Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Número identificador:   214   Data d'alta:   08/05/2016 15:45:43
Número d'inscripció a registres externs:   4570   Data d'inscripció a registres externs:   12/18/1985 00:00:00
Registre extern:   Registre d'entitats esportives
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.ufec.cat   Adreça electrònica:   g.esteva@ufec.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/01/2016
Data límit per a la propera actualització: 08/01/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya representa les federacions esportives catalanes i els seus objectius són, en essència, col·laborar i participar en organismes públics,fomentar les federacions esportives, impulsar Catalunya com a país esportiu i enfortir l'esport català arreu del món.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Rambla   Nom via:   de Catalunya   Número:   81
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08008   Telèfon:   934874575
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Jordi   Primer cognom:   Merino   Segon cognom:   Urbano
  Càrrec:   Consell

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Educació i formació
    · Relacions exteriors
    · Participació i ciutadania
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Inclusió i benestar social
    · Salut
    · Esports i lleure
    · JoventutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha presentat, fins el dia d'avui, les següents propostes normatives i polítiques: Llei de l'exercici de les professions de l'esport, Llei del voluntariat, Llei d'igualtat efectiva entre les persones i Llei de ports. Així mateix, s'ha presentat una proposta de modificació de part de l'articulat del Decret d'entitats esportives i es va participar en la confecció del Decret d'activitats en el lleure, finalment no aprovat.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  S'ha prestat assessorament estratègic i tàctic, s'han mantingut reunions i audiències, s'han organitzat actes conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i s'han efectuat compareixences al Parlament de Catalunya. El contacte ha estat directe i indirecte, oral i escrit, i el canal ha estat variat: reunions i trobades presencials, correu electrònic i contacte telefònic.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Totes les comunicacions i reunions esmentades a l'apartat anterior han versat sobre matèries i polítiques esportives pròpies de l'objecte de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Es preveu participar i/o contribuir en totes aquelles iniciatives polítiques i propostes normatives que incideixin en l'àmbit d'interès i d'actuació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya: l'esport i la defensa dels interessos de les federacions esportives catalanes.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de la Presidència   Import:   900.000,00 ¤
 
        Import Total:   900.000,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 9.949.500,60 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Altres fonts   Import: 15.000,00 ¤
 
