Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Ecoembalajes España, S.A.
Número identificador:   11   Data d'alta:   03/03/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   190844   Data d'inscripció a registres externs:   02/04/2016 00:00:00
Registre extern:   Registre Mercantil de Madrid
Tipus grup:   Societat anònima
Pàgina web:   http://www.ecoembes.es/   Adreça electrònica:   catalunya@ecoembes.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 02/21/2017
Data límit per a la propera actualització: 03/06/2018

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Som l'organització que té cura del medi ambient mitjançant el reciclatge i l'ecodisseny dels envasos a Catalunya. Fem que els envasos de plàstic, llaunes, bricks, els envasos de cartó i paper puguin tenir una segona vida, tot creant valor social i ambiental al país.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Passeig   Nom via:   de Gràcia   Número:   81
Bloc:     Pis:   5è.   Escala:     Porta:   2a B
Codi postal:   08008   Telèfon:   934674370
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Enric   Primer cognom:   Ibáñez   Segon cognom:   Nolla
  Càrrec:   Gerent a Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Economia i sector financer
    · Indústria i energia
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Empresa i competència
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Comerç i consum
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Educació i formació
    · Territori, urbanisme i paisatge

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
El codi de conducta d'ECOEMBES conté les normes, principis i valors de caràcter ètic que l'organització assumeix voluntàriament en el desenvolupament de la seva missió i en la relació amb els seus grups d'interès.
El codi inclou els compromisos i obligacions de tots els membres d'ECOEMBES a nivell intern i extern, seguint els tres principis següents: eficiència, desenvolupament sostenible i ètica empresarial.
Vigent des del 2008, la última revisió data del maig del 2014. Marca el model ètic de comportament que ha d'inspirar i presidir l'actuació de tots els membres d'ECOEMBES, que es comprometen formalment al seu compliment.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Totes aquelles que afectin al medi ambient, els residus i la sostenibilitat. Llei de residus de Catalunya, Llei de canvi climàtic i especilamente la Llei d'envasos i residus d'envasos 11/97 que ordena les nostres relacions amb la Generalitat de Catalunya i els ens locals.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reunions, e-mails, enviament de cartes i/o documentació, informes i altres mitjans que siguin pràctics per contactar amb l'administració. Es farien amb Departament de territori i sostenibilitat (Conseller, Secretaria gral , DG polítiques ambientals, ARC, oficina de canvi climàtic) Departament d'empresa i coneixement (DG Indústria, DG Comerça, Conseller, Secretari gral, Secretaria d'empresa i competitivitat) i el Consell assessor pel desenvolupament disponible.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Participar i compartir informació basada en la nostra experiència sobre la política de medi ambient, sostenibilitat, canvi climàtic i de prevenció i gestió dels residus. Traslladar a les autoritats i membres de l'Administració informació per als assumptes de la seva competència o interès.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Participar aportant la nostra experiència i la informació de la qual disposem a totes aquelles elaborades pel Departament de territori i sostenibilitat i el Departament d'empresa i coneixement en relació a les polítiques mediambientals, de sostenibilitat, de canvi climàtic i de prevenció i gestió de residus.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   450.000.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
10/01/2019 10:41:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Acte
Acompanya al conseller a visitar les instal·lacions Circular Lab
01/04/2019 09:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Acte
Inauguració Jornada Economia Circular
03/06/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Projecte Innovació
10/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR).
10/01/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Acte
Visita instal·lacions TheCircularLab
01/04/2019 09:15:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat
Ferran Falcó i Isern
Acte
Jornada Tecnologies Intel·ligents al servei del ciutadà, avançant cap a l'economia circular.
01/04/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Acte
Inauguració Jornades Ecoembes Economia Circula
03/06/2019 12:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Projecte Innovació.
07/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari general
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Presentació ECOEMBES
21/04/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Conseller d'Empresa i Coneixement
Jordi Baiget i Cantons
Presentació
Cura del medi ambient mitjançant el reciclatge i l'ecodisseny dels envasos a Catalunya
20/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Littering
05/04/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Vies de col·laboració
09/01/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentar resultats estudi sostenibilitat
09/01/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Presentar resultats estudi sostenibilitat
29/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Estudi SDDR
29/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Estudi SDDR
10/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Gestió d'envasos
17/09/2018 11:52:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Gestió d'envasos.
18/12/2018 10:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació Pla d'Acció
05/02/2019 10:20:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat
Ferran Falcó i Isern
Reunió
Relació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.
26/11/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Seguiment temes
16/07/2020 17:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Presentació del projecte Reciclos
21/10/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Presentar projecte
15/05/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Presentar projecte
27/02/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Acte
Visita Projecte de reciclatge 5.0 Ajuntament Sant Boi