Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Corresponsables
Número identificador:   2980   Data d'alta:   12/14/2018 09:26:21
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:   https://www.corresponsables.com   Adreça electrònica:   gemmagarcia@corresponsables.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/28/2018
Data límit per a la propera actualització: 11/28/2019

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Difondre la RSE

Categoria
 
Categoria:   Categoria I: Sector de serveis de consultoria i assessorament
Subcategoria:   Consultories professionals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Camí   Nom via:   Ral   Número:   114
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:   6
Codi postal:   08330   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Maresme   Municipi:   Premià de Mar

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Media Responsable, S.L.
 
  Representant
  Nom:   Marcos   Primer cognom:   Gonzalez   Segon cognom:   Morales

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  L'Objectiu de Corresponsables es difondre la Responsabilitat Social Empresarial i animar a altres entitas a aplicar-la
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2017    fins a   12/31/2017
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria I
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:   >= 500.000 ¤ i <= 999.999 ¤
 
Relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
 
  Sense clients (activitats pròpies)
  Informació complementària:
 


Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
21/03/2022 09:00:00
Departament d'Economia i Hisenda
Secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus

Acte
Inauguració Jornada Corresponsables
28/10/2022 09:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Acte
Jornada d?intercanvi d?experiències/bones pràctiques del Plan Corresponsables
03/02/2023 11:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Reunió
Reunió amb la Directora de Gabinete de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Plan Corresponsables. Temps per Cures.
13/12/2018 12:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
entrevista per un article
07/03/2019 09:14:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Inauguració Jornada Corresponsables - espai Endesa
08/03/2023 15:38:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Acte
acte delegat per l'Hble conseller participació a la taula inaugural de la Jornada corresponsables.