Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Telecos.cat - Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
Número identificador:   129   Data d'alta:   07/28/2016 19:40:32
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.telecos.cat   Adreça electrònica:   secretaria@telecos.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 07/29/2016
Data límit per a la propera actualització: 07/29/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
L¿Associació té com a objecte bàsic el desenvolupament professional dels associats i el progrés de l¿enginyeria, de les empreses i de la societat en general.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Plaça   Nom via:   de Ramon Berenguer el Gran   Número:   1
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08002   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Salvador   Primer cognom:   Ramon   Segon cognom:   Pauli
  Càrrec:   DIRECTOR

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Justícia
    · Infància, família i gent gran
    · Relacions exteriors
    · Empresa i competència
    · Indústria i energia
    · Llengua i identitat
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Mobilitat i transport
    · Inclusió i benestar social
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Treball o ocupació
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Educació i formació
    · Cultura
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Economia i sector financer
    · Esports i lleure
    · Joventut
    · Turisme
    · Informació i comunicació
    · Habitatge
    · Comerç i consum
    · Emergències i seguretat
    · Participació i ciutadania
    · Administració i serveis públics
    · Salut
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  El foment del progrés de l¿enginyeria, posant-la al servei de la societat. Esdevenir el referent tècnic dels graduats, màsters universitaris i enginyers dels àmbits de la telecomunicació, l¿electrònica i el multimèdia que siguin persones associades, al llarg de tota la seva vida professional en el sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Amb la Secretaria de Telecomunicacions, Dept Indústria, Empresa i Coneixement i els que es puguin esdevenir, per al desenvolupament de les TIC en general i l'enginyeria.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  accions concretes per al desenvolupament del pla d'acció de govern en l'àmbit TIC i enginyeria.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Tot el relatiu amb les TIC i l'enginyeria.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   8.000,00 €
 
        Import Total:   8.000,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   200.000,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
21/03/2022 19:15:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Acte
27a Nit de les Telecomunicacions i la informàtica
21/03/2022 19:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Acte
27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
21/03/2022 19:15:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
25/04/2022 14:00:00
Departament de Justícia
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Reunió
Dinar de treball amb els degans dels col·legis tècnics
25/04/2022 17:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
50è Aniversari de l'Escola de Telecomunicacions
21/03/2022 19:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Acte
Nit de les Telecomunicacions
21/03/2022 19:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Acte
27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
25/04/2022 14:00:00
Departament de Justícia
subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Protectorat (e.f.)

Reunió
Dinar de treball amb els degans dels col·legis tècnics per tractar temes d'interès del registre i publicitat d'aquests col·legis
16/09/2022 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
Presentació de noves activitats
29/09/2022 17:30:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC)

Acte
Cap a una societat digital més ètica i segura
29/09/2022 17:30:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Acte
Telecos.cat "Sant Gabriel" - CAP A UNA SOCIETAT DIGITAL MÉS ÈTICA I SEGURA
16/09/2022 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Reunió
Presentació noves activitats
17/07/2018 00:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Acte
Presentació del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC
17/07/2018 00:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Presentació del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC
18/03/2019 18:30:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Acte
Assisteix a La Nit de les Telecomunicacions a l'Auditori de Barcelona
02/10/2018 00:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Acte
Celebració del dia de Sant Gabriel
23/10/2018 00:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Reunió
Talent digital
02/10/2018 00:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Celebració de Sant Gabriel 2018
17/05/2018 00:00:00
Departament de la Presidència
Secretari

Acte
Dia mundial de les telecomunicacions, internet i societat de la informació
15/05/2019 11:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Acte
Celebració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació
15/05/2019 11:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Celebració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació
23/02/2017 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
22a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
22/02/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Acte
Nit de les teleComunicacións
29/09/2017 00:00:00
Departament d'Ensenyament
Consellera d'Ensenyament

Acte
Cloenda de la Jornada "L'enginyer de 2050"
26/10/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Reunió
Temes referents al Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions
28/07/2016 00:00:00
Departament de la Presidència
Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Reunió
Coordinació nova associació professionals TIC
20/11/2019 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Reunió
Tractar proposta d’estratègia tecnològica de futur per a la TDT.
17/02/2020 19:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital

Acte
Nit de les telecomunicacions i la informàtica 2020
17/02/2020 19:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Polítiques Digitals

Acte
Nit de les telecomunicacions i la informàtica 2020
17/02/2020 19:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Nit de les telecomunicacions i la informàtica 2020
17/02/2020 19:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Acte
25ª Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
15/12/2021 18:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Acte
Presentació Estratègia Digital del Govern
23/09/2021 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
Presentació institucional
15/05/2020 11:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital

Acte
Dia Mundial de les Telecomunicacions
15/05/2020 11:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Polítiques Digitals

Acte
Dia Mundial de les Telecomunicacions
15/05/2020 11:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Dia Mundial de les Telecomunicacions
30/06/2020 11:30:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
Reunió Associació Professionals TIC
29/09/2020 17:45:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital

Acte
Celebració de Sant Gabriel - Lliurament de premis Galileu
19/10/2021 10:30:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Reunió
Presentació properes accions
29/09/2021 18:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Acte
Jornada de Sant Gabriel
23/01/2019 12:29:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Presentació de l'entitat.
18/03/2019 18:59:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Acte
La nit de les telecomunicacions
18/03/2019 18:59:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Nit de les Telecomunicacions
22/02/2018 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari

Acte
Nit de les Telecomunicacions
01/03/2018 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari

Reunió
Associació TIC Catalunya
03/10/2019 18:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital

Acte
Celebració jornada de Sant Gabriel
25/09/2019 09:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Polítiques Digitals

Acte
Diada de les Telecomunicacions
16/06/2021 19:15:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Acte
26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
14/10/2021 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
Talent digital i innovació
29/09/2021 18:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Acte
Lliurament de premis Galileo i Copernicus Masters (dins de l'acte de Celebració de Sant Gabriel 2021 de TELECOS.cat)
09/03/2023 19:25:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència

Acte
assistència a la 28a. Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.
13/02/2023 13:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretària de Polítiques Digitals

Reunió
Presentació institucional
09/03/2023 19:30:00
Departament d'Empresa i Treball
secretària de Polítiques Digitals

Acte
Nit de les Telecomunicacions
28/06/2023 13:30:00
Departament de la Presidència
secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital

Reunió
Noves propostes
04/07/2023 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretària de Polítiques Digitals

Reunió
Presentació institucional nou director
15/04/2024 16:30:00
Departament de la Presidència
secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital

Reunió
Xarxa EBSI (European Blockchain System Infrastructure). Es proposa la possibilitat d'implementar un node a Catalunya i també un cas d'us.
20/03/2024 18:30:00
Departament de la Presidència
directora general d'Administració Digital

Acte
29a Nit de les telecomunicacions i la informàtica