    Import Total: 15.000,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
03/12/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern
Pau Villòria i Sistach
Reunió
Reunió dels membres del jurat de la Festa de l'Esport Català 2018. El viceconseller assisteix per delegació de la consellera Artadi.
28/01/2020 10:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral
Albert Alins i Abad
Reunió
Situació clubs nàutics
26/04/2019 20:30:00
Departament de la Presidència
presidenta de l'Institut Català de les Dones
Núria Balada Cardona
Acte
Premis "Líders de l'esport català 2019"
13/05/2019 10:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Hàbitat Urbà i Territori
Agustí Serra Monté
Reunió
Projecte centre municipal esports nàutics i clubs patí de vela de Barcelona
06/06/2019 12:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement
Maria Àngels Chacón i Feixas
Reunió
Canvi d'impressions
19/06/2019 13:30:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Present i projectes de futur de l'esport català
28/03/2019 11:24:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Oriol Amorós i March
Reunió
Presentació de projectes de l'àmbit migratori i l'esport
19/06/2019 10:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
Jordi Puigneró i Ferrer
Reunió
Reunió de treball
11/02/2020 12:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Reunió
Reunió institucional
07/02/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Indústria
Núria Betriu Sánchez
Reunió
Presa de contacte amb l'entitat
20/12/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Acte
20ena Festa de l'Esport Català
20/12/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President
Josep Rius i Alcaraz
Acte
Acte de la 20a Edició de la Festa de l'Esport Català
20/12/2016 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
20a. edició de la Festa de l'Esport Català
05/12/2016 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat
Ricard Font i Hereu
Reunió
Llei de Ports
02/12/2016 00:59:00
Departament de Salut
Conseller de Salut
Antoni Comín i Oliveres
Reunió
Assegurança d'accidents en l'àmbit esportiu
02/08/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Observacions sobre les polítiques de muntanya del Departament
02/08/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Observacions sobre les polítiques de muntanya del Departament
14/11/2018 17:30:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior
Miquel Buch i Moya
Reunió
En general, sobre projectes de present i futur envers l?esport català i, en concret, sobre possibles solucions a problemes de la Federació Catalana de Coloms Esportius i de la Federació Catalana de Tir Olímpic.
14/01/2020 20:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Jordi Solà Grancha
Acte
Festa de l'Esport Català
06/04/2020 11:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de l'esport català.
09/07/2020 10:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunió per parlar de temes que afecten a les diverses Federacions Esportives en referència al tema del COVID
12/06/2020 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunió amb la UFEC per tractar diversos temes que afecten a les Federacions Esportives en referència a la crisi del COVID
02/07/2020 10:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunió per parlar dels protocols que han de seguir les Federacions esportives en relació al COVID
21/04/2020 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunió per parlar de temes que afecten a l'entitat en referència al COVID
06/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Reunió per temes d'interès comú (COVID-19)
06/04/2020 11:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb el sector Esports, acompanyament MHP.
22/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat
Ricard Font i Hereu
Reunió
Llei de Ports
15/01/2019 19:29:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Elsa Artadi i Vila
Acte
Festa de l'Esport Català
06/03/2019 09:59:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Elsa Artadi i Vila
Acte
Jornada Dona i Esport
18/03/2019 10:59:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Elsa Artadi i Vila
Acte
Acte per posar de manifest el consens de l'esport català per una nova Llei
07/03/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari
Ricard Font Hereu
Reunió
Nous projectes
15/01/2019 19:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Acte
Assistència a la Festa de l'Esport Català
03/10/2019 11:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunió per parlar del finançament de les Federacions
16/09/2019 19:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Infraestructures i Mobilitat
Isidre Gavín i Valls
Reunió
Temes d'actualitat
14/06/2017 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'Actuació de la temporada
27/03/2017 16:30:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació dels serveis de l'empresa
15/02/2018 16:15:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'Actuació de la temporada
13/06/2019 12:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
per parlar, juntament amb la UFEC, sobre la situació de la Federació
03/12/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Acte
Presentació i seguiment del pla d'actuació de la temporada
06/03/2019 14:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Acte
Formar part del jurat de la primera edició dels Premis "Líders de l'Esport Català"
21/03/2018 14:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'Actuació de la temporada
05/03/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Presentació i seguiment del pla d'actuació de la temporada
23/05/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Acte
Presentació del nou grau de Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic
12/06/2018 14:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
01/06/2018 09:30:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
26/11/2018 09:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
02/07/2018 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
20/12/2019 11:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física
Gerard Martí Figueras i Albà
Reunió
Explicació per retallada pressupost
19/11/2020 20:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
12/11/2020 16:53:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Entrega manifest UFEC mesures covid-19
12/11/2020 11:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
29/10/2020 19:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
14/10/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
30/11/2020 17:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Mesures Covid-19 Sector Esports
07/01/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Reunió de treball
29/03/2021 16:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement
Ramon Tremosa i Balcells
Reunió
Presentar l'entitat.
14/03/2021 09:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Acte
Visita intitucional a les intal.lacions
22/04/2021 10:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Reunió
Reunió mesures covid-19 Sector Esports
25/02/2021 11:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut
Marc Ramentol i Sintas
Reunió
Mesures Covid-19 Sector Esport
11/02/2021 12:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut
Marc Ramentol i Sintas
Reunió
Mesures Covid-19 Sector Esport
11/02/2021 10:29:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Seguiment Pandemia
18/05/2021 19:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Acte
Festa de l?Esport
29/10/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunio de gerents per seguiemnt Pandemia
15/09/2020 13:30:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunió amb gerents de Federacions
30/09/2020 09:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Antoni Reig i Casassas
Reunió
Reunio Informativa Justificativa Subvencions
29/06/2021 16:34:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport
Aleix Villatoro i Oliver
Reunió
Presentació nous càrrecs
28/07/2021 16:00:00
Departament d'Interior
director del Servei Català de Trànsit
Ramon Lamiel Villaró
Reunió
Planificació proves esportives
28/10/2021 12:00:00
Departament d'Interior
director del Servei Català de Trànsit
Ramon Lamiel Villaró
Reunió
Reunió de primer contacte de treball