Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida
Número identificador:   1120   Data d'alta:   12/01/2016 11:30:52
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   05/18/1984 00:00:00
Registre extern:   Col·legi professional
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.cmatll.es   Adreça electrònica:   colegio.lleida@cmste.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/29/2016
Data límit per a la propera actualització: 11/29/2017

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida és una corporació de dret públic. Es relaciona amb el Govern de la Generalitat i amb l'Administració General de l'EStat. Representa als mediadors d'assegurances col·legiats al Col·legi de Lleida.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Anselm Clavé   Número:   16
Bloc:   -   Pis:   pral.   Escala:     Porta:   4a
Codi postal:   25007   Telèfon:   973245133
Província:   Lleida   Comarca:   Segrià   Municipi:   Lleida

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Col·legi Ide Mediadors d'Assegurances de Lleida
 
  Representant
  Nom:   Jordi   Primer cognom:   Piqué   Segon cognom:   Abadias

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Empresa i competència
    · Administració i serveis públics
    · Comerç i consum
    · Economia i sector financerInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Tot el que fa referència al sector assegurador i a la mediació d'assegurances en particular.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Tot el que fa referència al sector assegurador i a la mediació d'assegurances en particular.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   147.000,00 €¤€