Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Caprabo
Número identificador:   1029   Data d'alta:   11/23/2016 09:31:57
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Societat anònima
Pàgina web:     Adreça electrònica:   comunicacio@caprabo.es
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/17/2016
Data límit per a la propera actualització: 11/17/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Empresa dedicada a la distribució de productes d'alimentació i gran consum.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de les Ciències   Número:   135
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08908   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Hospitalet de Llobregat (L')

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Caprabo S.a
 
  Representant
  Nom:   Pilar   Primer cognom:   Campos   Segon cognom:   Peñarroya

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Comerç i consumInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Reunions Institucionals amb les diferents administracions.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reunions Institucionals amb les diferents administracions.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Reunions Institucionals amb les diferents administracions.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   02/01/2015    fins a   01/31/2016
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   112.400.000,00 €€€