Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Proa (productors Audiovisuals Federats)
Número identificador:   1170   Data d'alta:   12/13/2016 10:33:56
Número d'inscripció a registres externs:   8616   Data d'inscripció a registres externs:   04/11/2008 00:00:00
Registre extern:   Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.proafed.com   Adreça electrònica:   mbou@proafed.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 12/07/2016
Data límit per a la propera actualització: 12/07/2017

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
ROA - Productors Audivisuals Federats és una Federació legalment constituïda, que té com a finalitat la defensa dels interessos de les Associacions que la integren així com de la resta del sector de la producció audiovisual en general i en especial, sense que això tingui caràcter exhaustiu.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Provença   Número:   281
Bloc:     Pis:   2   Escala:     Porta:   2
Codi postal:   08037   Telèfon:   932010477
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Maria Montserrat   Primer cognom:   Bou   Segon cognom:   Sala
  Càrrec:   DIRECTORA GENERAL

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Llengua i identitat
    · Relacions exteriors
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Indústria i energia
    · Economia i sector financer
    · Empresa i competència
    · CulturaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Principals propostes normatives: Participació en l'elaboració de bases específiques de subvencions, revisió de llei del cinema, revisió de les lleis que afectin a la regulació de l'audiovisual. Principals polítiques públiques: Pacte Audiovisual, Pla Estratègic ICEC, programes d'internacionalització de l'audiovisual català, Trobades formatives i informatives per les desgravacions fiscals, Participació en mercats i festivals.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Assessorament estratègic i tàctic, reunions, audiències, informes, preparació i difusió de cartes, material informatiu, materials de debat, organització d'actes, reunions i activitats promocionals. En forma oral i escrita, mitjançant correu electrònic principalment, presencial i telèfon. De manera directa.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Objecte sobre el qual s'han versat les comunicacions, reunions, contribucions i audiències: bases específiques de subvencions (audiovisual), Pla Estratègic de l'ICEC, Pacte Audiovisual (Presidència), Internacionalització audiovisual català, Trobades formatives i informatives sobre desgravacions fiscals, mercats i festivals (audiovisual).
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Voluntat d'influir de manera directa en la confecció i revisió de normativa específica de l'audiovisual (lleis que l'afectin i bases reguladores de subvencions), polítiques d'internacionalització de l'audiovisual català, Pacte Audiovisual, normativa sobre desgravacions fiscals (audiovisual), mercats i festivals audiovisuals.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Convenis:
    Departament de Cultura   Import:   230.000,00 €
  Altres:
    Departament de Cultura   Import:   60.000,00 €
 
        Import Total:   290.000,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   474.000,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
17/06/2022 13:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
05/07/2021 10:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Llei de l'Audiovisual
24/03/2022 11:30:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Projecte Catalunya Media City.
04/11/2022 12:00:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Reunió
Llei de l'Audiovisual de Catalunya
14/12/2022 19:00:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Acte
Nit PROA
07/02/2023 17:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
23/01/2020 09:58:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Reunió
Pressupost Cultura
23/01/2020 18:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Reunió amb empreses del sector cultural, per parlar del pressupost de cultura
27/07/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Presentació institucional
11/07/2018 00:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Presentació de l'entitat
07/05/2019 17:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Presentació de l'entitat i del sector
07/01/2019 10:29:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Reunió
Presentació empresa
13/03/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana

Reunió
Estratègia actuació lligada al Llibre Blanc de l'Audiovisual
13/03/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Reunió
Parlar estratègia actuació lligada al Llibre Blanc de l'Audiovisual
16/02/2017 00:59:00
Departament de Cultura
Conseller de Cultura

Reunió
Reunió
14/12/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Reunió
Reunió de treball
17/11/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Reunió
Parlar projectes
17/11/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana

Reunió
Parlar projectes
16/09/2017 00:00:00
Departament de Cultura
Conseller de Cultura

Reunió
Defensa dels interessos de les Associacions que la integren així com de la resta del sector de la producció audiovisual en general i en especial, sense que això tingui caràcter exhaustiu
07/11/2019 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Reunió
Tractar acords en el sector audiovisual.
03/03/2020 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Reunió
Reunió amb entitats del sector cultural Actua Cultura
29/10/2021 11:00:00
Departament de la Presidència
secretari de Mitjans de Comunicació

Reunió
Presentar-se
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica entitats món de la cultura acompanyament MHP
06/10/2021 18:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Plans i projectes de la Federació
17/12/2018 11:29:00
Departament de la Presidència
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Reunió
Tractar temes sector audiovisual
19/11/2019 16:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Trobada amb el president de l'entitat, Sr. Raimon Masllorens, per establir possibles vies de comunicació
29/01/2024 18:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
27/04/2023 16:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Secretari general del Departament d'Economia i Hisenda

Reunió
Per tractar qüestions d'interès del Departament d'Economia
27/04/2023 16:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Consellera d'Economia i Hisenda

Reunió
Per tractar del projecte dels pressupostos i de la situació actual del sector audiovisual
27/12/2023 10:30:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
21/06/2023 09:30:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Pla estratègic d'Animació
09/06/2023 12:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Acte
Participació al podcast Veus de l'Audiovisual
21/06/2023 16:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Reunió Catalunya Media City i PROA
18/12/2023 18:30:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Acte
Nit Proa 2023. Trobada anual de la Federació de Productors Audiovisuals
14/09/2023 17:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
01/08/2023 18:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
04/11/2022 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió

Reunió
Parlar del sector audiovisual
01/02/2024 17:00:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Reunió
CCMA
01/02/2024 17:00:00
Departament de la Presidència
Secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió

Reunió
Presentar-se al nou secretari
08/04/2024 18:00:00
Departament de Cultura
director de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Reunió
presentar el Pla estratègic del sector del Documental 2023/2026
03/04/2024 09:00:00
Departament de Cultura
director de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Reunió
Reunió per presentar les conclusions del document de greuges presentat per la CCMA
03/04/2024 09:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Reunió institucional
03/04/2024 09:00:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Reunió Institucional.