Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya
Número identificador:   13   Data d'alta:   04/01/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   6   Data d'inscripció a registres externs:   09/30/1983 01:00:00
Registre extern:   Registre Central de Cooperatives de Catalunya
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.cooperativesagraries.coop   Adreça electrònica:   fcac@fcac.coop
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/22/2023
Data límit per a la propera actualització: 03/23/2024

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Es l'òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari. El compromís i propòsit amb la seva actuació és millorar els interessos d'aquestes entitats que en són membres i els seu associats, així com la població agrària i el món rural, amb la intenció de reforçar i consolidar el cooperativisme

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   d' Ulldecona   Número:   21
Bloc:     Pis:   3   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08038   Telèfon:   932260369
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Ramon   Primer cognom:   Sarroca   Segon cognom:   Capell

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Economia i sector financer
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Empresa i competència
    · Indústria i energia
    · Comerç i consum
    · Relacions exteriors
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Treball o ocupació
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Administració i serveis públics
    · Turisme
    · Educació i formacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Totes aquelles propostes que afecten al cooperativisme i , especialment, al cooperativisme agroalimentari i al món rural
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Sol·licitud per carta de reunions, Reunions amb els responsables del Departament que pertoqui segons la temàtica de la normativa, elaboració d'informes i/o observacions per lliurar en aquestes reunions. El mitjà és per correu ordinari o bé correu electrònic o bé contacte telefònic
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  L'objecte varia en funció de la temàtica. En termes generals és traslladar el posicionament del cooperativisme agrari vers cada una de les temàtiques tractades
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Enumerat en l'apartat de principals propostes normatives


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2022    fins a   12/31/2022
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   Import:   57.875,65 €
    Altres   Import:   482.702,77 €
    Consorcis   Import:   509.383,94 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   335.850,00 €
  Convenis:
    Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   Import:   641.000,00 €
    Organismes autònoms   Import:   140.598,53 €
 
        Import Total:   2.167.410,89

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 3.671.233,13 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 1.544.109,59
    Altres fonts   Import: 623.301,30
  Fonts privades:   Import: 1.503.822,24
 
    Import Total: 3.671.233,13 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
18/02/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial Cereals-Herbacis
23/02/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Arròs
25/02/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Falset
23/02/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de la Flor i Planta Ornamental
10/03/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Ucraïna
10/03/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Afectació del sector pel conflicte Ucraïna
08/03/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula de la Sequera
01/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Constitució Taula de Diàleg de les energies renovables
11/03/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la vinya i el vi
14/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió: Campanya de la flor i planta ornamental 2022
21/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunio de retorn taula d'Ucraïna
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
01/03/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Exclusió financera i estratègia consum productes cooperatius
01/03/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Desplegament reglamentari llei vitivinícola
26/10/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita seca
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
02/03/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Acte Central Intercooperació FCAC 20 anys del Pla de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries
24/02/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Benestar animal
02/03/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
1a reunió de la Taula Social del Canvi Climàtic
08/03/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Residus de l'activitat agrícola i ramadera
11/11/2021 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Acte
Diversos
28/12/2021 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Aspectes que afecten l’activitat de les cooperatives agràries que representen
08/03/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula sequera
10/03/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Afectació sector conflicte Ucraïna
23/03/2022 13:58:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general de Gestió i Control d'Ajuts Directes

Reunió
Campanya DUN i CGE
23/03/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Campanya DUN i Contracte global d'explotació
21/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Afectació sector conflicte Ucraïna
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió Taula Agrària
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Impacte al sector agroalimentari de la invasió russa a Ucraïna
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària extraordinària, conflicte d'Ucraïna
01/04/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Seguiment Conflicte entre Rússia i Ucraïna
12/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial Agrària dels Cítrics
20/04/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de Treball
21/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agraria del Porcí
23/02/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Agroambientals de l'Arròs
24/03/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió de seguiment de mesures preventives per a la lluita contra incendis
22/04/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió Territorial d'Assegurances
04/05/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de l'Oli d'Oliva
16/05/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè tècnic de seguiment de l’Halyomorpha halys
10/03/2022 10:03:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Conflicte d'Ucraïna
11/03/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la vnya i el vi
21/03/2022 16:33:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Retorn conflicte Ucraïna
14/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Campanya de la flor i planta ornamental 2022
23/05/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Control del robatori garrofes a la campanya 2022-23
02/06/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Cloenda assemblea
20/04/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Propostes i millores en benestar animal i digitalització del sector
12/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària dels Cítrics
09/05/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Diversos
21/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula sectorial del Porcí
21/04/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Estudi del PRRS a les explotacions
20/04/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
FCAC/Temes entitat
17/05/2022 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
Tecnologies Digitals Avançades aplicades
17/05/2022 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
Innovació al camp agrari
18/05/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Gelades
02/06/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Acte
Cloenda Assemblea FCAC
04/05/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial de l'oli
22/06/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula agrària
16/06/2022 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comité director Horta.net
14/06/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn
13/06/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió extraordinària sobre mesures de prevenció d'incendis campanya de la sega
09/06/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica cargol poma
02/06/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Acte
ACTE HC - Cloenda Assemblea General FCAC
02/06/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Cloenda Assemblea FCAC
26/05/2022 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè tècnic 2022 del programa Horta.net
16/05/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè Tècnic de seguiment de l’Halyomorpha halys
22/06/2022 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Taula Agrària
29/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Arròs
07/06/2022 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

