Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Grup Cooperatiu TEB (Taller Escola Barcelona) SCCL, de segon grau
Número identificador:   1601   Data d'alta:   03/06/2017 15:28:48
Número d'inscripció a registres externs:   692   Data d'inscripció a registres externs:   04/30/1974 01:00:00
Registre extern:   Registre Central Coop Catalunya
Tipus grup:   Societat cooperativa
Pàgina web:   http://www.teb.org   Adreça electrònica:   teb@teb.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/06/2017
Data límit per a la propera actualització: 03/06/2018

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La missió del Grup Cooperatiu TEB és aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i donar suport a les seves famílies. Desenvolupem productes i serveis de qualitat. Creiem fermament en les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i potenciar-les.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Fernando Pessoa   Número:   54
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08030   Telèfon:   933600387
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA) SCCL de segon grau
 
  Representant
  Nom:   Francesc   Primer cognom:   Martínez de Foix   Segon cognom:   Llorens

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Habitatge
    · Treball o ocupació
    · Salut
    · Participació i ciutadania
    · Administració i serveis públics
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Mobilitat i transport
    · Justícia
    · Comerç i consum
    · Empresa i competència
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Joventut
    · Informació i comunicació
    · Relacions exteriors
    · Cultura
    · Economia i sector financer
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Inclusió i benestar social
    · Emergències i seguretat
    · Esports i lleureInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  aquella normativa que afecti a persones amb discapacitat en diferents àmbits vitals treball, mobilitat, habitatge, serveis,...
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  ...
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  ...


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Agències   Import:   12.320,00 ¤
 
        Import Total:   12.320,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 1.045.080,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 12.320,00 ¤
    Altres fonts   Import: 5.000,00 ¤
  Fonts privades:   Import: 1.027.760,00 ¤
 
    Import Total: 1.045.080,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
04/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)
04/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Transports i Mobilitat
Pere Padrosa i Pierre
Reunió
Temes diversos empresa
08/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
presentació projectes
08/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Transports i Mobilitat
Pere Padrosa i Pierre
Reunió
DUM
22/03/2017 00:59:59
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Salut mental. Situació de l'entitat
03/03/2017 00:59:59
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
presentació Taller Escola