Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Begoña Serra Fos. Conciencia Integral
Número identificador:   2780   Data d'alta:   09/12/2018 14:45:03
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Empresari individual
Pàgina web:   http://concienciaintegral.es/   Adreça electrònica:   begonya.serra@yahoo.es
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 07/16/2018
Data límit per a la propera actualització: 07/16/2019

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Granollers
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal d'Osona
Consell Comarcal del Maresme
Diputació de Barcelona
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Prevenció i intervenció terapèutica i socioeducativa en situacions de violència filioparental, violència de gènere i bullying. Educació en intel·ligència emocional en escoles i instituts: alumnat i famílies. Formació en educació emocional i lideratge a professorat i altres professionals.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carretera   Nom via:   de l' Ametlla   Número:   50
Bloc:     Pis:   3   Escala:     Porta:   3
Codi postal:   08530   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Oriental   Municipi:   Garriga (La)

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Begoña   Primer cognom:   Serra   Segon cognom:   Fos
  Càrrec:   Terapeuta

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Joventut
    · Justícia
    · Educació i formació
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent gran



Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Implementar un Programa d'Intervenció Terapèutica i Socio-educativa en violència filioparental treballant amb el menor i les seves famílies. Implementar programes d'apoderament i marentalitat positiva a dones víctimes de violència de gènere. Implementar programes d'educació emocional a les escoles i instituts per prevenir situacions conflictives i afavorir l'èxit acadèmic i el creixement personal de l'alumnat. Implementar programes de formació en intel·ligència emocional al professorat i altres professionals.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Implementar un Programa d'Intervenció Terapèutica i Socio-educativa en violència filioparental treballant amb el menor i les seves famílies. Implementar programes d'apoderament i marentalitat positiva a dones víctimes de violència de gènere. Implementar programes d'educació emocional a les escoles i instituts per prevenir situacions conflictives i afavorir l'èxit acadèmic i el creixement personal de l'alumnat. Implementar programes de formació en intel·ligència emocional al professorat i altres professionals.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Autoconeixement i educació emocional com a prevenció primària i tractament (bullying, violència de gènere, violència filioparental, drogodependències, socioadiccions,...)
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Assessorar per elaborar programes d'autoconeixement i d'educació emocional per la prevenció i la intervenció en els àmbits especificats.


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
04/09/2018 00:00:00
Departament de Justícia
directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Reunió
Presentació a la directora del seu programa sobre violència filioparental.