Reunió
Convocatòria reunió FCAC-DACC seguiment PMCCA
09/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comissió tècnica cargol poma del delta de l'Ebre
07/06/2022 09:46:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

Reunió
Seguiment del programa de millora
14/06/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Campanya Flor i Planta 2022
13/06/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Extraordinària sobre mesures de prevenció d'incendis campanya de la sega
22/06/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
16/06/2022 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè director Horta.Net
29/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Arròs
14/07/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula del Cava
14/07/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula del Cava
11/07/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Pla estratègic del cava
21/07/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de la Llet
15/07/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pesta porcina Africana/PPAA amb integradores
25/07/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
1ª Taula de cogestió del pla de xoc pel control de danys cinegètics a la vinya
28/07/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió de gestió de baixes d'animals morts
27/07/2022 19:20:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
I Trobada per a la Sostenibilitat del Sector Agrari
16/09/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Trobada amb la Comissió Motora de l'Agenda Rural
02/06/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Barcelona

Acte
Cloenda XXXIX Assemblea General de la FCAC
07/09/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Diversos temes
14/06/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn
02/06/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Acte
Cloenda assemblea General FCAC
28/07/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió baixes explotació
20/09/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
PDR
04/10/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de la Mel
13/12/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària del conill
21/07/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la LLet
02/06/2022 13:00:00
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Acte
Assistència a la cloenda de la XXXIX Assemblea General
18/10/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca
28/07/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Comissió de gestió de baixes
11/10/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla director de l'horta
25/10/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Consell Català de l'Alimentació
22/11/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la producció agrària ecològica (PAE)
16/11/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava
07/11/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Situació dels vins escumosos a Catalunya
16/11/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula del Cava
08/11/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Xerta Sénia
18/10/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca
11/10/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió de seguiment del Pla director de l'Horta
01/12/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'horta
29/11/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè director Horta.net
06/09/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió tècnica informativa balanç de nitrogen en granja (BNG). Campanya 2021
04/10/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la Mel
30/09/2022 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Grup de treball bilateral FCAC
30/09/2022 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Grup de treball bilateral FCAC
20/12/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
1a reunió del comitè tècnic organitzador del Congrés Internacional de l'Horta 2023
13/12/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la Fruita Dolça
03/11/2022 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Valoració observacions document treball modificació Decret 153/19
02/11/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Gestió productes fitosanitaris caducat
19/12/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Diferents línies d'ajuts de la Conselleria que exclouen a les cooperatives agràries
27/10/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Jornada de Divulgació dels resultats projecte CERCOOP
22/12/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Assegurança instal·lacions cooperatives
22/11/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la producció agrària ecològica (PAE)
29/11/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè director Horta.net
20/12/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Temes pressupostaris diversos + Conveni FCAC
13/05/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Reunió cooperatives amb secció de crèdit
08/04/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Reunió cooperatives amb secció de crèdit
22/07/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Seguiment sectorial de les cooperatives
12/05/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Reunió cooperatives amb secció de crèdit
24/03/2022 11:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Grup de treball impuls Comunitats Energètiques Rurals Cooperatives
20/01/2022 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Situació actual cooperativa
02/12/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Reunió cooperatives amb secció de crèdit
29/09/2021 11:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
Trobada DG d'Economia Social i Solidària, Tercer Sector i les Cooperatives amb la DG d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
20/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària extraordinària de la Llet
20/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Pla de xoc control danys espècies cinegètiques
30/01/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Patronat Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya
31/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la Vinya i el Vi
27/01/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Mesa Ús sostenible dels productes fitosanitaris
31/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula sectorial Agrària de la Vinya
21/07/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Comissió de Seguiment Sectorial de les Cooperatives amb Secció de Crèdit
20/05/2022 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Programa Pilot FCAC
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
08/02/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de la FCAC
20/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Pla de xoc control de danys cinegètics
10/02/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Situació de la influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP)
09/02/2023 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació projecte producció agrària sostenible/PAS
13/12/2022 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Plans de gestió de dejeccions ramaderes / eDERAN
13/12/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita
01/12/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial de l'Horta
20/12/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè tècnic organitzador del Congrés Internacional de l'Horta 2023
05/12/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Pla pilot gestió productes fitosanitaris caducats 2023
17/11/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Comissió de Seguiment de Cooperatives amb Secció de Crèdit
14/09/2022 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
Respondet - iniciatives de comunitats energètiques
13/09/2022 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
Respondet - Iniciatives de comunitats energètiques
06/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Taula agrària
05/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Projecte d’intercooperació de la cooperativa Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL, amb vaquers
12/11/2019 12:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Projecte de l'entitat
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general

