Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació Privada Infància i Família
Número identificador:   143   Data d'alta:   07/29/2016 12:14:38
Número d'inscripció a registres externs:   2335   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   https://www.infanciaifamilia.org/   Adreça electrònica:   infanciaifamilia@infanciaifamilia.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/15/2022
Data límit per a la propera actualització: 11/30/2023

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Promou els drets dels infants, gestionant i desenvolupant serveis de qualitat per l'atenció de les famílies i infants que es troben en una situació vulnerable o de risc social.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Casp   Número:   172
Bloc:     Pis:   4   Escala:     Porta:   1
Codi postal:   08013   Telèfon:   972405454
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundació Privada Infància i Família
 
  Representant
  Nom:   Javier   Primer cognom:   Martínez   Segon cognom:   Gómez

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Joventut
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent granInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Llei de contractes amb l'administració, Models d'acolliment, Infància i Adolescència en risc.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Llei de contractes amb l'administració, Models d'acolliment, Infància i Adolescència en risc.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Llei de contractes amb l'administració, Models d'acolliment, Infància i Adolescència en risc.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   57.889,88 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   63.624,39 €
  Contractes:
    Altres   Import:   608.529,90 €
 
        Import Total:   730.044,17

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 1.098.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 844.000,00
    Altres fonts   Import: 254.000,00
 
    Import Total: 1.098.000,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
08/06/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Donar-se a conèixer i tractar les seves activitats
01/06/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Donar-se a conèixer i presentar activitats de l'entitat
07/06/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Donar-se a conèixer i parlar sobre la seva activitat en els acolliments
19/07/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Trobada amb el director dels ST de Girona i directora DGAIA
15/09/2022 11:30:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Estat general de lots i noves provisions
10/01/2023 15:30:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Projecte AFE.
20/12/2022 11:30:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Reunir-se amb els serveis territorials de Girona i tractar amb les ICIF del territori per veure'n la situació.
21/07/2021 09:08:00
Departament de Drets Socials
director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Conèixer el nou director i exposar-li la situació de l'entitat
28/11/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Segona part de la presentació estudi de segmentació per potenciar la campanya d'acolliment familiar
22/09/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Acolliments
31/01/2020 11:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Contracte emergència
18/05/2020 08:37:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Tractament d'un cas concret a Girona-
18/01/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Acolliments professionals
08/11/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Tractar temes econòmics amb l'entitat
31/01/2024 15:00:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Reptes acolliment amb relació a les ICIF
14/06/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Reunió a Girona per conèixer les oficines i parlar dels temes que porta aquesta ICIF amb nosaltres
24/01/2024 13:30:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Projecte innovació social amb AFE.
06/07/2023 10:00:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
--
06/03/2024 11:15:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Parlar amb la responsable de l'ICAA a Girona i el Servei d'Acolliments al Ripollès sobre l'acolliment d'urgència i diagnòstic.
08/11/2023 12:00:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Proposta de jornada hivern i equips ambulatoris