Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Dincat, associació empresarial d'econmia social
Número identificador:   118   Data d'alta:   07/27/2016 13:23:02
Número d'inscripció a registres externs:   977300009   Data d'inscripció a registres externs:   10/28/1994 01:00:00
Registre extern:   Direcció General de Relacions Laborals
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   sperez@dincat.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 07/25/2016
Data límit per a la propera actualització: 07/25/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Dincat AEES és una organització privada, sense ànim de lucre, constituïda per entitats socials que atenen col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d¿exclusió, principalment persones amb discapacitat intel·lectual.La seva fi és vetllar pel interessos empresarials dels seus membres

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Joan Güell   Número:   90-92
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08028   Telèfon:   934118584
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Sara   Primer cognom:   Pérez   Segon cognom:   Arroyo
  Càrrec:   Gerent

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Joventut
    · Empresa i competència
    · Infància, família i gent gran
    · Educació i formació
    · Comerç i consum
    · Economia i sector financer
    · Habitatge
    · Esports i lleure
    · Treball o ocupació
    · Inclusió i benestar social
    · Administració i serveis públicsInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Legislació en l'àmbit de les relacions laborals i la negociació col·lectiva Legislació en l'àmbit de l'educació i l'atenció precoç Legislació en l'àmbit dels serveis assitencials i d'atenció a les persones Legislació sobre economia social, tercer sector social Altres normatives sobre formació, subvencions, i legislació sobre associacions, fundacions, cooperatives, etc Legislació relativa a la contractacio pública i concertació de serveis Legislacio sobre persones amb discapacitat
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Les mencionades al quadre anterior
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Defensa dels interessos empresarials de les entitats que atenen a persones amb discapacitat intel¿lectual o altres col·lectius en risc d'exclusió
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes les que es puguin produir en els àmbits mencionats al quadre superior d'aquest apartat


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   108.860,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
15/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
16/10/2020 12:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació
Josep Bargalló Valls
Reunió
Seguiment Inici de curs 2020-2021 (COVID-19)
20/08/2020 13:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació
Josep Bargalló Valls
Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, centres d'educació especial (COVID-19)
18/02/2019 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Abordar l?envelliment/deteriorament de les persones ateses i la importància de treballar, conjuntament, per cercar els suports necessaris per aquestes persones. Visita a les instal·lacions
05/03/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Sessió de treball PESS
18/07/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Acte
Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats
09/12/2019 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació nova junta
20/04/2020 13:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitat - Covid19
27/04/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
04/05/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitats- Covid19
11/05/2020 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitats- Covid19
15/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Desconfinament en relació a les persones amb discapacitat
19/05/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
03/06/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
15/06/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
11/03/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Reunió amb Patronals Sindicats - Plans de contingència Covid19. També va assistir La unió (UCH)
12/03/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Covid19
30/03/2020 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
ENTITATS DISCAPACITATS - situació actual
06/04/2020 13:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Reunió entitats discapacitats - Covid19
13/04/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
ENTITATS DISCAPACITATS - COVID19
15/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat - COCARMI.
10/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
situació actual dels centres especials de treball
25/10/2018 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
Obertura del II Congrés d'Entitats Dincat
23/10/2018 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió de treball amb el president
26/07/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Presentació
13/09/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari d'Infraestructures i Mobilitat
Ricard Font i Hereu
Reunió
Comentar temes de mobilitat que afecten als col·lectius que representen
13/09/2016 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Temes de mobilitat que afecten al col·lectiu
07/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
presentació iniciatives i possibles vies de col.laboració
16/01/2019 10:21:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió amb el secretari general Tema: greu situació financera dels centres especials de treball
23/01/2019 10:28:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió al Parlament amb el conseller més el secretari Iglesias Situació dels centres especials de treball
25/10/2018 11:19:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Congrés AEES DINCAT. Invitació al II Congrès d'entitats l'Associació empresarial d'economia social (AEES)
14/05/2019 18:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Albert Castellanos Maduell
Reunió
Presentació
25/10/2018 13:40:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Acte
Recinte Modernista de Sant Pau II Congrés d'entitats de l'AEES DINCAT
14/05/2019 18:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Presentació
17/06/2019 17:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
Presentació del llibre blanc de la formació, l'ocupació i treball de les persones amb discapacitat i amb especials dificultats.
17/06/2019 16:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya.
25/02/2019 14:11:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió conjunta amb el SG per tractar el tema de la distribució dels fons per a polítiques actives d'ocupació 2019
05/04/2019 15:39:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Analitzar la situació dels centres especials de treball amb les dues entitats pel finançament de l'any 2019
17/06/2019 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Acte
Presentació del LLibre Blanc AEES DINCAT
01/04/2019 15:12:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió amb AEES DINCAT per la situació del sector
30/03/2019 13:25:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Acte
Acte reivindicatiu i polític protagonitzat per persones amb discapacitat intel·lectual, a la Plaça Catalunya de Barcelona
16/01/2019 16:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Parlar sobre la situació dels Centres Especials de Treball d?iniciativa social
15/06/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Intercanvi d'opinions
27/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Acte
31es jornades de la DINCAT: la transformació, l'objectiu.
04/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Centres especials de treball. Situació del sector
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Directora general d'Educació Infantil i Primària
Carme Ortoll i Grífols
Reunió
Esmenes i propostes al Decret d'Escola Inclusiva
06/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Persones discapacitades. Situació actual
07/12/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Atenció precoç. Entitat social
17/09/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
Homenatge a Francesc Martínez de Foix i Llorens
03/11/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Reunió
Reunió de treball
28/10/2016 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
acte
Presentació estudi DINCAT, Recerca sobre la victimització que afronten les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
22/10/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Acte
Inauguració Congrés de les entitat de l'AEES
22/10/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social
Joan Ramon Ruiz Nogueras
Acte
Assistència Congrés d'Entitats
30/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Discapacitat intel·lectual. Repàs de temes
08/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Protecció Social
Joan Ramon Ruiz Nogueras
Reunió
Explicar objectius congrés octubre 2016
29/06/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Centres especials de Treball
23/10/2018 15:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Presentació amb MHP
23/10/2018 15:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Acompanyament reunió amb MHP
25/10/2018 11:29:00
Departament d'Ensenyament
directora general de Centres Concertats i Centres Privats
Pilar Contreras Llanas
Acte
Acte II Congrés de l?AEES Dincat
23/01/2019 11:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Situació CET's per pujada SMI
16/01/2019 12:07:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
reunió amb el SG per parlar de la situació dels CET's
08/02/2019 08:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Presentació Projecte
27/02/2018 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Secretari General del Departament d'Ensenyament
Lluís Baulenas i Cases
Reunió
Situació actual.
27/02/2018 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Director general
Miquel Mateo García
Reunió
Reunió representants patronals i sindicats sector ensenyament privat a Catalunya
05/11/2019 10:58:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats
Pilar Contreras Llanas
Reunió
Sra. Marta Sendra i Vanessa Àlvarez, consulta sobre la anomenat premi de fideliitat.
09/12/2019 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Presentació nova junta i altres temes
23/10/2019 11:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Mercè Antònia Garau i Blanes
Reunió
Desenvolupament de la formació dual al lloc de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual
09/01/2020 13:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Acte
Cloenda Seminari DINCAT - Model de col·laboració públic-privat