Reunió
Taula agrària
06/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula agrària
30/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Projectes singulars
29/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general de Turisme

Reunió
Explorar vies de comunicació
28/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Reunió
Benzineres desateses
22/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Cooperatives. Repàs de temes
08/09/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de PRODECA, SA

Reunió
Temes diversos
02/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Situació del sector
02/09/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Eleccions DOP Gàrrigues
25/03/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ordre assegurances
18/10/2018 11:43:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Fer la presentació de la jornada: Ser pagès és cosa de joves. Fomentar el coneixement entre els joves
03/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Cooperarativa Banyoles, Torelló i Castelló d'Empuríes
05/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Dejeccions ramaderes
05/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió sobre el balanç moratòria del sector
28/01/2020 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Cimera del Cava
18/02/2019 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectror porcí
04/10/2018 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Convocatòria per part del a FCAC. Reunió a Soldebre: FCAC+ COOP ASSOCIADES+ DARP+CR XERTA SÉNIA . Tema: reg
13/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Temes diversos
25/09/2019 13:13:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió conjunta amb el DG Enric Vinaixa
21/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector porcí
12/02/2019 12:56:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió amb el conseller Presentació FCAC i Anuari Socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya. Pla de Competitivitat de les cooperatives agràries i proposta de pla de reestructuració. Formació: recursos a disposició de la FCAC del Consorci de Formació Continua de Catalunya i formació a través del sistema de bonificació de la Seguretat Social. 4. Adequació dels projectes dels Ateneus
03/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió PAC. Sr. Bosque+ Sr. Pié
04/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió DARP+Infraestructrues.cat+ Comunitat de Regants del Xerta-Sénia, a Tortosa, Tema: Projecte de reg del Xerta-Sénia
09/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Primer document de posicionament PAC post 2020
15/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Plans de reestructuració i reconversió de la vinya 2019
18/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Acte
Presentació Jornada: Ser Pagès és cosa de joves!
11/04/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Sector agroalimentari després de les restriccions de transports aplicades en casos excepcionals
02/05/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Zones de limitació natural
15/05/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Xerta - Sénia
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Taula Agrària
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Reunió bilateral
19/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general

Reunió
Taula sectorial porcí
16/04/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla de desenvolupament rural i Declaració única de conreu
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Acte
Presentació Jornada eines de finançament per millorar competitivitat Coop Agrària a Lleida
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió bilateral
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general

Reunió
Taula Agrària
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general

