Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona
Número identificador:   264   Data d'alta:   08/31/2016 08:49:44
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   TARRAGONA
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:     Adreça electrònica:   dmartin@cambratgn.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/12/2021
Data límit per a la propera actualització: 03/15/2022

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
CORPORACIÓ DE DRET PÚBLIC.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   de Pau Casals   Número:   17
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   43003   Telèfon:  
Província:   Tarragona   Comarca:   Tarragonès   Municipi:   Tarragona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
 
  Representant
  Nom:   Daniel   Primer cognom:   Martin   Segon cognom:   Caballero

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Comerç i consum
    · Treball o ocupació
    · Indústria i energia
    · Empresa i competència
    · Turisme
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Relacions exteriors
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Administració i serveis públics
    · Economia i sector financer
    · Mobilitat i transport
    · Educació i formació
    · HabitatgeInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  LLEI 4/2014 DE L'1 D'ABRIL BÀSICA DE LES CAMBRES OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN LLEI 14/2002 DE 27 DE JUNY DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  TOTES LES COMPRESES EN L'ÀMBIT ECONÒMIC I EMPRESARIAL.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  REFERIDES A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  REFERIDES A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Convenis:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   37.539,58 €
 
        Import Total:   37.539,58

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1.326.129,95 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
16/09/2021 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
directora general de Turisme

Acte
Participació a la Jornada Cambra Tarragona
01/12/2022 11:00:00
Departament de la Presidència
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona

Reunió
Visita institucional i repàs de temes
16/09/2016 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
Visita
29/09/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de PRODECA, SA

Acte
Lliurament dels premis a la internacionalització de la Cambra de Tarragona
23/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat de Catalunya amb el Consell de Cambres
04/05/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual, presentació de l'informe IQOXE, Petroquímica del Camp de Tarragona.
20/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat de Catalunya amb el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
23/03/2020 12:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Consell de Cambres, acompanyament MHP
20/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
28/04/2020 09:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona

Reunió
Mesures per superar crisis de la COVID
12/11/2021 19:00:00
Departament d'Educació
director general de Formació Professional

Acte
Lliurament dels Premis a la Internacionalització
23/07/2021 21:45:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari general d'Empresa i Treball

Reunió
Trobada amb Cambres