Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Plataforma En Defensa de la SANITAT Pública del Baix Vallès
Número identificador:   2687   Data d'alta:   06/27/2018 12:53:23
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   plataformasanitatpublica@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 06/11/2018
Data límit per a la propera actualització: 06/11/2019

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Síndic de Greuges
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Defensa de la sanitat pública i dels drets dels seus usuaris

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d'activitat col·lectiva, sense ànim de lucre

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Monturiol   Número:   5
Bloc:     Pis:   2   Escala:     Porta:   9
Codi postal:   08100   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Oriental   Municipi:   Mollet del Vallès

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Juan   Primer cognom:   Antonio   Segon cognom:   Martinez
  Càrrec:   PORTAVEU

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Inclusió i benestar social
    · Salut
    · Participació i ciutadaniaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Defensa de la sanitat pública i dels drets dels seus usuaris
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Totes les relacionades amb la salut
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Totes les relacionades amb la salut
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes les relacionades amb la salut


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 300,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Altres fonts   Import: 300,00 ¤
 
    Import Total: 300,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
18/02/2021 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
La secretària acompanya a reunió a l'Honorable Conseller