Reunió
Bilateral FCAC
28/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Temes diversos
18/10/2018 13:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Acte
Presentació de la jornada: Ser pagès és cosa de joves !! Fomentar el coneixement entre els joves
19/10/2018 13:37:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Acte
Sant Jaume dels Domenys. Benvinguda a la jornada estratègica per fomentar el relleu agrari de les cooperatives catalanes
28/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Temes diversos
02/05/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió Xerta - Sénia
15/05/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
14/05/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Regadiu d'Almenar
17/05/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Dinar de germanor amb motiu de la XXXVI Assemblea General Ordinària de la FCAC
05/06/2019 10:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector porcí.
17/05/2019 13:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
XXXVI Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i posterior dinar
05/06/2019 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb el sector porcí
09/07/2019 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Signatura conveni DARP-FCAC
29/05/2019 12:58:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió de seguiment del pla marc del cooperativisme agrari català i de totes les polítiques de suport al col·lectiu
01/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Acte
Presentació de la Jornada de Dinamitzem les Agrobotigues - Jornada Formativa Fira Sant Miquel Lleida
14/01/2020 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ajuts Contracte global d'explotació (CGE) i Bestmap
01/08/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió Pla estratègic PAC post 2020. Objectiu 1
27/09/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Posicionament PAC
04/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió per tractar temes agraris
30/06/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Llei vitivinícola
30/06/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Xylella fastidiosa
30/06/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Xylella fastidiosa
27/11/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Maquinària Innovadora CGE
20/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Acte
Cloenda Assemblea General FCAC
20/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Acte
Cloenda Assemblea General FCAC
20/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Cloenda Assemblea General FCAC
19/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Llei Espais Agraris
09/05/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Indústria

Reunió
presentació per part de la Federació dels projectes on hi participa
08/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Presentació
01/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Dejeccions ramaderes
01/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Influença aviària
22/02/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla pilot per implementar una metodologia de càlcul del nitrogen generat en les expolotacions porcines
13/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Modificació decret 136+Modificació Decret40/2014 (dejeccions ramaderes)
22/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector Vinya
15/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
14/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula Agrària
11/11/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Acte
50è Aniversari de la Cooperativa Agrària de la Plana de Vic
10/11/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Temes varis
29/10/2016 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor

Reunió
Reunió sol·licitada per l'entitat amb relació a gestions amb la Generalitat
29/10/2016 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Secretari d'Economia

Reunió
Reunió sol·licitada per l'entitat amb relació a gestions amb la Generalitat
22/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Acte
Trobada anual entre la UE i Turquia sobre el sector de l'avellana
19/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió CORMA - FCAC
09/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió Assegurances Agràries amb diferents organitzacions agràries
30/07/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Temes diversos
25/05/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Cloenda de la XXXV Assemblea General FCAC i dinar de germanor
28/02/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reglament llei espais agraris
29/11/2019 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Qüestions vinculades a pressupost, competitivitat, assegurances, ajuts, inspeccions
02/08/2018 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
proposta moratòria
24/02/2020 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla estratègic nova PAC
25/02/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Afectació de la fauna salvatge als conreus d'arròs del delta de l'Ebre
24/11/2021 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'horta
25/11/2021 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la mel
03/03/2020 15:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Reunió
Reunió de presentació i funcionament
26/07/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè tècnic de seguiment de la Diabrotica virgifera
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Bilateral regular
05/07/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC)
18/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió telemàtica del president de la Generalitat amb el sector Agroalimentari
26/05/2021 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Polítiques actives d'ocupació
25/03/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Diversos
13/03/2020 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Sectorial de la Fruita
21/04/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Projecte producció agrària sostenible/Teams
15/04/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Sector cava
05/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula sectorial del porcí
18/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb el sector agroalimentari
15/05/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Ajuts assessorament en fertilització/Teams
20/05/2020 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Nitrogen
20/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Diversos
03/06/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Diversos
28/05/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Cimera del Cava
03/06/2020 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Avaluació i propostes COVID-19/Teams
19/06/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ajuts aiguats i temporal Glòria
21/07/2021 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Most concentrat rectificat (MCR)
27/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Visita Cimera del Cava
27/07/2021 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Cimera del Cava
06/07/2020 18:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Projectes de recuperació CORECO
06/07/2020 18:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Projecte recuperació CORECO
02/07/2020 18:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Valoració campanya agrària
09/07/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Anàlisi impacte de la COVID-19 en l'economia del Segrià
14/07/2020 18:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb representants de la fruita dolça
08/07/2020 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Propostes PAC post-2020: Ecoesquema, Agroambientals arròs i Ajut específic
08/07/2020 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ecoesquemes i agroambientals arròs
15/09/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Jornada Un preu just per la llet
21/09/2021 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla nacional estratègic de la Política agrària comuna (PAC)
15/09/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Jornada:- Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat?
28/09/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Cultiu de cànem per a usos terapèutics
15/12/2021 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Dector carni
30/11/2021 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector planta viva DACC intervencions sectorials
30/11/2021 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla pilot recollida de productes fitosanitaris
30/11/2021 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Planta viva
03/08/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Presentació de la línia d'ajuts del DARP per a viticultura afectada per míldiu
09/12/2021 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Cimera del Cava
21/12/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'arròs
16/12/2021 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica sectorial del cargol poma al delta de l'Ebre
30/07/2020 15:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Ajuts míldiu
03/08/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Problemàtica plaga del míldiu
17/09/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació reunió sector porcí
17/09/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Presentació reunió sector porcí
17/12/2021 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts Filomena
16/12/2021 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió extraordinària informativa/Impost emissions GEH
09/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè de seguiment de la Xylella fastidiosa
02/10/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pagament bestreta i arquitectura verda Política agrària comuna
05/10/2020 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
30/09/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Temes diversos
18/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtic amb el Sector Agroalimentàri, acompanyament MHP.
01/10/2021 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Presentació Jornada ADV
09/10/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Registre de terres
05/10/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula Agrària
30/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió Taula Agrària extraordinària
05/10/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Inauguració jornada Diabròtica virgiferea, nova plaga en blat de moro
03/11/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió de treball del sector porcí
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Presentació de projectes i continuïtat i futur de les seves empreses
21/10/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió OPAS Renovables
01/12/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió Taula Agrària Extraordinària
26/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Cimera del cava
02/12/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Propostes del MAPA, relatives als ajuts de primera instal·lació de joves i els ajuts a les zones amb limitacions naturals.
30/10/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ajuts reestructuració i reconversió de la vinya
30/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula Agrària
24/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Cimera del cava
13/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Diversos
10/11/2020 13:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement

