Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Proa (productors Audiovisuals Federats)
Número identificador:   1170   Data d'alta:   12/13/2016 10:33:56
Número d'inscripció a registres externs:   8616   Data d'inscripció a registres externs:   04/11/2008 00:00:00
Registre extern:   Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.proafed.com   Adreça electrònica:   mbou@proafed.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 12/07/2016
Data límit per a la propera actualització: 12/07/2017

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
ROA - Productors Audivisuals Federats és una Federació legalment constituïda, que té com a finalitat la defensa dels interessos de les Associacions que la integren així com de la resta del sector de la producció audiovisual en general i en especial, sense que això tingui caràcter exhaustiu.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Provença   Número:   281
Bloc:     Pis:   2   Escala:     Porta:   2
Codi postal:   08037   Telèfon:   932010477
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Montserrat   Primer cognom:   Bou   Segon cognom:   Sala
  Càrrec:   DIRECTORA GENERAL

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Llengua i identitat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Indústria i energia
    · Cultura
    · Economia i sector financer
    · Empresa i competència
    · Relacions exteriorsInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Principals propostes normatives: Participació en l'elaboració de bases específiques de subvencions, revisió de llei del cinema, revisió de les lleis que afectin a la regulació de l'audiovisual. Principals polítiques públiques: Pacte Audiovisual, Pla Estratègic ICEC, programes d'internacionalització de l'audiovisual català, Trobades formatives i informatives per les desgravacions fiscals, Participació en mercats i festivals.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Assessorament estratègic i tàctic, reunions, audiències, informes, preparació i difusió de cartes, material informatiu, materials de debat, organització d'actes, reunions i activitats promocionals. En forma oral i escrita, mitjançant correu electrònic principalment, presencial i telèfon. De manera directa.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Objecte sobre el qual s'han versat les comunicacions, reunions, contribucions i audiències: bases específiques de subvencions (audiovisual), Pla Estratègic de l'ICEC, Pacte Audiovisual (Presidència), Internacionalització audiovisual català, Trobades formatives i informatives sobre desgravacions fiscals, mercats i festivals (audiovisual).
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Voluntat d'influir de manera directa en la confecció i revisió de normativa específica de l'audiovisual (lleis que l'afectin i bases reguladores de subvencions), polítiques d'internacionalització de l'audiovisual català, Pacte Audiovisual, normativa sobre desgravacions fiscals (audiovisual), mercats i festivals audiovisuals.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Convenis:
    Departament de Cultura   Import:   230.000,00 ¤
  Altres:
    Departament de Cultura   Import:   60.000,00 ¤
 
        Import Total:   290.000,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   474.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
23/01/2020 09:58:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Albert Castellanos Maduell
Reunió
Pressupost Cultura
23/01/2020 18:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Reunió
Reunió amb empreses del sector cultural, per parlar del pressupost de cultura
27/07/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Reunió
Presentació institucional
11/07/2018 00:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura
Laura Borràs i Castanyer
Reunió
Presentació de l'entitat
07/05/2019 17:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura
Maria Àngela Vilallonga Vives
Reunió
Presentació de l'entitat i del sector
07/01/2019 10:29:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Albert Castellanos Maduell
Reunió
Presentació empresa
13/03/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
Antoni Molons i Garcia
Reunió
Estratègia actuació lligada al Llibre Blanc de l'Audiovisual
13/03/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
Miquel Gamisans Martín
Reunió
Parlar estratègia actuació lligada al Llibre Blanc de l'Audiovisual
16/02/2017 00:59:00
Departament de Cultura
Conseller de Cultura
Santi Vila Vicente
Reunió
Reunió
14/12/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Reunió
Reunió de treball
17/11/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
Miquel Gamisans Martín
Reunió
Parlar projectes
17/11/2016 00:59:00
Departament de la Presidència
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
Jordi Vilajoana i Rovira
Reunió
Parlar projectes
16/09/2017 00:00:00
Departament de Cultura
Conseller de Cultura
Lluís Puig i Gordi
Reunió
Defensa dels interessos de les Associacions que la integren així com de la resta del sector de la producció audiovisual en general i en especial, sense que això tingui caràcter exhaustiu
07/11/2019 12:00:00
Departament de la Presidència
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
Antoni Molons i Garcia
Reunió
Tractar acords en el sector audiovisual.
03/03/2020 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Pere Aragonès i Garcia
Reunió
Reunió amb entitats del sector cultural Actua Cultura
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb entitats del món de la cultura catalana
20/03/2020 12:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica entitats món de la cultura acompanyament MHP
17/12/2018 11:29:00
Departament de la Presidència
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
Antoni Molons i Garcia
Reunió
Tractar temes sector audiovisual
19/11/2019 16:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura
Maria Àngela Vilallonga Vives
Reunió
Trobada amb el president de l'entitat, Sr. Raimon Masllorens, per establir possibles vies de comunicació