Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Iberpotash S.A.
Número identificador:   1353   Data d'alta:   01/25/2017 10:47:06
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   10/19/1998 00:00:00
Registre extern:   Barcelona
Tipus grup:   Societat anònima
Pàgina web:   http://www.icliberia.com/   Adreça electrònica:   JOAN.GUELL@ICL-GROUP.COM
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 01/16/2017
Data límit per a la propera actualització: 01/16/2018

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
- SOCIETAT INTEGRADA EN EL HOLDING AL PAIS DEL GRUP ISRAELIÀ ICL

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Afores   Número:   s/n
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08260   Telèfon:   932550600
Província:   Barcelona   Comarca:   Bages   Municipi:   Súria

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Iberpotash S.A.
 
  Representant
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Güell   Segon cognom:   Cardona

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Educació i formació
    · Emergències i seguretat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Mobilitat i transport
    · Administració i serveis públics
    · Indústria i energia
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Economia i sector financer
    · Empresa i competència
    · Relacions exteriors
    · Treball o ocupació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  TOT TIPUS DE PROJECTES I AVANTPROJECTES DE LLEI, DECRETS LLEI, ORDRES, ETC RELACIONADES AMB ELS ÀMBITS ABANS DEFINITS I QUE PUGUIN AFECTAR A LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL GRUP. DE LA MATEIXA MANERA, TAMBÉ ES SEGUIRAN LES PRINCIPALS POLÍTIQUES PÚBLIQUES (PROGRAMES, PLANS, PROJECTES I ACTUACIONS PÚBLIQUES) RELACIONADES QUE TINGUIN INCIDÈNCIA EN LES ACTIVITATS DEL GRUP ICL.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA MINERIA
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  ACTUALITZACIÓ PLANS D¿INVERSIÓ DE L¿EMPRESA
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  IDEM ANTERIOR


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
13/09/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Conveni
20/07/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Hàbitat Urbà i Territori
Agustí Serra Monté
Reunió
Visita a les instal·lacions de Sallent
29/06/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Acte
Acte celebració tancament El Cogulló
06/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Nou col·lector de salmorres i projectes de restauració al Bages.
30/10/2018 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
consellera d'Empresa i Coneixement
Maria Àngels Chacón i Feixas
Reunió
Reunió institucional
02/05/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària
Marta Subirà i Roca
Reunió
Col·lector de salmorres
29/06/2019 09:40:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Enric Vinaixa i Bonet
Acte
Acte de tancament del dipòsit salí del Cogulló, en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
22/03/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari General de la Presidència
Joaquim Nin Borreda
Reunió
Reunió de treball
29/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Residus miners
29/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Residus miners
28/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Conveni
10/06/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Secretari General de la Presidència
Joaquim Nin Borreda
Reunió
Reunió amb la direcció i amb el comitè de l'empresa.
23/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació estudi
23/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Presentació estudi IBP
20/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Mineria al Bages
20/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Mineria al Bages
04/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Qüestions en matèria d'aigua
04/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Questions en matèria d'aigua
08/04/2017 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Oriol Junqueras i Vies
Reunió
Presentació del nou conseller delegat
05/02/2020 17:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Conveni
15/01/2020 17:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Col·lector salmorres
09/03/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Al·legació presentada
07/11/2019 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Col·lector salmorres
20/10/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Temes urbanístics
03/03/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació nova junta
03/03/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Presentació nova Junta
03/03/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Presentació nova junta
03/03/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari General de la Presidència
Joaquim Nin Borreda
Reunió
Presentació nova Junta.
18/01/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Presentació i projecte Phoenix
18/01/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Conseller d'Empresa i Coneixement
Jordi Baiget i Cantons
Presentació
Presentació nou Conseller Delegat
18/01/2017 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Delegada territorial del Govern a la Catalunya Central
Laura Vilagrà Pons
Reunió
Reunió que sol·licita l'entitat
18/01/2017 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
Albert Castellanos Maduell
Reunió
Reunió que sol·licita l'entitat
28/09/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Evolució obres rampa
21/11/2019 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
operativa respecte a la restauració
28/03/2019 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Seguiment
29/06/2018 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Explicar solucions tècniques que proposen sobre els assumptes a tractar
12/11/2018 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Acte
Visita instal.lacions
19/03/2019 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Seguiment
22/10/2018 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
reunió operativa respecte a la restauració- propers passos
28/03/2017 13:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
varis
09/07/2020 13:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Reunió
Reunió amb representants de l'empresa ICL - Iberpotash
15/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Agustí Serra Monté
Reunió
Temes urbanístics
06/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Presentació
06/09/2018 17:02:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari d'Hàbitat Urbà i Territori
Agustí Serra Monté
Acte
Presentació
17/12/2018 09:29:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
ICL
21/12/2018 09:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Col·lector de salmorres i projecte de canonada d'impulsió al Bages
31/01/2019 12:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
directora general d'Indústria
Maria Matilde Villarroya Martínez
Reunió
Seguiment projecte inversió Pla Fènix
28/01/2019 09:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Canonada d'impulsió i col·lector de salmorres
28/03/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Directora general
Mercè Rius i Serra
Reunió
Seguiment
31/10/2019 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Pla Sherpa.
31/10/2019 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Pla sherpa
31/10/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Pla Sherpa
04/11/2020 12:30:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement
Ramon Tremosa i Balcells
Reunió
Presentar el seu projecte de fons europeus.
25/11/2020 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Reunió de seguiment
07/10/2020 10:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Reunió per parlar de la proposta de modificació del programa de restauració i del pla de gestió de residus miners de la Botjosa- Cogulló i Roumanie
21/04/2020 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Informe aigua Iberpotash
21/01/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Acte
Visita futura terminal d'ICL al Port de Bcn
12/04/2021 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Acte
Visita a les instal·lacions de Súria i signatura del conveni del col·lector de salmorres
12/04/2021 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Acte
Visita a les instal·lacions i acte de signatura del conveni del col·lector de Salmorres
09/07/2021 09:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència
Laura Vilagrà Pons
Acte
Inauguració de la rampa de la Mina de Cabanasses