Reunió
Canvi d'impressions.
30/07/2020 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Emergència climàtica, gestió de recursos hídrics, coexistència de fauna protegida i activitat agrària, ANCat, gestió de residus, economia circular i Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
07/07/2020 10:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
Reunió acompanyant HC Calvet
27/10/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
27/10/2021 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula per a la sostenibilitat agroramadera i forestal
14/10/2021 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
DATAGRI
16/12/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Programa de desenvolupament rural (PDR)
11/01/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Consell Assessor del Cava
11/01/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball
17/12/2020 17:15:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè director Horta.Net
21/12/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Sectorial de l'arròs
14/01/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial extraordinària del porcí
26/01/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'aviram i els ous
28/01/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Diversos
20/01/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Convocatòria patronat FPPC/Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya
30/07/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Temes diversos departament
09/02/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reial decret de suport al sector vitivinícola (PASVE)
24/02/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
1r Comitè Tècnic de seguiment de l’Halyomorpha halys
10/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de la vinya
27/10/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
21/10/2021 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Decret de renovables
21/10/2021 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Decret de renovables
14/10/2021 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts dissociats
06/10/2021 15:49:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Pla de desenvolupament rural
07/04/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió cooperatives agràries vinculades al canal Xerta-Sénia
07/04/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Regadiu
07/04/2021 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Presentació de la primera fase de construcció del canal de reg Xerta-Sénia
18/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula sectorial oli d'oliva
07/04/2021 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Acte
Visita obres canal Xerta Sénia i atenció als mitjans de comunicació
29/08/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Pacte Nacional sector agrari i alimentari + David Mascort, Teresa Masjuan, Oriol Anson, Carmel Mòdol i Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
02/08/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
27/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla reestructuració i reconversió de la vinya
20/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
20/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Reunió informativa sobre el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
20/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió informativa sobre el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, amb David Mascort i Teresa Masjuan
06/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Maquinària / viveristes
15/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Lliurament premis oli d'oliva
19/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
PAC post 2020
03/12/2018 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
PAC post 2020
05/12/2018 09:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Taula agrària
24/01/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
DUN i Contracte global d'explotació
05/12/2018 09:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula agrària
05/12/2018 09:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula agrària
26/01/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Zones de limitació natural
17/01/2019 15:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Canal Xerta - Sénia
14/01/2019 08:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Contracte global d'explotacio
06/02/2019 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts a l'explotació
06/02/2019 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts a l'explotació
05/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
05/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
12/02/2019 12:29:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació de la FCAC i de l'Anuari Socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya.
11/03/2019 12:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Estatuts de l'ALLIC
22/03/2019 09:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball targeta vitivinícola
15/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Qüestionari PAC
19/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Maquinària agrícola i competitivitat
05/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Retirada i destrucció d'animals morts a les explotacions ramaderes
08/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Assegurances
05/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Retirada i destrucció d'animals morts a les explotacins ramaderes
22/10/2019 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Previsió pagaments
06/11/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió Xerta-Sénia
15/11/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Situació actual del cava
13/11/2019 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Llei d'orientació agrària
28/11/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Presentació del Conveni de col·laboració intersectorial entre entitats i empreses del sector primari. També hi participen: Mel Múria + Cooperativa l'Avellanera + Productes Làctics
03/12/2019 15:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de l'horta
13/04/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
21/04/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Projecte sobre la producció agrària sostenible (PAS)
27/04/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Biosansa Catsud
11/11/2021 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Diversos
11/11/2021 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
Diversos
11/11/2021 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Estratègia per a la bioeconomia circular, comunitats energètiques rurals cooperatives i les legalitzacions ambientals.
11/11/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Reunió
Estratègia per a la bioeconomia circular, les comunitats energètiques rurals cooperatives i les legalitzacions ambientals
18/05/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació Producció Agrícola Sostenible (PAS)
16/12/2021 10:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Reunió
Presentació projecte
16/11/2021 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Agroambientals
27/05/2021 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Programació de Desenvolupament Rural període 2023-2027
01/06/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Agroambientals
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Bilateral
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral
13/07/2021 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Limitació creixement d'explotacions ramaderes en zones vulnerables
09/07/2021 12:15:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Problemàtica producció / comercialització de la llet de vaca
06/07/2021 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Temes diversos del sector
16/12/2019 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ajuts competitivitat
14/12/2021 13:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Reunió delegada per el HC. Volien exposar els projectes i temes d'interès per la continuïtat i futur de les empreses agràries
01/02/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
6a reunió Grup de Treball de Joves PDR.cat2020 – Relleu generacional
10/02/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Xerta Sénia
10/02/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Agricoop. Bigdata
22/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la flor i planta ornamental
15/03/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica cargol poma al delta de l'Ebre
14/03/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'aviram i els ous
02/03/2023 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió MHP Taula Social del Canvi Climàtic
10/01/2023 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb el MHP
21/12/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Fauna cinegètica
04/04/2023 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Reunió d'intercooperació de cooperatives del Priorat
29/03/2023 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Nous projectes de les FCAC incorporats en la sol.licitud de conveni amb CoopCat
24/03/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
L'impuls de les comunitats energètiques rurals cooperatives
09/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
reunió Taula Agrària
13/03/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reunió extraordinària TSA Vinya: ajut a la verema en verd
29/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Afectació plaga conills
13/04/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball FCAC-DACC+Dejeccions ramadres
12/04/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària dels cítrics
05/04/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Proposta dels criteris tècnics projectes agrovoltaics
03/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Trobada per la simplificació administrativa
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Taula Agrària
15/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Treballs de revisió càrrega administrativa
13/04/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Ajut a la Llavor Certificada Arròs
18/04/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària del Porc
31/10/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Participació elaboració Decret de desenvolupament Llei 2/2020
03/11/2023 08:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Organització jornada vinya
14/09/2023 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Presentació del DG al president de l'entitat
15/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Treballs de revisió càrrega administrativa
15/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general de Gestió i Control d'Ajuts Directes

