Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Caritas Catalunya
Número identificador:   1406   Data d'alta:   02/06/2017 15:50:15
Número d'inscripció a registres externs:   16569   Data d'inscripció a registres externs:   10/31/1994 00:00:00
Registre extern:   Ministeri de Justicia
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.caritascatalunya.cat   Adreça electrònica:   caritascatalunya@tarraconense.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 01/30/2017
Data límit per a la propera actualització: 01/30/2018

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Càritas de Catalunya, a l¿article 1 dels Estatuts de Càritas de Catalunya, queda definida com un òrgan oficial de l¿Església Catòlica per a la acció religiosa, caritativa i social. Està constituïda per l¿agrupació de les Càritas Diocesanes que tenen la seva seu al territori català

Categoria
 
Categoria:   Categoria V: Oficines, xarxes i associacions que representen esglésies i comunitats religioses
Subcategoria:  

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   dels Àngels   Número:   18
Bloc:     Pis:   entlo.   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08001   Telèfon:   934126864
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Josep   Primer cognom:   Civit   Segon cognom:   Balsells
  Càrrec:   Secretari General

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Educació i formació
    · Inclusió i benestar social
    · Justícia
    · Habitatge
    · Infància, família i gent gran
    · JoventutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Participar i col·laborar en totes aquelles polítiquesque s'ens requereixi en els àmbits adcrits.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Politiques de migració i refugiats,Inserció Laboral, Formació i Voluntariat. Infància i Gent Gran, Habitatge, Pobresa energètica i atencions bàsiques a persones / famílies vulnerables
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Informes fet per nosaltres sobre acords del Prlament i lleis de la Generalitat de Catalunya
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  les que fasin falta en els àmbits relacionats


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   01/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 467.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 467.000,00
 
    Import Total: 467.000,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
31/05/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Assistència a la conferència del Sínidic de Greuges "L' Estat dels Drets"
20/12/2021 16:30:00
Departament de Justícia
secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Reunió
Presentació al nou secretari
28/02/2023 13:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme

Reunió
Presentació de l'entitat i del treball amb la Direcció General. Discriminació i habitatge. Reptes socials compartits.
31/03/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Inauguració Foodback, centre d'aprofitament alimentari
19/05/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Taula d'Emergència Social
24/01/2022 11:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme

Reunió
Dificultats per a l’empadronament, problemes amb els informes d’habitatges, subvenció ACOL, curs de català per arrelament, dificultats en l'atenció presencial i la presentació de documentació, problemes tècnics en relació a la seu electrònica...
21/06/2022 08:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Plenari del Model Alimentari
24/05/2022 08:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Plenari del Model Alimentari
05/05/2022 09:00:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Reunió del model alimentari de la fitxa d'actuacions privacions materials FSE.
28/09/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Temes de l'Associació
02/12/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Situació general de Càritas Catalunya
02/12/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Projectes i col·laboracions
02/12/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Presentar-se.
02/12/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Presentar-se.
26/10/2021 00:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària d'Igualtats

Reunió
intercanvi d'informació sobre la realitat de la mobilitat humana a Catalunya i com podem treballar junts per ajudar les persones migrants que ho necessiten
05/07/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Primer contacte entitat i presentació informe "Atrapats en la precarietat: el deute que ofega les famílies mñes vulnerables"
11/04/2019 15:20:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió conjunta amb el SG per tractar la situació de l'entitat
16/06/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Projectes persones refugiades i immigrades
01/06/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Projectes i col.laboracions
18/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Reunió
reunió de treball
18/05/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Reunió
Reunió de treball
23/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació nou president
02/02/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Reunió
Reunió per presentar les propostes de treball amb els menors estrangers i constituir la gestora de casos.
30/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector del voluntariat català
09/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector del voluntariat català.
30/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector del voluntariat.
13/03/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Coordinació vulnerabilitat i serveis socials
12/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president Torra amb el sector del voluntariat
17/12/2021 15:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Taula d'Emergència Social
31/07/2019 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Presentació Pla Estratègic de Serveis Socials
13/03/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Coordinació vulnerabilitat i serveis socials (reunió junt amb Secretari Francesc Iglesies, Cap del Gabinet del Conseller i DGACC)
30/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió president de la Generalitat amb el sector del voluntariat català, acompanyament al MHP.
22/09/2021 17:00:00
Departament de Drets Socials
directora general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Reunió amb la consellera de Drets Socials i Càritas Catalunya. RGI. Sensellarisme....
12/06/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Voluntariat, acompanyament MHP.
09/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica sector Voluntariat, acompanyament MHP.
30/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica Sector Voluntariat, acompanyament MHP.
11/11/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Situació de les persones ateses per les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya abans i durant La COVID-19, El desplegament de La Renda Garantida de Ciutadania i El seu encaix amb l’Impost Mínim Vital, L’accés als fons europeus per a La reactivació econòmica i social, Els ajuts de lloguer (tot i que depenen de La conselleria de Territori i Sostenibilitat), La Llei del Tercer Sector social.
26/11/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Participació a la Taula d'Emergència Social.
11/11/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
La situació de les persones ateses per les deu Càritas Diocesanes a Catalunya arrel la Covid19 i altres temes relacionats amb les persones vulnerables i amb el tercer sector.
28/10/2021 10:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
consellera d'Igualtat i Feminismes

Reunió
Presentació proposició de llei de sensellarisme
05/07/2018 16:29:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació entitat
22/09/2021 12:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Presentació projectes i activitats
15/04/2023 14:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Celebració del 10è aniversari de Càritas del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
15/05/2023 11:54:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
subdirectora general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat

Acte
Conveni
26/05/2023 10:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Presentació de la nova coordinadora de Creu Roja Catalunya
04/05/2023 11:15:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Acte
Cloenda de l'Acte: Presentació del Projecte Emplea LAB
20/06/2023 17:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
20 anys de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
06/09/2023 18:00:00
Departament de Salut
conseller de Salut

Reunió
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front al sensellarisme
11/03/2024 18:00:00
Departament de Territori
secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana

Reunió
Projecte de Llei sense llarisme
01/02/2024 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Jornada:" Una ajuda que no arriba. VINE!
09/05/2024 16:45:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Programes emergència alimentària