Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Número identificador:   214   Data d'alta:   08/05/2016 15:45:43
Número d'inscripció a registres externs:   4570   Data d'inscripció a registres externs:   12/18/1985 00:00:00
Registre extern:   Registre d'entitats esportives
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.ufec.cat   Adreça electrònica:   g.esteva@ufec.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/01/2016
Data límit per a la propera actualització: 08/01/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya representa les federacions esportives catalanes i els seus objectius són, en essència, col·laborar i participar en organismes públics,fomentar les federacions esportives, impulsar Catalunya com a país esportiu i enfortir l'esport català arreu del món.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Rambla   Nom via:   de Catalunya   Número:   81
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08008   Telèfon:   934874575
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Jordi   Primer cognom:   Merino   Segon cognom:   Urbano
  Càrrec:   Consell

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Salut
    · Inclusió i benestar social
    · Educació i formació
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Esports i lleure
    · Participació i ciutadania
    · Relacions exteriors
    · JoventutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha presentat, fins el dia d'avui, les següents propostes normatives i polítiques: Llei de l'exercici de les professions de l'esport, Llei del voluntariat, Llei d'igualtat efectiva entre les persones i Llei de ports. Així mateix, s'ha presentat una proposta de modificació de part de l'articulat del Decret d'entitats esportives i es va participar en la confecció del Decret d'activitats en el lleure, finalment no aprovat.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  S'ha prestat assessorament estratègic i tàctic, s'han mantingut reunions i audiències, s'han organitzat actes conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i s'han efectuat compareixences al Parlament de Catalunya. El contacte ha estat directe i indirecte, oral i escrit, i el canal ha estat variat: reunions i trobades presencials, correu electrònic i contacte telefònic.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Totes les comunicacions i reunions esmentades a l'apartat anterior han versat sobre matèries i polítiques esportives pròpies de l'objecte de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Es preveu participar i/o contribuir en totes aquelles iniciatives polítiques i propostes normatives que incideixin en l'àmbit d'interès i d'actuació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya: l'esport i la defensa dels interessos de les federacions esportives catalanes.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de la Presidència   Import:   900.000,00 €
 
        Import Total:   900.000,00

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 9.949.500,60 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Altres fonts   Import: 15.000,00
 
    Import Total: 15.000,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
02/06/2022 19:30:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Acte
Lliurament de les Insígnies d’argent de la UFEC als expresidents i expresidentes de les federacions esportives
12/07/2022 11:30:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Acord d'Actuacions temporada 2021-2022 entre la SGEAF i la UFEC.
11/07/2022 18:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Cloenda i entrega de diplomes de la 2a edició Women Executive Sports Education
05/11/2021 00:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió de treball
06/03/2023 18:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Acte 8M UFEC per la Igualtat en l'Esport, en el decurs del qual es presentarà la tercera edició del WESE (Women Executive Sports Education)
17/12/2021 00:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió de Treball
03/12/2021 00:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió de treball
19/04/2022 11:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació dels projectes de la UFEC
11/01/2022 12:51:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
secretari d'Acció Exterior del Govern

Reunió
Internacionalització de l'esport a Catalunya
18/02/2022 12:30:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
secretari d'Acció Exterior del Govern

Reunió
Projecció exterior de l'esport català
13/10/2021 16:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Diversos temes
15/12/2021 13:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Dinar del jurat de la Festa de l'Esport Català
12/05/2022 00:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió retorn Feedback projectes UFEC
05/05/2022 00:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Proposta projectes i monogràfic projecte OTT
19/04/2022 00:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Presentació projectes UFEC (RGI 214)
05/11/2021 12:30:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Diversos temes
24/05/2022 20:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
25 aniversari Festa de l'Esport Català
09/06/2022 20:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Acte
Acte resum de la 1a temporada d'Esport+
30/05/2022 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
e-Sports
13/09/2022 11:30:00
Departament d'Interior
secretari general d'Interior

Reunió
Camps de Tir Olímpic ubicats a Mollet del Vallès
21/10/2022 16:00:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Setmana Catalana de l'Esport. Finals de Pentatló (Salt).
21/10/2022 20:30:00
Departament de la Presidència
secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Acte de cloenda de la Setmana Catalana de l'Esport.
25/11/2021 09:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Projecte de foment del català al món esportiu
03/12/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern

Reunió
Reunió dels membres del jurat de la Festa de l'Esport Català 2018. El viceconseller assisteix per delegació de la consellera Artadi.
28/01/2020 10:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Reunió
Situació clubs nàutics
26/04/2019 20:30:00
Departament de la Presidència
presidenta de l'Institut Català de les Dones

Acte
Premis "Líders de l'esport català 2019"
13/05/2019 10:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Hàbitat Urbà i Territori

Reunió
Projecte centre municipal esports nàutics i clubs patí de vela de Barcelona
06/06/2019 12:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement

Reunió
Canvi d'impressions
19/06/2019 13:30:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Present i projectes de futur de l'esport català
28/03/2019 11:24:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Reunió
Presentació de projectes de l'àmbit migratori i l'esport
19/06/2019 10:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Reunió
Reunió de treball
11/02/2020 12:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Reunió institucional
25/11/2021 09:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió presencial sobre un projecte de foment del català al món esportiu en col·laboració amb Òmnium Cultural. Hi assisteixen Gerard Esteva, president, i Jordi Vallès, de la UFEC, i Oleguer Serra, d'Òmnium Cultural.
07/02/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Indústria