Reunió
Treballs de revisió càrrega administrativa
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
25/04/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació Hub Sanitat Vegetal
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió Taula Agrària extraordinària
24/11/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Acte
Cloenda de la Jornada "La vinya entorn de la sequera"
12/05/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Grup de Treball de comunitats energètiques
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris / sequera
03/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió tècnica sequera
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària Extraordinària
02/02/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Entrevista Tandem Social
15/02/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Situació cooperatives sector oli oliva campanya 2022/23
02/03/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Acte Central Interocooperació FCAC
08/03/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Acompanya consellera a la reunió de GEO-Ponent
03/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Simplificació administrativa
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
03/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera sector agrari
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
03/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
12/05/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió de la Plataforma de la sequera
12/05/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
17/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sectors agraris sequera
18/05/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Bilateral
18/05/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral DACC-FCAC
18/05/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral DACC-FAC
17/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Convocatòria amb l'OdD de la Taula Agrària Extraordinària
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària Extraordinària
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària Extraordinària
24/05/2023 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sequera/sectors agraris
24/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sector agrari sequera
23/05/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'Oli d'Oliva
18/05/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Ajuts a l’estructura tècnica de les cooperatives, seguiment pla de millora de les cooperatives agràries, pla de biogàs, port de Tarragona
07/06/2023 00:00:00
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Acte
Assistència a l'acte de cloenda i posterior dinar de germanor de la 40a Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
02/06/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Flexibilització ordre sequera
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
03/05/2023 10:33:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Lleida

