Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Biolog-id Iberica, SL
Número identificador:   2487   Data d'alta:   01/23/2018 14:41:33
Número d'inscripció a registres externs:   506024   Data d'inscripció a registres externs:   06/26/2017 00:00:00
Registre extern:   BARCELONA
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:     Adreça electrònica:   eduardo.graells@biolog-id.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 01/19/2018
Data límit per a la propera actualització: 01/19/2019

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Subminsitrament de solucions per la traçabilitat sanguinia mitjançant la tecnologia de radifrequència RFID

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Balmes   Número:   6
Bloc:     Pis:   2   Escala:     Porta:   7
Codi postal:   08291   Telèfon:   936915100
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Occidental   Municipi:   Ripollet

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Biolog-id Iberica, SL
 
  Representant
  Nom:   Pablo   Primer cognom:   Vinageras   Segon cognom:   Cobielles

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · SalutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   500.000,00 €¤€