Reunió
Presa de contacte amb l'entitat
20/12/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Acte
20ena Festa de l'Esport Català
20/12/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President

Acte
Acte de la 20a Edició de la Festa de l'Esport Català
20/12/2016 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
20a. edició de la Festa de l'Esport Català
05/12/2016 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Reunió
Llei de Ports
02/12/2016 00:59:00
Departament de Salut
Conseller de Salut

Reunió
Assegurança d'accidents en l'àmbit esportiu
02/08/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Observacions sobre les polítiques de muntanya del Departament
02/08/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Observacions sobre les polítiques de muntanya del Departament
14/11/2018 17:30:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
En general, sobre projectes de present i futur envers l’esport català i, en concret, sobre possibles solucions a problemes de la Federació Catalana de Coloms Esportius i de la Federació Catalana de Tir Olímpic.
14/01/2020 20:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Acte
Festa de l'Esport Català
18/02/2022 12:30:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
consellera d'Acció Exterior i Govern Obert

Reunió
El motiu de la reunió és presentar l'entitat i les diferents accions i col·laboracions a nivell internacional.
06/04/2020 11:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de l'esport català.
09/07/2020 10:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió per parlar de temes que afecten a les diverses Federacions Esportives en referència al tema del COVID
12/06/2020 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió amb la UFEC per tractar diversos temes que afecten a les Federacions Esportives en referència a la crisi del COVID
02/07/2020 10:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió per parlar dels protocols que han de seguir les Federacions esportives en relació al COVID
21/04/2020 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió per parlar de temes que afecten a l'entitat en referència al COVID
06/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió per temes d'interès comú (COVID-19)
06/04/2020 11:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el sector Esports, acompanyament MHP.
19/11/2020 20:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
29/10/2020 19:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
12/11/2020 16:53:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Entrega manifest UFEC mesures covid-19
12/11/2020 11:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
14/10/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Reunió sector esport mesures covid-19
08/07/2021 10:30:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència

Reunió
Reunió de Treball
30/11/2020 17:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Mesures Covid-19 Sector Esports
28/10/2021 12:00:00
Departament d'Interior
director del Servei Català de Trànsit

Reunió
Reunió de primer contacte de treball
07/01/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Reunió de treball
29/03/2021 16:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Presentar l'entitat.
14/03/2021 09:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Acte
Visita intitucional a les intal.lacions
22/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Reunió
Llei de Ports
15/01/2019 19:29:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Acte
Festa de l'Esport Català
06/03/2019 09:59:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Acte
Jornada Dona i Esport
18/03/2019 10:59:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Acte
Acte per posar de manifest el consens de l'esport català per una nova Llei
07/03/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari

Reunió
Nous projectes
15/01/2019 19:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Acte
Assistència a la Festa de l'Esport Català
03/10/2019 11:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió per parlar del finançament de les Federacions
16/09/2019 19:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Reunió
Temes d'actualitat
14/06/2017 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'Actuació de la temporada
27/03/2017 16:30:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació dels serveis de l'empresa
15/02/2018 16:15:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'Actuació de la temporada
13/06/2019 12:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
per parlar, juntament amb la UFEC, sobre la situació de la Federació
03/12/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Acte
Presentació i seguiment del pla d'actuació de la temporada
06/03/2019 14:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Acte
Formar part del jurat de la primera edició dels Premis "Líders de l'Esport Català"
21/03/2018 14:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'Actuació de la temporada
05/03/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Presentació i seguiment del pla d'actuació de la temporada
22/04/2021 10:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Reunió mesures covid-19 Sector Esports
08/06/2021 14:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Reunió
Dinar de treball amb el Sr. Gerard Esteva, President de la UFEC
11/02/2021 12:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut

Reunió
Mesures Covid-19 Sector Esport
25/02/2021 11:00:00
Departament de Salut
secretari general de Salut

Reunió
Mesures Covid-19 Sector Esport
02/06/2021 19:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Acte
Presa possessió Gerard Esteva, president UFEC
11/02/2021 10:29:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Seguiment Pandemia
18/05/2021 19:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Acte
Festa de l´Esport
14/10/2021 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Reunió
Presentació projectes
29/10/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunio de gerents per seguiemnt Pandemia
30/09/2020 09:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunio Informativa Justificativa Subvencions
15/09/2020 13:30:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió amb gerents de Federacions
29/06/2021 16:34:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Presentació nous càrrecs
28/07/2021 16:00:00
Departament d'Interior
director del Servei Català de Trànsit

Reunió
Planificació proves esportives
23/05/2018 13:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Acte
Presentació del nou grau de Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic
12/06/2018 14:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
01/06/2018 09:30:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
26/11/2018 09:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
02/07/2018 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Presentació i seguiment del Pla d'actuació de la temporada
20/12/2019 11:00:00
Departament de la Presidència
secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física

Reunió
Explicació per retallada pressupost
09/02/2023 17:00:00
Departament de Salut
conseller de Salut

Reunió
Activitat física i Salut.
18/05/2023 13:00:00
Departament de la Presidència
director del Consell Català de l'Esport

Reunió
Reunió de treball