Reunió
Taula cogestió danys conill
21/07/2023 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Grup Motor Bloc4
20/07/2023 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Comissió de Seguiment de les Cooperatives amb Secció de Crèdit
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió sectors agraris sobre sequera
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sectors agraris
24/05/2023 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
22/05/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula Cogestió danys espècies cinegètiques a la vinya
18/05/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Ajuts diversos a les cooperatives, Pla de millora, Pla de biogàs i comunitats energètiques, préstecs ICF, port de Tarragona.
07/06/2023 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
40ª Assemblea general ordinària FCAC
07/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Acte
Acompanya la consellera a la 40ª Assemblea general de la FECAC
30/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Instal·lació punt recàrrega vehicles elèctrics
16/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió amb els membres de la Taula Agrària
14/06/2023 00:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sectors agraris - sequera
19/06/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Patronat de la Fundació de la Pagesia de Catalunya
16/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Convocatòria membres Taula Agrària
28/11/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Plenari Consell Català de l'Alimentació
27/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària extraordinària
27/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
11/12/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Comissió de seguiment de la Taula Nacional de l'Aigua
05/12/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Gestió de recollida i destrucció de cadàvers
11/12/2023 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica
14/12/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Modificació financera PEPAC
21/12/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Fauna cinegètica
12/01/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava: dades agroclimàtiques, situació estocs, estadístiques de comercialització i previsions, control oficial i mesures d'acompanyament al sector.
14/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
29/06/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector apicultor. Ajuts apícoles
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris - sequera
04/07/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Ordre organització productors
04/07/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la vinya i el vi
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sectors agraris - sequera
15/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Agricultura periurbana
15/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Conreus herbacis
27/03/2023 15:05:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reunió extraordinària de la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
10/01/2023 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Revisar i tractar temes del Sector
30/06/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
26/06/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Taula Nacional de l'Aigua
26/07/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Reunió
Presentació empresa
26/07/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua

Reunió
Presentació empresa
26/10/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
ZEPA
24/05/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
15/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Conreus herbacis
15/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Delimitació zones d'agricultura periurbana
14/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
02/06/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Flexibilització ordre de la sequera
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
30/06/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
11/07/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de ramaderia
20/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Consell Català de la Innovació Agroalimentària
13/07/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'arròs
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Ajuts sequera
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Taula de Cogestió del Cava
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Taula de treball del cava
18/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la llet
18/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la llet
14/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè tècnic de seguiment de Xylella fastidiosa
13/07/2023 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Benestar animal
11/07/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Simplificació administrativa
12/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
11/07/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula de simplificació administrativa
11/07/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Apicultura
15/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Horta
08/05/2023 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Reunió
Intercanvi d'impressions, objectius i tractar temes que afecten al sector.
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera
12/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió Sequera
26/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera
27/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió d'animals morts a les explotacions
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
26/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Taula Nacional de l'Aigua
03/08/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
27/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió animals morts en explotació
26/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Barcelona

Reunió
Taula de Cogestió del Cava
31/08/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Delta del Llobregat
16/02/2023 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Comissió de Seguiment de les Cooperatives amb Secció de Crèdit
14/02/2023 13:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Línia de Suport a cooperatives agràries per constituir comunitats energètiques
08/02/2024 18:35:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Acte d'inauguració Visca la Terra. 50 anys de la Unió de Pagesos.
21/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Política Marítima i Pesca Sostenible

