedent del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre).
11/05/2022 13:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Reunió per comentar les esmenes pròpies de CCIES al Projecte de llei per la qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (procedent del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre).
02/08/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Reunió
Temes infraestructures