Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació d'empreses consultores d'enginyeria independents de Catalunya,ASINCA
Número identificador:   1540   Data d'alta:   02/24/2017 09:23:33
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Generalitat de Ctalunya secció de relacions laborals
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   tblay@asinca.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 02/23/2017
Data límit per a la propera actualització: 02/23/2018

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Promoció,protecció i defensa dels interessos de les empreses d'enginyeria i consultoria membres de la associació, representació institucional;intervenció en les relacions laborals contribuint en paralel als sindicats en la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Plaça   Nom via:   D'Eguilaz   Número:   8 bis
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:   4
Codi postal:   08017   Telèfon:   932058766
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Associació d'empreses consultores d'Enginyeria independents de Catalunya ASINCA
 
  Representant
  Nom:   Tomas   Primer cognom:   Blay   Segon cognom:   Cisa

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Empresa i competència
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Economia i sector financer
    · Treball o ocupació
    · Indústria i energia
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Mobilitat i transportInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Normatives i politiques relatives als ambits d'interès del grup
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Departament de Territori i Sostenibilitat, empresa i ocupació i afers exteriors
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  defensa del sector de l'enginyeria i consultoria dels interessos de les empreses associades
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  En totes aquelles que estiguin en l'ambit de l'associació


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   234.972,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
09/11/2022 09:00:00
Departament de Territori
secretari general del Departament de Territori

Reunió
Presentació empresa
22/06/2022 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director de Xarxa Ferroviària i Projectes

Reunió
Reunió informativa
13/07/2022 12:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
director de Producció

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l'enginyeria i arquitectura
13/07/2022 12:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
adjunt a la Direcció de Producció

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l'enginyeria i arquitectura
13/07/2022 12:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Cap de Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l’enginyeria i arquitectura
13/07/2022 12:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
cap de Divisió d'Edificació

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l’enginyeria i arquitectura
22/11/2022 15:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Acte
Jornada ACECMA-ASINCA
05/04/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària

Reunió
Col·laboracions i serveis
09/11/2018 18:37:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general d'Urbanisme

Reunió
Presentació de l'empresa
05/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general

Reunió
Seguiment entitat
18/12/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària

Reunió
Actuacions i preocupacions del sector de l'enginyeria
30/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general

Reunió
presentació junta directiva
30/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Presentació Junta Directiva
04/05/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Problemàtica a l'entorn dels programes d'enginyeria. Queixes en relació preu/qualitat
13/10/2020 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Presentació de la nova junta directiva i col·laboració en infraestructures, mobilitat, habitatge i canvi climàtic
13/10/2020 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Presentació nova Junta directiva
13/10/2020 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Reunió
Protocol·lària
13/10/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Presentació nova Junta Directiva
13/10/2020 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari de l'Agenda Urbana i Territori

Reunió
Presentació nova junta directiva
09/11/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Hàbitat Urbà i Territori

Reunió
Presentació empresa
26/03/2019 15:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Presentació de projectes i col·laboracions
10/10/2019 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
AENA.
10/11/2021 18:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Seguiment de les col·laboracions
16/03/2022 09:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Presentació d'Asinca i problemàtica en general de la Contractació pública
29/11/2022 13:00:00
Departament de Territori
president i conseller delegat

Reunió
Reunió PRESENCIAL entre el President d’I.cat, Sr. Oriol Güell i el President d’ASINCA, Sr. Mateu Tersol, acompanyat d’una representació de la junta directiva.
17/02/2023 09:00:00
Departament de Territori
president i conseller delegat

Reunió
Reunió en relació amb la licitació de diversos contractes, estat de situació.
19/09/2023 12:45:00
Departament de Territori
directora de l'Institut Català del Sòl (INCASOL)

Reunió
reunió de treball
11/05/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Reunió
Situació de la relació entre l’ACA i el sector
28/02/2023 13:00:00
Departament de Territori
president i conseller delegat

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l’enginyeria i arquitectura
17/02/2023 09:00:00
Departament de Territori
Director de Producció

Reunió
En relació amb la licitació de diversos contractes, estat de situació
28/02/2023 13:00:00
Departament de Territori
Director de Producció

Reunió
En relació a temes diversos que afecten el sector de l'enginyeria i arquitectura.
22/06/2023 13:00:00
Departament de Territori
Director de Producció

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l'enginyeria i arquitectura
22/06/2023 13:00:00
Departament de Territori
president i conseller delegat

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l'enginyeria i l'arquitectura.
23/11/2021 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Reunió
Presentació
22/11/2022 15:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua

Ate
Presentació de les propostes polítiques i d'inversions en Medi Ambient 2023. Planificació del sanejament i gestió de l'entorn fluvial i costaner
22/06/2023 13:00:00
Departament de Territori
cap de la Divisió de l'L9, Prospectiva i Programació Estratègica

Reunió
Temes diversos que afecten el sector de l'enginyeria i l'arquitectura.
22/06/2023 13:00:00
Departament de Territori
cap de la Divisió de l'L9, Prospectiva i Programació Estratègica

Reunió
Temes Diversos que afecten el sector de l'Enginyeria i arquitectura
08/06/2023 10:00:00
Departament de Territori
secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana

Reunió
Presentació
11/01/2024 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Contractació de serveis tècnics
13/03/2024 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Acte
Jornada ASINCA-ACECMA: presentació de línies de treball i de col·laboració
13/03/2024 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Principals línies de treball i contractes previstos per al 2024
13/03/2024 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Acte
Jornada ASINCA-ACECMA