Reunió
Consell Català de la Innovació Agroalimentària
14/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió Comitè tècnic Xylella fastidiosa
27/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Comissió de cadàvers
21/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Acte
Pla innova 2030. Estratègia d’innovació al sector agroalimentari, forestali del medi rural
03/08/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula agrària extraordinària
31/08/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Delta del Llobregat
21/04/2023 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
1er. Webinar Respondet
31/08/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Delta del Llobregat
13/09/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Diversos
14/09/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària del vacum de carn
19/09/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera
03/10/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la mel
28/09/2023 13:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Explicació de la Llei de la producció agrària sostenible (PAS)
11/10/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de ramaderia
18/10/2023 11:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Trobada 2 anys dels Decret Llei de les energies renovables.
08/11/2023 09:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Sequera
18/10/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Trobada 2 anys decret de desplegament de les energies renovables
13/09/2023 09:15:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts sequera
31/08/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Zepa Delta Llobregat
30/01/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de Treball de Ramaderia
02/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Ramaderia davant la possibilitat d’entrada amb emergència per sequera
07/02/2024 18:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Problemàtica dels agricultors i ramaders
07/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector porcí i Reial decret 159/2023 de benestar animal
01/02/2024 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Càrrega ramadera
31/01/2024 11:05:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reunió extraordinària de la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
07/02/2024 18:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb les entitats de pagesos.
09/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
02/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Sequera
02/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió organitzacions Agràries FCAC+UP+JARC
09/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
19/10/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sequera amb sectors agraris
19/10/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Dia Internacional de les Dones Rurals
23/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Taula Social del Canvi Climàtic
26/10/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita seca
26/10/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
ZEPA Llobregat
08/11/2023 09:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris. Sequera
31/08/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Delta del Llobregat
23/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Taula Social del Canvi Climàtic
23/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
Taula Social del Canvi Climàtic
19/10/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
03/11/2023 08:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Jornada sobre la vinya
15/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'Horta
08/03/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Geo-Ponent
22/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita dolça
22/11/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió sectors agraris / sequera
29/02/2024 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava
19/04/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Projectes de comunitats energètiques rurals
29/02/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Problemàtica sector agrícola i ramader
06/11/2023 12:00:00
Departament de la Presidència
delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.

Reunió
Constitució de la Taula Territorial de l'Aigua a la vegueria de Barcelona
09/10/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió motora agenda rural
05/12/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Flexibilitzacions de la PAC
08/11/2023 09:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
26/10/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
ZEPA Llobregat
21/12/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula de la sequera
14/12/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Modificació financera PEPAC
12/12/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Preu recollida animals morts a l'explotació
05/12/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Recollida animals morts a l'explotació
27/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
14/12/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Oli
14/09/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Vacum de Carn
12/09/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
6a reunió del Comitè organitzador del Congrés de l'horta
13/09/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Ordre bases projectes de biomassa
19/09/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Acte
Jornades PATT Impuls del biogàs rmaderia terres de Lleida
19/10/2023 09:15:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Acte
Jornada de tancament del projecte CER.COOP Nous horitzons
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
27/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Ajuts
29/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Seguiment EAPF
29/02/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
29/02/2024 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Seguiment Pla pilot inspeccions EADR amb el sector
05/03/2024 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Manifest apícola Tarragonina
12/03/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Prevenció de riscos d'incendi per programa SEGA 2
13/03/2024 08:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Acte
Comissió tècnica cargol poma
13/03/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica del cargol poma
14/03/2024 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària dels cereals herbacis
11/04/2024 15:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Situació de la Federació
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
14/03/2024 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Acte
TS Cereal
15/03/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de membres de la TA + Plataforma pagesa
15/03/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts sequera
15/03/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Problemàtica sector agrícola i ramader
10/04/2024 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Aeroport
21/03/2024 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Propostes de canvi PEPAC (per part del MAPA)
26/03/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de l'aviram i els ous
21/03/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
21/03/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
21/03/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
29/04/2020 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Regadiu
15/03/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Sequera
04/04/2024 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial extraordinària de la fruita dolça
11/04/2024 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus) Delta del Llobregat
11/04/2024 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus) Delta del Llobregat
11/04/2024 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus) Delta del Llobregat
15/04/2024 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Fauna cinegètica
15/04/2024 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general de Boscos i Gestió del Medi

Reunió
Fauna cinegètica
15/04/2024 00:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Fauna cinegètica
16/04/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
GT eDERAN
17/04/2024 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Pla de recerca de l'INCAVI
18/04/2024 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Recollida animals morts a l'explotació
04/04/2024 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Acte
Taula Sectorial de la Fruita Dolça
22/04/2024 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Malaltia hemorràgica i tuberculosi
26/04/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Cultius llenyosos i PAC
26/04/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de Treball del Govern, membres de la Taula Agrària i membres de la Plataforma Pagesa
26/04/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Grup de Treball del Govern, membres de la Taula Agrària i membres de la Plataforma Pagesa
26/04/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Sessió de retorn del ple monogràfic
30/04/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Ajuts minimis a cooperatives