Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya
Número identificador:   1322   Data d'alta:   01/18/2017 12:19:02
Número d'inscripció a registres externs:   25031979   Data d'inscripció a registres externs:   03/13/1979 00:00:00
Registre extern:   MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.ciment-catala.org   Adreça electrònica:   afcc@ciment-catala.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 01/16/2017
Data límit per a la propera actualització: 01/16/2018

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Representar conjuntament als membres que la formen, col·laborar amb les diferents administracions i entitats privades, proposar iniciatives, informar sobre el sector, vetllar per un correcte ús del ciment i les seves aplicacions, entre altres activitats pròpies d'una associació empresarial.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de València   Número:   245
Bloc:     Pis:   3   Escala:     Porta:   5
Codi postal:   08007   Telèfon:   934872283
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Alejandro   Primer cognom:   Josa   Segon cognom:   Garcia Tornel

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Treball o ocupació
    · Economia i sector financer
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Mobilitat i transport
    · Indústria i energia
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Empresa i competència
    · Comerç i consum
    · Habitatge
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Participar en la elaboració de las normatives que tinguin una incidència sobre el sector, el producte fabricat o el seus derivats.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Assesorament estratègic i tàctic, publicacions en revistes, reunions, audiències, informes, preparació i difusió de cartes, material informatiu, materials de debat, organització d'actes, reunions i activitats promocionals, conferències, etc.. de forma oral i escrita, mitjançant correu postal o electrònic, presencial, telèfon, videoconferència de manera directa o indirecta.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Evolució sectorial, desenvolupament d'Infraestructures energia, mines, combustibles convencionals i alternatius, costos elèctrics,....
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Les que tinguin una incidència sobre el sector, el producte fabricat i els seus derivats


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   196.000,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
20/07/2021 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Territori i Mobilitat

Reunió
Reunió protocol·lària
19/03/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Presentació i situació del sector
12/06/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària

Reunió
Presentació de la Junta Directiva
07/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general

Acte
Signatura acord voluntari per a l'edifiència en l'ús de recursos i la transició cap a una economia circular
07/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Acte
Signatura Acord Voluntari per a la transició cap a una Economia Circular
29/03/2017 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Parlar sobre la problemàtica del sector
12/07/2019 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
temes varis
11/11/2020 11:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
Reunió Seguiment acord voluntari
31/08/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Llei Canvi Climàtic
19/03/2019 12:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Presentació i situació del sector
31/01/2024 12:00:00
Departament de Territori
consellera de Territori

Reunió
Reunió Protocol·lària
11/01/2023 13:30:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Reunió
Revisar i tractar temes del sector.
11/01/2023 16:00:00
Departament de Territori
conseller de Territori

Reunió
Trobada institucional i presentació projectes
31/01/2024 12:00:00
Departament de Territori
cap del Gabinet del Conseller o Consellera de Territori

Reunió
Reunió protocol·lària
03/10/2023 13:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Director general d'Indústria

Reunió
Situació sector