Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Col·legi de Periodistes de Catalunya
Número identificador:   206   Data d'alta:   08/05/2016 09:07:18
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.periodistes.org   Adreça electrònica:   xfuertes@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/03/2016
Data límit per a la propera actualització: 08/03/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Article 6 Estatuts. Defensar dret a la llibertat d'informació i expressió, la independència i llibertat informativa, el secret professional, garantir compliment de bones pràctiques professionals, Compliment de la bona pràctica professional i Codi deontològic)(...i altres)

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Rambla   Nom via:   de Catalunya   Número:   10
Bloc:     Pis:   Pral   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08007   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Col·legi de Periodistes de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Josep M.   Primer cognom:   Martí   Segon cognom:   Martí

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Educació i formació
    · Economia i sector financer
    · Comerç i consum
    · Joventut
    · Treball o ocupació
    · Justícia
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Cultura
    · Llengua i identitat
    · Turisme
    · Informació i comunicació
    · Empresa i competènciaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Totes aquelles que repercuteixin a la professió periodística.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  A determinar en cada cas.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes aquelles que repercuteixin a la professió periodística.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de la Presidència   Import:   40.000,00 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   59.500,00 ¤
 
        Import Total:   99.500,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   755.007,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
10/12/2019 12:00:00
Departament de la Presidència
directora executiva de l'Institut Català de les Dones
Núria Ramon i Pérez
Acte
Presentació del primer Informe de L'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius.
23/09/2016 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Director del Memorial Democràtic
Plàcid Garcia-Planas Marcet
Reunió
Homenatge al periodista Josep Maria Planes
09/11/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Director general de Mitjans de Comunicació
Jordi del Río i González
Acte
Jornada commemorativa dels 20 anys del Consell de la Informació de Catalunya i dels 25 anys del Codi Deontològic
22/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Immigració i mitjans de comunicació
02/02/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
Miquel Gamisans Martín
Reunió
Recepció,Consell Informació i nous criteris dels ajuts
02/02/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Director general de Mitjans de Comunicació
Jordi del Río i González
Reunió
Consell Informació - nous criteris ajuts
02/02/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
Antoni Molons i Garcia
Reunió
Recepció - Consell Informació - nous criteris ajuts
13/01/2017 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
Dinar "off the record"
29/11/2016 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Director del Memorial Democràtic
Plàcid Garcia-Planas Marcet
Acte
Homenatge al periodista Josep M. Planes
11/11/2016 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
Inauguració del VI Congrés de Periodistes de Catalunya
31/01/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Immigració
29/07/2016 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Acte
Presentació Manifest Fundacional #OnSónLesDones
19/07/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Acte
Diàlegs sobre la Renda Garantida de Ciutadania
19/09/2018 09:29:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Acte
Esmorzar-col·loqui per parlar sobre l'actualitat política
11/02/2019 10:29:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
Arnau Queralt i Bassa
Reunió
Presentació de la conferència sobre l'Àrtic impulsada pel Memorial Xavier Batalla.
21/03/2019 09:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre
Francesc Xavier Pallarès Povill
Reunió
Actualitat informativa del territori
29/11/2019 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
PRESENTACIÓ DE LES RECOMANACIONS SOBRE EL TRACTAMENT INFORMATIU DE LA INFÀNCIA I L?ADOLESCÈNCIA TUTELADA PER L?ADMINISTRACIÓ